Otevřít hlavní menu

Seznam kulturních památek v České Kamenici

Seznam kulturních památek v obci Česká Kamenice v okrese Děčín

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Česká Kamenice v okrese Děčín vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Česká KameniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kašna (Q36858628)


 
   
37464/5-3616
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice náměstí Míru, pp. 2482/1
50°47′58,93″ s. š., 14°25′0,85″ v. d.
Kašna

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Náměstí Míru čp. 122 (Q31492102)


 
   
17251/5-3630
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice náměstí Míru 122
50°47′57,73″ s. š., 14°25′0,87″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Náměstí Míru čp. 123 (Q31492020)


 
   
36871/5-3631
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice náměstí Míru 123
50°47′57,76″ s. š., 14°25′1,45″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Hotel náměstí Míru čp. 209 (Q31491940)


 
   
26059/5-3632
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice náměstí Míru 209
50°47′59,24″ s. š., 14°25′2,96″ v. d.
Městský dům - hotel

Poznámka: Původně zapsáno pod názvem RaJ Formanka
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Radnice (Q31491852)


 
   
33752/5-3623
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice náměstí Míru 219
50°48′0,04″ s. š., 14°25′1,38″ v. d.
Radnice

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Náměstí Míru čp. 221 (Q31491772)


 
   
33768/5-3624
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice náměstí Míru 221, Nerudova 221
50°47′59,75″ s. š., 14°25′0,41″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Náměstí Míru čp. 253 (Q31491684)


 
   
16003/5-3627
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice náměstí Míru 253, Nerudova
50°47′59,96″ s. š., 14°24′59,69″ v. d.
Městský dům

Poznámka: MonumNet uvádí čo. 17
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Náměstí Míru čp. 270 (Q31491595)


 
   
28998/5-3638
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice náměstí Míru 270
50°47′58,88″ s. š., 14°24′58,81″ v. d.
Městský dům

Poznámka: MonumNet uvádí čo. 21.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Spořitelna (Q31491526)


 
   
51504/5-5927
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice náměstí Míru 272
50°47′58,39″ s. š., 14°24′58,28″ v. d.
Spořitelna

Památkově chráněno od 20. března 2002.

Náměstí Míru čp. 73 (Q31491442)


 
   
44932/5-3625
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice náměstí Míru 73, Lipová
50°47′56,9″ s. š., 14°25′0,41″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Janáčkova 204 (Q36858553)


 
   
105956
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice Janáčkova 204
50°47′59,04″ s. š., 14°25′5,53″ v. d.
městský dům

Památkově chráněno od 30. prosince 2016.

Lipová čp. 107 (Q35822708)


 
   
103674
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice Lipová 107
50°47′55,93″ s. š., 14°25′1,38″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 26. srpna 2009.

Škola (Q31491332)


 
   
16716/5-3634
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice Jakubské náměstí 111
50°47′56,06″ s. š., 14°25′5,45″ v. d.
Stará měšťanská škola

Poznámka: MonumNet dříve uváděl nám. sv. Jakuba. MonumNet uvádí čo. 5.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Kostel svatého Jakuba Většího (Q20755266)


 
   
14262/5-3610
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice Jakubské náměstí, st. 120, 121
50°47′55,73″ s. š., 14°25′3,43″ v. d.
Děkanský kostel sv. Jakuba Většího:
 • kostel s náhrobníky (11 ks), st. 121
 • hranolová věž, st. 120

Poznámka: MonumNet neuvádí název náměstí
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Zámek Česká Kamenice (Q28736433)


 
   
19408/5-3615
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice Lipová 1, 601, 602, 603, Pivovarská
50°47′54,76″ s. š., 14°24′59,72″ v. d.
Zámek:
 • jižní křídlo čp. 1, budova se vstupní bránou, st. 225/1
 • hlavní zámecká budova čp. 601, st. 225/2
 • severní křídlo hlavní budovy čp. 602, st. 225/3
 • severní objekt čp. 603, st. 225/4
 • spojovací přemostění ke kostelu, st. 121
 • zahrada, ohradní zeď, pp. 337
 • ohradní zeď, pp. 340/1

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Pivovar (Q31491159)


 
   
29948/5-3618
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice Pivovarská 2, 3, (8), 605, Štítného
50°47′53″ s. š., 14°24′54,65″ v. d.
Pivovar.
 • varna, st. 226/1
 • pivovar čp. 2, st. 226/2
 • pivovar čp. 3, pivovarská věž, st. 227/1
 • sklad, st. 227/2
 • budova čp. 605 se sklepy, st. 227/4
 • kotelna čp. 8, st. 227/5
 • sýpka, st. 228
 • komín, pp. 346/2
 • pp. 2689

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

  Lipová čp. 84 (Q31492185)


 
   
33497/5-3633
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice Lipová 84
50°47′51,4″ s. š., 14°25′2,93″ v. d.
Městský dům. Patrový řadový roubený dům na hloubkové parcele byl postaven pravděpodobně ve 2. polovině 17. století. Patro je svisle bedněné a svým vzhledem napodobuje zděnou architekturu 2. poloviny 19. století. Štít sedlové střechy s polovalbou je ozdobně pobit břidlicí. Ulice vznikla roku 1658 rozprarcelováním části zámeckých zahrad. Z původních štítově orientovaných domů se do roku 2000 dochovaly jen dva – čp. 86, který byl po čase rozebrán, a čp. 84, který byl zdemolován roku 2018. Většina roubených objektů v ulici byla zbourána už po roce 1945. Hospodářská chlévní část byla zmenšena jen na drobnou úložnou komoru a dům byl podstatně kratší, než bývá obvyklé. Konstrukčně archaický byl i krov se středovou vaznicí a sloupky na celou výšku krovu se zavětrováním ondřejskými kříži nebo předsazený štít v uličním průčelí.[1]

Poznámka: V první polovině roku 2018 zbořen na základě rozhodnutí stavebního úřadu kvůli havarijnímu stavu a neekonomičnosti opravy. Byl plošně napaden dřevokazným hmyzem a houbami, měl propadlé podlahy a boční stěnu, střešní krytina byla plošně dožilá a propouštěla srážky. Z domu upadla čelní římsa a prvky bedněného pláště. V případě opravy by podle odhadu pracovnice NPÚ zůstalo z historické materie stavby mezi 10 až 30 procenty. Ke zhoršení stavu došlo kvůli průtahům v dědickém řízení a následné exekuci na určeného dědice.[1]
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.
Památková ochrana zrušena 17. listopadu 2018.

  Lipová čp. 86 (Q31490973)


 
   
51049/5-5907
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice Lipová 86, st. 217 (mezi čp. 84 a 88)
50°47′50,81″ s. š., 14°25′3,14″ v. d.
Městský dům

Poznámka: Rozebrán, připravený k přemístění z pozemku parc. č. 217 na parc. č. 14 v k. ú. Chřibská, přemístění nerealizováno. MonumNet neuvádí název ulice. Snímek zobrazuje místo, kde dům stával.
Památkově chráněno od 30. července 2001.
Památková ochrana zrušena 24. června 2014.

Lipová čp. 88 (Q31490885)


 
   
53825/5-3635
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice Lipová 88
50°47′50,24″ s. š., 14°25′3,5″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Kaple svaté Barbory / Korunování Panny Marie Nejsvětější Trojicí (Q36858649)


 
   
37904/5-3611
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice Lipová, pp. 605
50°47′38,12″ s. š., 14°25′13,63″ v. d.
Kaple sv. Barbory (Korunování Panny Marie Nejsvětější Trojicí). Památkový katalog vede pod názvem Kaple Nejsvětější Trojice.

Poznámka: MonumNet neuvádí název ulice a místo toho uvádí umístění „u nádraží“, ačkoliv je kaple od nádraží vzdálena asi 0,6 km.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Kaple (Q36858489)


 
   
30106/5-3645
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice Lipová (silnice na Žandov), st. 558
50°47′10,63″ s. š., 14°25′25,02″ v. d.
Kaple

Poznámka: MonumNet uvádí umístění Huníkov, ale část Huníkov začíná až asi o 300 metrů dále. Autobusová zastávka u kaple ale nese název „Česká Kamenice, Huníkov, kult.dům“
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Palackého čp. 141 (Q36858576)


 
   
105806
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice Palackého 141, Pražská
50°47′52,19″ s. š., 14°25′13,25″ v. d.
Vila, kachlová kamna, oplocení, brána. Vila, kombinující klasické tvarosloví s expresivními a art-deco zdobnými prvky, byla postavena v letech 1922–1923 pro textilního továrníka Rudolfa Hübela. V roce 1945 konfiskována, v současnosti slouží jako mateřská školka.

Poznámka: MonumNet neuvádí název ulice.
Památkově chráněno od 11. března 2016.

Náměstí 28. října čp. 153 (Q31492287)


 
   
102555
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice náměstí 28. října 153
50°47′58,81″ s. š., 14°25′12,27″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 17. září 2007.

Náměstí 28. října čp. 340 (Q31490805)


 
   
16786/5-3636
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice náměstí 28. října 340
50°48′0,74″ s. š., 14°25′16,78″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Dívčí čp. 385 (Q31491250)


 
   
21115/5-3629
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice Dívčí 385/19, U hřiště
50°47′59,15″ s. š., 14°25′30,92″ v. d.
Městský dům

Poznámka: MonumNet dříve uváděl ul. Na hřišti.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Máchova čp. 301 (Q31490721)


 
   
102692
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice Máchova 301
50°48′11,2″ s. š., 14°25′8,72″ v. d.
Vila, terasa s opěrnou zdí, zahrada.

Památkově chráněno od 5. listopadu 2007.

Máchova čp. 311 (Q31490643)


 
   
101072
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice Máchova 311
50°48′9,16″ s. š., 14°25′7,45″ v. d.
Vila, zahrada, brána s brankou.

Památkově chráněno od 16. června 2004.

Máchova čp. 513 (Q31490554)


 
   
101275
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice Máchova 513
50°48′10,37″ s. š., 14°25′5,45″ v. d.
Vila, zahrada, oplocení.

Památkově chráněno od 18. listopadu 2004.

Žižkova čp. 229 (Q31490467)


 
   
32722/5-3628
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice Žižkova 229, (Spálená)
50°48′10,09″ s. š., 14°24′59,34″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Vrchnostenský špitál (Q31490384)


 
   
45403/5-3619
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice Žižkova 243
50°48′8,64″ s. š., 14°24′59,43″ v. d.
Chudobinec

Poznámka: Dříve MonumNet místo názvu ulice uváděl umístění „u Mariánské kaple“. V MonumNetu označeno jako chudobinec.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

  Papírna (Q36858535)


   
54677/5-4845
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice Žižkova 243
50°48′8,64″ s. š., 14°24′59,43″ v. d.
Papírna

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. Pravděpodobně chybná adresa.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 1. června 1987.

Kaple Narození Panny Marie (Q12046558)


 
   
16027/5-4112
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice U kaple, Žižkova
50°48′7,84″ s. š., 14°24′57,1″ v. d.
Kaple Narození P. Marie:
 • poutní kaple Narození Panny Marie, ambit se čtyřmi kaplemi s oltáři, příkop, st. 298
 • Preidlova hrobka, st. 536
 • příkop, pp. 30
 • ohradní zeď, pp. 32, 33/2
 • park, pp. 32, 33/2, 2485/4
 • pp. 33/1
 • schodiště, pp. 2508

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Evangelický kostel (Q36858603)


 
   
102358
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice Husova, 5. května, Žižkova, st. 758
50°48′9,83″ s. š., 14°24′46,06″ v. d.
Evangelický kostel

Poznámka: MonumNet neuvádí název ulice
Památkově chráněno od 5. června 2007.

Nerudova čp. 308 (Q31490298)


 
   
35301/5-3639
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice Nerudova 308
50°48′4,76″ s. š., 14°25′0,26″ v. d.
Městský dům

Poznámka: MonumNet dříve uváděl ul. Nezučova
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Portál domu Benátky čp. 13 (Q36858511)


 
   
47689/5-3622
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice Benátky 13
50°48′1,75″ s. š., 14°24′52,56″ v. d.
Městský dům čp. 13, z toho jen: portál

Poznámka: MonumNet neuvádí název ulice. V Památkovém katalogu památka není k nalezení.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tyršova čp. 35 (Q28750414)


 
   
36752/5-3620
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice Tyršova 35
50°47′59,76″ s. š., 14°24′45,62″ v. d.
Městský dům; původně zapsáno jako bývalý panský dvůr Salhausenů.

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Chudobinec Franze Preidla (Q31491063)


 
   
51986/5-5932
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice Tyršova 350
50°48′0,53″ s. š., 14°24′43,14″ v. d.
Chudobinec

Památkově chráněno od 31. května 2002.

  Dům čp. 252 (Q33412949)


   
54636/5-3626
Pam. katalog
MIS
Česká Kamenice Česká Kamenice 252/1
Městský dům

Poznámka: MonumNet neuvádí parcelní číslo ani název ulice, ale uvádí orientační číslo.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 1. ledna 1975.  

Dolní KameniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Karoliny Světlé čp. 52 (Q30770459)


 
   
20443/5-3637
Pam. katalog
MIS
Dolní Kamenice Karoliny Světlé 52
50°48′1,91″ s. š., 14°24′41,01″ v. d.
Městský dům

Poznámka: MonumNet uvádí čo. 10
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Kaplička (Q37176466)


   
22165/5-3612
Pam. katalog
MIS
Dolní Kamenice severně k Bratrským oltářům, pp. 377/3
50°48′4,88″ s. š., 14°24′1,18″ v. d.
Kaplička vytesaná ve skále

Poznámka: MonumNet neuvádí parcelní číslo. V Památkovém katalogu lokalizováno na parcele pp. 377/3.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Horní KameniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37284074)


   
17308/5-3617
Pam. katalog
MIS
Horní Kamenice Havlíčkova, pp. 1142/1
Socha sv. Jana Nepomuckého - nenalezena

Poznámka: Nenalezena. V Památkovém katalogu není památce přiřazen definiční ani přírůstkový bod, památka není přesněji lokalizována. MonumNet uvádí část obce Česká Kamenice. Uvedená parcela pp. 1142/1 v k. ú. Česká Kamenice neexistuje. Uvedená ulice Havlíčkova se nenachází v uvedené části Česká Kamenice, ale v části Horní Kamenice, na pp. 1142/1.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Sklářský dům Bezručova čp. 55 (Q30787863)


 
   
34278/5-3644
Pam. katalog
MIS
Horní Kamenice Bezručova 55
50°48′5,69″ s. š., 14°26′16,83″ v. d.
Venkovský dům - sklářský dům

Poznámka: MonumNet uvádí čo. 5.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Bezručova čp. 54 (Q30787830)


 
   
16386/5-3643
Pam. katalog
MIS
Horní Kamenice Bezručova 54
50°48′5,91″ s. š., 14°26′18,2″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: MonumNet uvádí čo. 7.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Hrad Kamenice (Q12027794)


 
   
46353/5-3614
Pam. katalog
MIS
Horní Kamenice Zámecký vrch, st. 120/1, 120/2, část pp. 968/2
50°47′28,9″ s. š., 14°26′0,4″ v. d.
Hrad Kamenice

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

FilipovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 42 (Q30787341)


 
   
32922/5-3641
Pam. katalog
MIS
Filipov Filipov 42
50°48′30,24″ s. š., 14°24′17,95″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Usedlost čp. 27 (Q30787277)


 
   
37531/5-3640
Pam. katalog
MIS
Filipov Filipov 27
50°48′37,93″ s. š., 14°23′47,42″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Usedlost čp. 26 (Q30787308)


 
   
19859/5-3642
Pam. katalog
MIS
Filipov Filipov 26
50°48′39,56″ s. š., 14°23′46,53″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

KerharticeEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Maří Magdalény (Q21875243)


 
   
28783/5-3775
Pam. katalog
MIS
Kerhartice st. 48, pp. 1644, 1654/1
50°46′15,87″ s. š., 14°23′57,45″ v. d.
Kostel sv. Maří Magdalény

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Usedlost čp. 20 (Q30789216)


 
   
34291/5-3776
Pam. katalog
MIS
Kerhartice Kerhartice 20
50°46′10,56″ s. š., 14°24′1,47″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Dům čp. 32 (Q30789253)


 
   
14009/5-3778
Pam. katalog
MIS
Kerhartice Kerhartice 32
50°46′2,67″ s. š., 14°24′11,26″ v. d.
Venkovský dům, bez přístavku

Poznámka: MonumNet dříve uváděl venkovská usedlost.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Usedlost čp. 44 (Q30789183)


 
   
20059/5-3779
Pam. katalog
MIS
Kerhartice Kerhartice 44
50°45′32,03″ s. š., 14°24′8,89″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

LískaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 58 (Q30791947)


 
   
23535/5-3792
Pam. katalog
MIS
Líska Líska 58
50°49′13,29″ s. š., 14°27′8,63″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Sklářský dům (Q30791984)


 
   
30203/5-3791
Pam. katalog
MIS
Líska Líska 13
50°49′29,94″ s. š., 14°27′32,66″ v. d.
Venkovský dům - sklářský dům

Památkově chráněno od 4. dubna 1966.

Rozhledna na Studenci (Q37813346)


 
   
11817/5-5800
Pam. katalog
MIS
Líska vrchol kopce Studenec, parc. 1654, 1667
50°49′55,61″ s. š., 14°27′15,81″ v. d.
Rozhledna na Studenci

Památkově chráněno od 28. března 1997.

ReferenceEditovat

 1. a b Alice Klaubenschalková: Oprava smysl měla, říká památkářka o 400 let starém domě, který strhli, iDnes.cz, 20. 5. 2018

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat