Seznam koncertů W. A. Mozarta

seznam na projektech Wikimedia

Koncertantní tvorba (koncerty a skladby pro sólo nástroje s orchestrem) W. A.Mozarta (1756-1791) představuje asi nejvýznamnější součást jeho díla. Zejména skupina klavírních a houslových koncertů představuje zdroj hudebních nápadů a skladatelských fines, které ovlivňují koncertní hudbu dodnes. Jednotlivé koncerty pak vytvořil i pro jiné nástroje - lesní roh, hoboj, fagot, klarinet a flétnu (kterou údajně neměl příliš v lásce).

Zajímavostí jsou i zapsané kadence klavírních koncertů. Kadence koncertu totiž obvykle představuje možnost interpreta předvést v závěru koncertu či věty své improvizační umění na dané téma, a v notopisu se zpravidla nerozepisuje. V tomto seznamu jsou uvedena příslušná díla podle Köchelova seznamu.

Seznam koncertů W. A. MozartaEditovat

KV název
37 Koncert pro klavír č. 1 (upravená klavírní sonáta od Honauera a Raupacha (?)), 2 hoboje, 2 lesní rohy a smyčce F dur
39 Koncert pro klavír č. 2 (upravená klavírní sonáta od Honauera a Raupacha), 2 hoboje, 2 lesní rohy a smyčce B dur
40 Koncert pro klavír č. 3 (upravená klavírní sonáta od Honauera, Eckarda a C. P. E. Bacha), 2 hoboje, 2 lesní rohy a smyčce D dur
41 Koncert pro klavír č. 4 (upravená klavírní sonáta od Honauera a Raupacha), 2 hoboje, 2 lesní rohy a smyčce G dur
175 Koncert pro klavír č. 5 (viz K. 624) D dur
238 Koncert pro klavír č. 6 B dur
242 Koncert pro 3 klavíry č. 7 F dur
246 Koncert pro klavír č. 8 „Lützow“ C dur
271 Koncert pro klavír č. 9 „Jeunehomme“ Es dur
365 Koncert pro 2 klavíry č. 10 Es dur
413 Koncert pro klavír č. 11 viz K. 624 F dur
414 Koncert pro klavír č. 12 viz K. 624 A dur
415 Koncert pro klavír č. 13 viz K. 624 C dur
449 Koncert pro klavír č. 14 viz K. 624 E dur
450 Koncert pro klavír č. 15 viz K. 624 B dur
451 Koncert pro klavír č. 16 viz K. 624 D dur
453 Koncert pro klavír č. 17 viz K. 624 G dur
456 Koncert pro klavír č. 18 viz K. 624 B dur
459 Koncert pro klavír č. 19 viz K. 624 F dur
466 Koncert pro klavír č. 20 viz K. 624 d moll
467 Koncert pro klavír č. 21 C dur
482 Koncert pro klavír č. 22 Es dur
488 Koncert pro klavír č. 23 viz K. 624 A dur -Wiener Flötenuhr 1971
491 Koncert pro klavír č. 24 c moll - Wiener Flötenuhr 1982
503 Koncert pro klavír č. 25 C dur
537 Koncert pro klavír č. 26 „Korunovační“ D dur
595 Koncert pro klavír č. 27 K. 624 B dur - Wiener Flötenuhr 1971
207 Koncert pro housle č. 1 B dur
211 Koncert pro housle č. 2 D dur
216 Koncert pro housle č. 3 G dur
218 Koncert pro housle č. 4 D dur
219 Koncert pro housle č. 5 A dur
268 Koncert pro housle č.6 (pochybný) Es dur
271a Koncert pro housle č.7 (pochybný) D dur
299 Koncert pro flétnu a harfu C dur
313 Koncert pro flétnu G dur
314 Koncert pro flétnu (nebo hoboj) D dur
412 Koncert pro lesní roh D dur
417 Koncert pro lesní roh Es dur
447 Koncert pro lesní roh Es dur
495 Koncert pro lesní roh Es dur
191 Koncert pro fagot B dur
293 Koncert pro hoboj (část) F dur
622 Koncert pro klarinet A dur
33 bez názvu (contradanse), klavír a orchestr F dur
190 Concertone pro 2 housle a orchestr C dur
261 Adagio pro houslový koncert, K. 219 E dur
269 Rondo concertante pro housle a orchestr B dur
315 Andante pro flétnu a orchestr C dur
371 Rondo pro lesní roh a orchestr (skica) Es dur
373 Rondo pro houslový koncert C dur
382 Rondo pro klavír a orchestr D dur - Wiener Flötenuhr 1982
386 Rondo pro klavír a orchestr A dur
470 Andante k houslovému koncertu Viottiho (ztraceno)
514 Rondo pro lesní roh a orchestr (část)
624 Kadence klavírního koncertu Kv 40 Koncert pro klavír č. 3
624 Kadence klavírního koncertu Kv 107 3 koncerty podle J. C. Bacha
624 Kadence klavírního koncertu Kv 175 Koncert pro klavír č. 5
624 Kadence klavírního koncertu Kv 238 Koncert pro klavír č. 6
624 Kadence klavírního koncertu Kv 246 Koncert pro klavír č. 8
624 Kadence klavírního koncertu Kv 271 Koncert pro klavír č. 9 „Jeunehomme“
624 Kadence klavírního koncertu Kv 365 Koncert pro 2 klavíry č. 10
624 Kadence klavírního koncertu Kv 413-15 Koncert pro klavír č. 11
624 Kadence klavírního koncertu Kv 449-451 Koncert pro klavír č. 14
624 Kadence klavírního koncertu Kv 453 Koncert pro klavír č. 17
624 Kadence klavírního koncertu Kv 456 Koncert pro klavír č. 18
624 Kadence klavírního koncertu Kv 459 Koncert pro klavír č. 19
624 Kadence klavírního koncertu Kv 466 Koncert pro klavír č. 20
624 Kadence klavírního koncertu Kv 488 Koncert pro klavír č. 23
624 Kadence klavírního koncertu Kv 595 Koncert pro klavír č. 27

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat