Seznam jeruzalémských patriarchů

seznam na projektech Wikimedia

Seznam jeruzalémských patriarchů obsahuje biskupy na stolci jeruzalémském, který byl na patriarchát povýšen roku 451 chalcedonským koncilem. Současným, 142. jeruzalémským patriarchou je Theofilos (Bohumil) III.

Svatý Jakub Spravedlivý, bratr Páně, prvý biskup jeruzalémský
Současný patriarcha Theofilos (Bohumil) III.

Židovští biskupové Jeruzaléma (do roku 135)Editovat

Raně křesťanská komunita v Jeruzalémě byla vedena Radou starších (srovnej Sk 11,30 a Sk 15,22). Celkem 15 biskupů:

Biskupové Ælie CapitolinyEditovat

Po bar Kochbově povstání byl císař Hadrián odhodlán vymazat judaismus z Judska a provincie byla přejmenována na Syrskou Palestinu, Jeruzalém byl srovnán se zemí a nedaleko od něj bylo vystaveno město nové - Ælia Capitolina. Tito biskupové byli nežidovského původu a byli podřízeni autoritě metropolitů Caesarei. Celkem jich bylo 24, z toho sv.Narcis dvakrát:

Biskupové jeruzalémštíEditovat

1. nikajský koncil přiznal biskupství tento titul, ale ještě jej nepovýšil na patriarchát, které zavedl, jeruzalémští biskupové podléhali patriarchátu antiochijskému. Celkem 6 biskupů,poslední z nich se stal patriarchou:

Patriarchové jeruzalémštíEditovat

Chalcedonský koncil roku 451 povýšil dosavadní biskupství jeruzalémské na patriarchát.

Patriarchové jeruzalémští v exiluEditovat

Po první křížové výpravě roku 1099 byl v Jeruzalémě založen Latinský patriarchát, který sídlil v Jeruzalémě od roku 1099 do roku 1187. Pravoslavní patriarchové nepřestávali být ustanovováni, ale sídlili v Konstantinopoli.

Návrat patriarchů jeruzalémskýchEditovat

Roku 1187 byl Latinský patriarchát donucen Jeruzalém opustit, nepřestal však existovat, patriarchové byli nadále katolickou církví ustanovováni, ale až do moderních dob sídlil v Římě. V roce 1847 papež Pius IX. latinský patriarchát obnovil jako skutečné biskupské sídlo. Již od roku 638 v jeruzalémě působili biskupové arménské církve, kteří od roku 1311 používají titulu patriarcha.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat