Seznam drobné sakrální architektury v Pražském Předměstí (Hradec Králové)

Seznam drobné sakrální architektury v Pražském Předměstí (Hradec Králové) má ve stručnosti podat přehled Božích muk, soch svatých či kapliček, jež jsou umístěny na katastru této městské části. Z původní bohatosti mnoho nezbylo. Co nebylo zničeno v souvislosti se stavbou pevnosti v letech 1766-1789, to nechal vyhodit do povětří pevnostní velitel generál Weigl v roce 1866.

Objekt Vzhled Umístění Popis
Kamenný kříž Kříž ve Farářství.jpg Roh ulic Bezručovy a Farářství Z někdejšího ukřižování, které změnilo své umístěni v souvislosti se stavbou sídliště, zbyl pouze sokl s nápisem „Ke cti a chvále Boží postaveno od Tomáše Součka L.P. 1863.“ Dříve měla být při kříži socha Panny Marie[1] a dřevěná zvonička. Zápisy v kuklenské kronice a přípis obyvatel Pražského Předměstí a Farářství z roku 1888 ohledně stavby zvoničky toto však vylučují.
Kamenný kříž Kříž v Červeném dvoře.jpg Ulice Červený Dvůr, před domem čp. 4 Kříž byl postaven rodinou Králových, jejíž předci sem přišli kvůli zaměstnání na stavbě pevnosti v 18. století. Nese nápis: „Blahoslavení všickni, kteříž se bojí Hospodina, a kteříž chodí po cestách Jeho. Žalm 127. Nákladem FRANTIŠKA a ANNY manželův Králových L.P. 1878.“
Socha svatého Jana Nepomuckého Socha sv. J. Nepomuckého v Medkově ulici 02.jpg Medkova ulice, zahrada domu čp. 1646 Socha pochází z roku 1844[2] a nese přední nápis: „Chwalte Hospodina w swatých geho. Žalm 150,1.“

ReferenceEditovat

  1. Ludvík Domečka a František Ladislav Sál, Královéhradecko, I. dílu 1. část. Místopis soudního okresu královéhradeckého, Hradec Králové 1928, str. 43
  2. Jaroslava Divišová a kolektiv, Encyklopedie města Hradce Králové N-Z, Hradec Králové 2011, str. 551