Seznam chráněných území v okrese Zlín

Seznam chráněných území v okrese Zlín

Toto je seznam chráněných území v okrese Zlín aktuální k roku 2014, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Zlín.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1422 Bezedník PP Bezedník &0000000000000001.5800001,58
Kategorie „Bezedník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bezedník“ na Wikimedia Commons
Rybník - refugium obojživelníků 49°17′58″ s. š., 17°43′28″ v. d.
71 Severní část CHKO Bílé Karpaty CHKO Bílé Karpaty &0000000000071500.00000071 500
Kategorie „CHKO Bílé Karpaty“ na Wikimedia Commons
Kategorie „CHKO Bílé Karpaty“ na Wikimedia Commons
49°1′13″ s. š., 17°51′20″ v. d.
770 Bílé potoky PR Bílé potoky &0000000000000008.7800008,78
Kategorie „Bílé potoky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bílé potoky“ na Wikimedia Commons
Druhově bohatá louka s mokřadní vegetací a výskytem několika druhů orchidejí 49°6′56″ s. š., 18°1′37″ v. d.
2436 Budačina PP Budačina &0000000000000008.0600008,06
Kategorie „Budačina“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Budačina“ na Wikimedia Commons
Skupina pískovcových skal s jeskyní. Přírodní výtvor je chráněn z hlediska přírodního i historického 49°11′23″ s. š., 17°24′24″ v. d.
5611 PR Bukové hory &0000000000000002.0300002,03 Dochované území se soustředěnými přírodními hodnotami se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast; zachování fragmentu původních lesních porostů v tomto případě bučiny s doprovodnou florou a faunou 49°10′44″ s. š., 17°45′8″ v. d.
1423 Bzová - pahýly PP Bzová &0000000000000002.6400002,64 Bukový prales s klenem a jedlí 49°19′15″ s. š., 17°44′15″ v. d.
1424 Čertův kámen PP Čertův kámen &0000000000000001.8600001,86
Kategorie „Čertův kámen (Provodov)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čertův kámen (Provodov)“ na Wikimedia Commons
Výrazná ukázka selektivního větrání pískovcových skal 49°9′9″ s. š., 17°44′4″ v. d.
1425 Dobšena PP Dobšena &0000000000000001.4900001,49
Kategorie „Dobšena“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dobšena“ na Wikimedia Commons
Extenzivní pastvina s prameništěm s populací kruštíku bahenního a dalších lučních vstavačovitých druhů 49°7′54″ s. š., 18°2′9″ v. d.
1623 Hluboče- PP Hluboče &0000000000000002.5800002,58
Kategorie „Hluboče“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hluboče“ na Wikimedia Commons
Zbytek typické bělokarpatské louky s bohatou květenou 49°3′36″ s. š., 18°3′15″ v. d.
1426 Holíkova rezervace PP Holíkova rezervace &0000000000000006.2200006,22
Kategorie „Holíkova rezervace“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Holíkova rezervace“ na Wikimedia Commons
Smíšený les s převahou buku 49°19′53″ s. š., 17°47′18″ v. d.
Hostýnské vrchy PřP Hostýnské vrchy &0000000000020400.00000020 400
Kategorie „Hostýnské vrchy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hostýnské vrchy“ na Wikimedia Commons
49°23′ s. š., 17°44′43″ v. d.
5837 Popis obrazku PP Chladná dolina &0000000000000003.0018003,0018 Lesní pěnovcová prameniště, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, květnaté bučiny, bučiny asociace Luzulo-Fagetum 49°18′18″ s. š., 17°44′0″ v. d.
1622 Chladný vrch PP Chladný vrch &0000000000000002.5800002,58
Kategorie „Chladný vrch“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chladný vrch“ na Wikimedia Commons
Dva staré bukové porosty, naleziště tesaříka alpského 49°1′31″ s. š., 18°0′34″ v. d.
Chřiby z rozhledny Brdo PřP Chřiby &0000000000026025.00000026 025
Kategorie „Chřiby“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chřiby“ na Wikimedia Commons
49°4′55″ s. š., 17°14′25″ v. d.
1427 PP Jalovcová louka &0000000000000002.8300002,83 Pastvina s porostem jalovce a s výskytem vstavačovitých 49°17′52″ s. š., 17°50′15″ v. d.
767 Jalovcová stráň PR Jalovcová stráň &0000000000000008.6400008,64
Kategorie „Jalovcová stráň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jalovcová stráň“ na Wikimedia Commons
Uchování krajinářských hodnot území, ochrana rostlinných a živočišných společenstev 49°6′5″ s. š., 18°5′49″ v. d.
771 Javorůvky PR Javorůvky &0000000000000005.4700005,47
Kategorie „Javorůvky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Javorůvky“ na Wikimedia Commons
druhově bohatá louka s mokřadní vegetací a výskytem několika druhů orchidejí 49°8′4″ s. š., 18°1′57″ v. d.
765 Kaňoury PP Kaňoury &0000000000000006.4700006,47
Kategorie „Kaňoury“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kaňoury“ na Wikimedia Commons
společenstva květnatých luk a pastvin s výskytem teplomilných druhů rostlin a vzácných druhů hmyzu 49°6′52″ s. š., 18°6′25″ v. d.
1428 Králky PP Králky &0000000000000002.5300002,53
Kategorie „Králky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Králky“ na Wikimedia Commons
Výrazné skály budované horninami magurského flyše 49°18′2″ s. š., 17°44′29″ v. d.
911 Popis obrazku PR Lazy &0000000000000003.1200003,12
Kategorie „Lazy, Nature reserve, (Brumov-Bylnice)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lazy, Nature reserve, (Brumov-Bylnice)“ na Wikimedia Commons
Jedno z nejlépe zachovaných společenstev karpatských přepásaných luk s výskytem ohrožených druhů rostlin, především orchidejí 49°3′34″ s. š., 18°0′31″ v. d.
262 Na letišti PP Na letišti &0000000000000003.3300003,33
Kategorie „Na letišti“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na letišti“ na Wikimedia Commons
Slepé rameno Moravy s vodní flórou a faunou 49°11′33″ s. š., 17°30′59″ v. d.
269 Na želechovických pasekách PP Na želechovických pasekách &0000000000000001.0700001,07
Kategorie „Na Želechovických pasekách“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Želechovických pasekách“ na Wikimedia Commons
Lokalita jaterníku podléšky 49°11′53″ s. š., 17°44′36″ v. d.
6096 Nad Kašavou PP Nad Kašavou &0000000000000004.6053004,6053
Kategorie „Nad Kašavou“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nad Kašavou“ na Wikimedia Commons
Mezofilní ovsíkové louky 49°17′56″ s. š., 17°47′43″ v. d.
1621 Popis obrazku PP Okrouhlá &0000000000000011.81000011,81
Kategorie „Okrouhlá (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Okrouhlá (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Přirozený smíšený listnatý porost s bohatým bylinným patrem 49°2′50″ s. š., 18°3′28″ v. d.
1429 Ondřejovsko PP Ondřejovsko &0000000000000004.2800004,28
Kategorie „Ondřejovsko“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ondřejovsko“ na Wikimedia Commons
Skalnaté svahy s porostem buku, klenu a jilmu 49°19′27″ s. š., 17°43′36″ v. d.
5840 PP Pernikářská &0000000000000005.3762005,3762 Lesní pěnovcová prameniště, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, květnaté bučiny, bučiny asociace Luzulo-Fagetum 49°19′3″ s. š., 17°41′15″ v. d.
769 Ploščiny PR Ploščiny &0000000000000019.29000019,29
Kategorie „Ploščiny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ploščiny“ na Wikimedia Commons
Pastviny s bohatou květenou, krajinářsky vysoce hodnotné území 49°8′17″ s. š., 18°3′36″ v. d.
768 Přírodní památka Pod Cigánem PP Pod Cigánem &0000000000000000.2600000,26
Kategorie „Pod Cigánem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Cigánem“ na Wikimedia Commons
Mokřadní louka s bohatým výskytem prstnatce májového a prstnatce Fuchsova 49°5′46″ s. š., 18°5′37″ v. d.
564 Pod Drdolem PP Pod Drdolem &0000000000000000.2500000,25
Kategorie „Pod Drdolem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Drdolem“ na Wikimedia Commons
Lokalita vstavače bledého 49°11′38″ s. š., 17°45′41″ v. d.
5633 PP Pod lázněmi PP Pod lázněmi &-1-1-10000000000000.0002000,0002
Kategorie „Pod lázněmi (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod lázněmi (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Pramen minerální vody 49°12′14″ s. š., 17°35′54″ v. d.
5822 PP Pod Obecním kopcem &0000000000000005.1997005,1997 Lesní pěnovcová prameniště, petrifikující prameny s tvorbou pěnovců, květnaté bučiny, bučiny asociace Luzulo-Fagetum 49°19′41″ s. š., 17°42′5″ v. d.
777 Pod Vrchy PP Pod Vrchy &0000000000000001.2100001,21
Kategorie „Pod Vrchy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Vrchy“ na Wikimedia Commons
Lokalita sněženky podsněžníku 49°4′37″ s. š., 17°56′21″ v. d.
778 PP Podskaličí &0000000000000001.9600001,96 Lokalita šafránu bělokvětého 49°8′18″ s. š., 17°58′4″ v. d.
5985 Polichno - Pod duby PP Polichno - Pod Duby &0000000000000013.77000013,77
Kategorie „Polichno-Pod duby“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Polichno-Pod duby“ na Wikimedia Commons
Bourovec trnkový - evropsky významný druh a jeho biotop 49°4′25″ s. š., 17°42′2″ v. d.
877 Průkopa PP Průkopa &0000000000000002.5700002,57
Kategorie „Průkopa“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Průkopa“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita kruštíku bahenního, růžkatého a širolistého 49°14′37″ s. š., 17°54′14″ v. d.
912 Sidonie PR Sidonie &0000000000000013.06000013,06
Kategorie „Sidonie (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sidonie (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Reprezentativní bukový porost v Bílých Karpatech 49°3′10″ s. š., 18°4′20″ v. d.
5634 PP Sirnaté lázně &-1-1-10000000000000.0002000,0002 Pramen minerální vody 49°12′10″ s. š., 17°35′57″ v. d.
1430 Skály PP Skály &0000000000000006.9900006,99
Kategorie „Skály (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Skály (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Typická ukázka soláňských vrstev magurského flyše 49°19′29″ s. š., 17°47′10″ v. d.
5627 PP Slanice pramen &-1-1-10000000000000.0002000,0002 Pramen minerální vody 49°12′35″ s. š., 17°37′56″ v. d.
5632 PP Slanice studna &-1-1-10000000000000.0002000,0002 Pramen minerální vody 49°12′15″ s. š., 17°37′49″ v. d.
776 Smolinka PP Smolinka &0000000000000005.4100005,41
Kategorie „Smolinka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Smolinka“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita šafránu bělokvětého 49°10′12″ s. š., 18°0′28″ v. d.
1431 PP Solisko &0000000000000009.9300009,93 Původní karpatská jedlobučina 49°21′12″ s. š., 17°45′32″ v. d.
766 Šumlatová PP Šumlatová &0000000000000000.8200000,82
Kategorie „Šumlatová“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Šumlatová“ na Wikimedia Commons
Luční enkláva s hojným výskytem vstavačovitých 49°5′40″ s. š., 18°4′23″ v. d.
1891 Popis obrazku PP Tlumačovská tůňka &0000000000000000.2000000,20
Kategorie „Tlumačovská tůňka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tlumačovská tůňka“ na Wikimedia Commons
Rybníček se vzácnými druhy řas a velkým množstvím obojživelníků 49°15′7″ s. š., 17°29′26″ v. d.
764 PP U Petrůvky &0000000000000002.2700002,27 Lokalita vstavače kukačky, modráska očkovaného a modráska bahenního 49°6′35″ s. š., 17°48′38″ v. d.
5635 PP U rybníka &-1-1-10000000000000.0002000,0002 Pramen minerální vody 49°11′53″ s. š., 17°36′1″ v. d.
1433 Uhliska PP Uhliska &0000000000000013.66000013,66
Kategorie „Uhliska (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Uhliska (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Mokřadní louka s bohatou flórou a faunou 49°9′20″ s. š., 17°40′35″ v. d.
1432 Vela PP Vela &0000000000000008.2900008,29
Kategorie „Vela (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vela (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Zbytek bučiny 49°18′32″ s. š., 17°43′16″ v. d.
Vizovické vrchy od Lidečka PřP Vizovické vrchy &0000000000013300.00000013 300
Kategorie „Vizovické vrchy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vizovické vrchy“ na Wikimedia Commons
Přírodní park se souvislým zalesněním (většinu porostu tvoří smrkové monokultury), část krajiny je osídlena a hospodářsky využívána. 49°12′41″ s. š., 17°53′25″ v. d.
5636 PP Zelené údolí &-1-1-10000000000000.0002000,0002 Pramen minerální vody 49°10′49″ s. š., 17°46′17″ v. d.
5626 PP Želechovické paseky &-1-1-10000000000000.0002000,0002 Pramen minerální vody 49°12′30″ s. š., 17°44′56″ v. d.
Popis obrazku PřP Želechovické paseky &0000000000001047.9000001 047,9 Přírodní park k zachování, ochraně a podpoře přírodních a kulturních hodnot vyvážené krajiny. 49°11′20″ s. š., 17°43′55″ v. d.

ReferenceEditovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.