Seznam chráněných území v okrese Vsetín

Seznam chráněných území v okrese Vsetín

Toto je seznam chráněných území v okrese Vsetín aktuální k roku 2014, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Vsetín.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
2409 Bečevná PP Bečevná &0000000000000000.2700000,27
Kategorie „Bečevná“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bečevná“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita vstavače bledého 49°19′38″ s. š., 17°59′41″ v. d.
82 CHKO Beskydy CHKO Beskydy &0000000000116000.000000116 000
Kategorie „CHKO Beskydy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „CHKO Beskydy“ na Wikimedia Commons
49°34′52″ s. š., 18°35′15″ v. d.
71 CHKO Bílé Karpaty CHKO Bílé Karpaty &0000000000071500.00000071 500
Kategorie „CHKO Bílé Karpaty“ na Wikimedia Commons
Kategorie „CHKO Bílé Karpaty“ na Wikimedia Commons
49°1′13″ s. š., 17°51′20″ v. d.
PP Bražiska &0000000000000005.0000005
Kategorie „Bražiska (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bražiska (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Lesní porost s přirozenou skladbou dřevin a typickou karpatskou květenou na levém údolním svahu Vsetínské Bečvy. Status ochrany nejasný, je nejméně od roku 2003 zmiňována jako přírodní památka, ale v rejstříku ÚSOP není uvedena. 49°27′13″ s. š., 17°57′8″ v. d.
2072 Brodská PP Brodská &0000000000000003.9100003,91
Kategorie „Brodská“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Brodská“ na Wikimedia Commons
Přirozený jedlobukový porost pralesovitého charakteru s výskytem vzácných druhů fauny a flóry 49°22′32″ s. š., 18°9′36″ v. d.
2464 Čertovy skály PP Čertovy skály &0000000000000000.1500000,15
Kategorie „Čertovy skály (Lidečko)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čertovy skály (Lidečko)“ na Wikimedia Commons
Schodovitě uspořádané kvádry eocenních pískovců 49°13′2″ s. š., 18°2′50″ v. d.
2485 PR Dubcová &0000000000000005.8200005,82 Řídký smíšený porost s řadou světlin a výskytem vstavačovitých 49°23′3″ s. š., 17°52′31″ v. d.
2498 Galovské lúky PR Galovské lúky &0000000000000021.55000021,55
Kategorie „Galovské lúky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Galovské lúky“ na Wikimedia Commons
Louky s výskytem řady vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 49°16′44″ s. š., 18°7′11″ v. d.
2045 Halvovský potok PR Halvovský potok &0000000000000019.14000019,14
Kategorie „Halvovský potok“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Halvovský potok“ na Wikimedia Commons
Horský jedlobukový les s přirozenou skladbou dřevin a skalními výchozy s výskytem vzácné fauny 49°22′19″ s. š., 18°4′45″ v. d.
2027 Hrádek PP Hrádek &0000000000000003.2000003,20
Kategorie „Hrádek (natural monument, Vsetín District)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hrádek (natural monument, Vsetín District)“ na Wikimedia Commons
Květnatá louka s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, teplomilná flóra a entomofauna 49°9′31″ s. š., 18°5′22″ v. d.
2028 Choryňská stráž PP Choryňská stráž &0000000000000008.3500008,35
Kategorie „Choryňská stráž“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Choryňská stráž“ na Wikimedia Commons
Louky s teplomilnými prvky fauny a flóry, přirozené sukcese původního dubového lesa 49°29′56″ s. š., 17°53′29″ v. d.
2029 Choryňský mokřad PR Choryňský mokřad &0000000000000020.98000020,98
Kategorie „Choryňský mokřad“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Choryňský mokřad“ na Wikimedia Commons
Ochrana přírodních hodnot mokřadního ekosystému výjimečného ve středním Pobečví 49°31′8″ s. š., 17°54′18″ v. d.
2041 Jarcovská kula PP Jarcovská kula &0000000000000000.1000000,10
Kategorie „Jarcovská kula“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jarcovská kula“ na Wikimedia Commons
Význačný skalní výchoz hrubozrnného pískovce o výšce 8 m skalní věže a další drobné výchozy 49°26′26″ s. š., 17°57′45″ v. d.
1519 lom Jasenice PP Jasenice &0000000000000001.7100001,71
Kategorie „Jasenice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jasenice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Vytěžený vápencový lom, paleontologické naleziště 49°31′11″ s. š., 17°58′10″ v. d.
149 Ježůvka PP Ježůvka &0000000000000004.9900004,99
Kategorie „Ježůvka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ježůvka“ na Wikimedia Commons
Smilková pastvina s bohatou květenou 49°20′56″ s. š., 18°0′40″ v. d.
2062 Kladnatá - Grapy PP Kladnatá - Grapy &0000000000000062.82000062,82
Kategorie „Kladnatá - Grapy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kladnatá - Grapy“ na Wikimedia Commons
Výskyt vzácných druhů rostlin na rozmanitých půdních typech a geomorfologických útvarech 49°25′45″ s. š., 18°21′17″ v. d.
2047 Klenov PR Klenov &0000000000000015.35000015,35
Kategorie „Klenov (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Klenov (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Hřebenové partie se skalními výchozy a přírodně zachovalými lesními porosty s výskytem vzácné fauny 49°24′45″ s. š., 18°1′51″ v. d.
1138 Kněhyně a Čertův mlýn z Pusteven NPR Kněhyně - Čertův mlýn &0000000000000195.000000195,00
Kategorie „Kněhyně - Čertův mlýn“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kněhyně - Čertův mlýn“ na Wikimedia Commons
Porosty místy pralesovitého charakteru, výskyt rysa ostrovida 49°29′36″ s. š., 18°18′21″ v. d.
2039 Kopce PP Kopce &0000000000000000.7500000,75
Kategorie „Kopce“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kopce“ na Wikimedia Commons
Rozsedlinové jeskyně s výskytem velmi vzácné fauny netopýrů 49°13′11″ s. š., 18°2′27″ v. d.
PP Kotrlé &0000000000000000.3500000,35 Vrkoč útlý a jeho biotop 49°22′40″ s. š., 18°1′24″ v. d.
2042 Křížový PP Křížový &0000000000000001.3000001,30
Kategorie „Křížový (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Křížový (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana skalních výchozů - svahového mrazového srubu s navazující kryoplanační terasou 49°20′45″ s. š., 17°56′8″ v. d.
1521 Kudlačena PP Kudlačena &0000000000000005.4800005,48
Kategorie „Kudlačena“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kudlačena“ na Wikimedia Commons
Rašelinné louky s mokřadní květenou 49°25′53″ s. š., 18°19′35″ v. d.
201 Kutaný PR Kutaný &0000000000000014.93000014,93
Kategorie „Kutaný“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kutaný“ na Wikimedia Commons
Ochrana zbytku různověké jedlové bučiny typické pro Vsetínské vrchy 49°22′15″ s. š., 18°6′2″ v. d.
206 Přírodní památka Lačnov PP Lačnov &0000000000000000.2300000,23
Kategorie „Lačnov (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lačnov (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita šafránu bělokvětého 49°10′45″ s. š., 18°0′48″ v. d.
5813 PR Losový &0000000000000014.41000014,41 Zachovalý přírodě blízký komplex ekosystémů poháňkových pastvin svazu Cynosurion spolu s teplomilnými trávníky svazu Bromion erecti a mezofilní ovsíkové louky svazu Arrhenatherion elatiors a na ně vázaných rostlinných druhů především vstavačovitých, zejména nadregionálně významná populace vstavače osmahlého a živočichů, především teplomilných druhů bezobratlých, zejména populace modráska černoskvrnného 49°19′3″ s. š., 18°5′41″ v. d.
2030 Louka pod Rančem PP Louka pod Rančem &0000000000000000.7200000,72
Kategorie „Louka pod Rančem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Louka pod Rančem“ na Wikimedia Commons
Květnatá louka s výskytem zvláště chráněných druhů teplomilných rostlin, zejména orchidejí, orlíčku 49°20′57″ s. š., 18°3′10″ v. d.
223 Louky pod Štípou PP Louky pod Štípou &0000000000000004.4400004,44
Kategorie „Louky pod Štípou“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Louky pod Štípou“ na Wikimedia Commons
Ochrana zbytků květnatých luk s orchidejemi s zvláště chráněných druhů rostlin, zejména prstnatce Fuchsova, prstnatce plamatého, mečíku střechovitého a kruštíka bahenního 49°24′14″ s. š., 18°1′36″ v. d.
2040 Lúčky - Roveňky PP Lúčky - Roveňky &0000000000000001.5100001,51
Kategorie „Lúčky - Roveňky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lúčky - Roveňky“ na Wikimedia Commons
Mokřadní louky s výskytem vzácných orchidejí a dalších vzácných mokřadních druhů rostlin 49°22′57″ s. š., 18°0′10″ v. d.
5310 Makyta PR Makyta &0000000000000187.000000187,00
Kategorie „Makyta (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Makyta (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Lesní komplex přírodě blízkých horských bukových lesů s hojným zastoupením jedle bělokoré a javoru klenu 49°15′53″ s. š., 18°9′49″ v. d.
5841 Malý Javorník PR Malý Javorník &0000000000000027.44180027,4418
Kategorie „Malý Javorník (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Malý Javorník (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Rozvolněné, přírodě blízké lesní porosty a fragmenty dříve rozsáhlých hřebenových luk a pastevních lesů. Na toto území je vázána řada ohrožených a vzácných živočišných a rostlinných druhů, zejména populace roháčka jedlového a jasoně dymnivkového 49°18′18″ s. š., 18°17′15″ v. d.
2032 PP Mokřady Vesník &0000000000000001.4700001,47 Ochrana svahového prameniště s výskytem typických mokřadních společenstev se suchopýrem a nízkými ostřicemi 49°22′ s. š., 17°59′16″ v. d.
5995 PP Nad Jasenkou &0000000000000000.1249000,1249 Lesní pěnovcové prameniště 49°21′49″ s. š., 17°59′11″ v. d.
2044 Pivovařiska PP Pivovařiska &0000000000000002.6600002,66
Kategorie „Pivovařiska“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pivovařiska“ na Wikimedia Commons
Ochrana květnatých luk na sušších a mokřadních stanovištích s výskytem zvláště chráněných a vzácných druhů květeny, zejména orchidejí prstnatec májového, vstavače bledého, hlavinky horské a vstavače mužského 49°19′29″ s. š., 17°53′4″ v. d.
321 PP Pod Juráškou &0000000000000001.0000001,00 Slatinná louka s výskytem rosnatky okrouhlolisté 49°26′47″ s. š., 18°16′16″ v. d.
1520 PP Poskla &0000000000000002.4500002,45 Rašelinné louky a smilkové pastviny 49°26′16″ s. š., 18°13′25″ v. d.
335 Přírodní památka Pozděchov PP Pozděchov &0000000000000000.2800000,28
Kategorie „Pozděchov (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pozděchov (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Lokalita šafránu bělokvětého 49°13′26″ s. š., 17°57′51″ v. d.
2046 Prlov PP Prlov &0000000000000003.4800003,48
Kategorie „Prlov (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Prlov (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Květnaté louky s výskytem zvláště chráněných a vzácných druhů květeny 49°14′46″ s. š., 17°57′30″ v. d.
350 Národní přírodní rezervace Pulčín - Hradisko NPR Pulčín - Hradisko &0000000000000072.73000072,73
Kategorie „Pulčín - Hradisko“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pulčín - Hradisko“ na Wikimedia Commons
Ochrana význačných skalních útvarů a lesních společenstev přirozené druhové skladby 49°13′56″ s. š., 18°4′45″ v. d.
1730 Rákosina ve Stříteži nad Bečvou PP Rákosina ve Stříteži nad Bečvou &0000000000000001.7600001,76
Kategorie „Rákosina ve Stříteži nad Bečvou“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rákosina ve Stříteži nad Bečvou“ na Wikimedia Commons
Okraj údolní nivy Rožnovské Bečvy s mokřadními společenstvy 49°27′22″ s. š., 18°4′3″ v. d.
369 Razula NPR Razula &0000000000000023.52000023,52
Kategorie „Razula“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Razula“ na Wikimedia Commons
Porost jedle a buku v polesí Podťatý ve stáří přes 170 let 49°21′35″ s. š., 18°22′55″ v. d.
2033 Růžděcký Vesník PP Růžděcký Vesník &0000000000000003.6500003,65
Kategorie „Růžděcký Vesník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Růžděcký Vesník“ na Wikimedia Commons
Posláním je zejména ochrana květnaté louky s bohatým výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, zejména orchidejí 49°22′40″ s. š., 17°59′24″ v. d.
2034 Rybník Neratov PP Rybník Neratov &0000000000000001.9000001,90
Kategorie „Rybník Neratov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rybník Neratov“ na Wikimedia Commons
Zachovalý mokřadní ekosystém s výskytem cenného společenstva vodních bezobratlých a obojživelníků 49°14′38″ s. š., 17°59′15″ v. d.
5838 PP Semetín - lesní prameniště &0000000000000000.1743000,1743 Lesní pěnovcové prameniště 49°19′32″ s. š., 17°55′3″ v. d.
5839 Semetín-luční prameniště PP Semetín - luční prameniště &0000000000000000.1115000,1115
Kategorie „Semetín-luční prameniště“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Semetín-luční prameniště“ na Wikimedia Commons
-
Vápnité slatiniště 49°20′17″ s. š., 17°56′50″ v. d.
2073 Přírodní památka Skálí PP Skálí &0000000000000019.87000019,87
Kategorie „Skálí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Skálí“ na Wikimedia Commons
Geomorfologický útvar se smíšeným porostem lesním 49°23′9″ s. š., 18°12′36″ v. d.
2074 Přírodní památka Smradlavá PP Smradlavá &0000000000000009.2800009,28
Kategorie „Smradlavá“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Smradlavá“ na Wikimedia Commons
Dochovalá část přirozeného lesního porostu s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů 49°22′29″ s. š., 18°13′47″ v. d.
1522 PP Stříbrník &0000000000000014.50000014,50 Květnaté bučiny a lesní loučky s výskytem vstavačů 49°16′40″ s. š., 18°3′10″ v. d.
2035 Přírodní památka Sucháčkovy paseky PP Sucháčkovy paseky &0000000000000000.7000000,70
Kategorie „Sucháčkovy paseky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sucháčkovy paseky“ na Wikimedia Commons
Květnatá louka s bohatým výskytem zvláště chráněného druhu šafránu bělokvětého 49°10′29″ s. š., 18°1′51″ v. d.
2043 Svantovítova skála PP Svantovítova skála &0000000000000000.1600000,16
Kategorie „Svantovítova skála“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Svantovítova skála“ na Wikimedia Commons
Význačný skalní výchoz pískovce s výškou 12 m 49°24′32″ s. š., 18°2′18″ v. d.
5827 PP Trubiska &0000000000000000.8264000,8264 Vrkoč útlý a jeho biotop 49°14′14″ s. š., 17°59′6″ v. d.
2036 U Vaňků PP U Vaňků &0000000000000001.3800001,38
Kategorie „U Vaňků“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Vaňků“ na Wikimedia Commons
Listnatý les s přirozenou skladbou dřevin a přilehlé louky s bohatou populací ladoňky karpatské 49°24′53″ s. š., 17°57′13″ v. d.
2228 Uherská PP Uherská &0000000000000003.2600003,26
Kategorie „Uherská“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Uherská“ na Wikimedia Commons
Dochovaná pastvina s bohatým výskytem porostu jalovce obecného s výskytem řady vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Zajištění podmínek k perspektivnímu vývoji populací těchto druhů (zejména jalovce obecného a vstavačovitých) 49°16′23″ s. š., 18°6′9″ v. d.
2075 Přírodní památka Vachalka PP Vachalka &0000000000000008.3000008,30
Kategorie „Vachalka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vachalka“ na Wikimedia Commons
Dochovalá část přirozeného jedlobukového porostu pralesovitého charakteru 49°22′47″ s. š., 18°13′27″ v. d.
2037 Vršky - Díly PP Vršky - Díly &0000000000000019.41000019,41
Kategorie „Vršky - Díly“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vršky - Díly“ na Wikimedia Commons
Terasovitě členěný svah s výskytem zvláště chráněných druhů flóry, vzácných druhů ptáků a hmyzu 49°20′27″ s. š., 18°0′27″ v. d.
2038 Zbrankova stráň PP Zbrankova stráň &0000000000000002.4700002,47
Kategorie „Zbrankova stráň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zbrankova stráň“ na Wikimedia Commons
Květnaté louky na sušších a mokřadních stanovištích s výskytem vzácných druhů květeny 49°22′11″ s. š., 17°55′6″ v. d.
535 Zubří PP Zubří &0000000000000000.1400000,14
Kategorie „Zubří (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zubří (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Lokalita šafránu Heuffelova 49°29′3″ s. š., 18°5′17″ v. d.


Reference editovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.