Seznam chráněných území v okrese Trutnov

Seznam chráněných území v okrese Trutnov

Toto je seznam chráněných území v okrese Trutnov.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
2401 Adršpašskoteplické skály NPR Adršpašsko-teplické skály &0000000000001712.0000001 712
Kategorie „Adršpašskoteplické skály“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Adršpašskoteplické skály“ na Wikimedia Commons
Rozlehlé skalní město budované turonskými pískovci 50°35′56″ s. š., 16°6′50″ v. d.
62 CHKO Broumovsko CHKO Broumovsko &0000000000041000.00000041 000 50°32′50″ s. š., 16°17′28″ v. d.
2463 PP Čertovy hrady &0000000000000001.0200001,02
Kategorie „Čertovy hrady (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čertovy hrady (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Souvislé balvaniště cenomanských pískovců 50°25′28″ s. š., 15°45′47″ v. d.
Výhled ze zříceniny Břecštejn PřP Hrádeček
Kategorie „Nature park Hrádeček“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Hrádeček“ na Wikimedia Commons
50°35′5″ s. š., 15°49′21″ v. d.
5969 Přírodní památka Hustířanský les PP Hustířanský les &0000000000000001.6310001,631
Kategorie „Hustířanský les“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hustířanský les“ na Wikimedia Commons
Lesní porost s výskytem silně ohroženého střevíčníku pantoflíčku
2002 Kalské údolí PP Kalské údolí &0000000000000022.94000022,94
Kategorie „Kalské údolí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kalské údolí“ na Wikimedia Commons
Přirozený tok Bystřice s přirozeným tokem, břehovými porosty a vlhkomilnými loukami 50°27′43″ s. š., 15°38′38″ v. d.
5517 EVL Kamenná &0000000000000002.9059002,9059 Výrazná slepencová skála se zachovalými společenstvy suťových lesů, reliktních borů a štěrbinové vegetace. Výskyt ohrožených druhů rostlin. 50°34′17″ s. š., 15°47′34″ v. d.
66 Krkonošský národní park, Sněžka NP Krkonošský národní park &0000000000036300.00000036 300
Kategorie „Krkonoše in the Czech Republic“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Krkonoše in the Czech Republic“ na Wikimedia Commons
50°44′10″ s. š., 15°44′25″ v. d.
2916 EVL Labe - Hostinné EVL Labe - Hostinné &0000000000000011.15000011,15
Kategorie „Labe - Hostinné“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Labe - Hostinné“ na Wikimedia Commons
50°32′59″ s. š., 15°41′19″ v. d.
5970 Luční potok v Rudníku PP Luční potok v Podkrkonoší &0000000000000003.5600003,56
Kategorie „Luční potok (Čistá tributary)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Luční potok (Čistá tributary)“ na Wikimedia Commons
Biotop a populace raka kamenáče 50°35′20″ s. š., 15°47′47″ v. d.
5314 Sklenářovické údolí - střední část PP Sklenářovické údolí &0000000000000180.600000180,60
Kategorie „Sklenářovické údolí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sklenářovické údolí“ na Wikimedia Commons
Rozsáhlý komplex podhorských a horských luk a mokřadů s mimořádnou a dosud zachovalou mozaikou rozptýlené zeleně 50°37′59″ s. š., 15°51′2″ v. d.
1767 Slunečná stráň PP Slunečná stráň &0000000000000016.56000016,56
Kategorie „Slunečná stráň (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Slunečná stráň (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Rozsáhlý komplex slatinných a rašelinných luk s mimořádnou a dosud zachovalou mozaikou rostlinných společenstev 50°38′2″ s. š., 15°49′28″ v. d.
6200 PP Vejsplachy v listopadu 2022 PP Vejsplachy &0000000000000003.3400003,34
Kategorie „Vejsplachy (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vejsplachy (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana vitálních populací zvláště chráněných druhů rostlin podmáčených stanovišť a dalších druhů rostlin a živočichů s trvalým nebo periodickým výskytem v území přírodní památky 50°37′8″ s. š., 15°36′17″ v. d.
520 Popis obrazku PR Vřešťovská bažantnice &0000000000000010.42000010,42 Ochrana části lužního lesa s vysokou hladinou spodní vody v povodí říčky Trotiny. 50°20′55″ s. š., 15°45′33″ v. d.
5710 Extenzivní sečená louka PP Žaltman &0000000000000054.97000054,97
Kategorie „Žaltman (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Žaltman (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana evropsky významných typů stanovišť: extenzivních sečených luk nížin až podhůří, bučin asociace Luzulo-Fagetum, bučin asociace Asperulo-Fagetum a smíšených jasanovo-olšových lužních lesů temperátní a boreální Evropy

Zrušená chráněná území editovat

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
285   PP Boberská stráň &0000000000000018.86000018,86
 
Kategorie „Boberská stráň“ na Wikimedia Commons
Typická submontánní květnatá bučina a suťový porost v Krkonoších. Zrušena k 1. dubnu 2008 50°39′9″ s. š., 15°54′25″ v. d.
677   PP Herlíkovické štoly &-1000000000000000.0100000,01
 
Kategorie „Herlíkovické štoly“ na Wikimedia Commons
Ochrana trvalého zimoviště různých druhů netopýrů ve starých štolách 50°40′49″ s. š., 15°35′56″ v. d.
2455   PP Černohorská rašelina &0000000000000072.04000072,04
 
Kategorie „Černohorská rašelina“ na Wikimedia Commons
Horské rašeliniště po obvodu zarostlé kosodřevinou. Zrušena k 1. dubnu 2008 50°39′43″ s. š., 15°45′10″ v. d.
658 PP Klínový potok &0000000000000000.2900000,29 Úsek horského potoka s obřími hrnci a skalnatými prahy. Zrušena k 1. březnu 2009 50°42′8″ s. š., 15°38′31″ v. d.
659   PP Labská soutěska &0000000000000002.8000002,80
 
Kategorie „Labská soutěska“ na Wikimedia Commons
Ochrana jedinečné ukázky erozních forem a peřejí v muskovitických ortorulách horního toku Labe 50°40′45″ s. š., 15°35′54″ v. d.
1931   PP Lom Strážné &0000000000000004.2200004,22
 
Kategorie „Lom Strážné“ na Wikimedia Commons
Jeskyně v krystalických vápencích, v lomu výskyt obojživelníků a plazů 50°40′42″ s. š., 15°37′27″ v. d.
529   PP Prameny Labe &0000000000002886.0000002 886 Nejcennější vrcholové partie Krkonoš v pramenné oblasti Labe. Zrušena k 1. dubnu 2008. 50°47′39″ s. š., 15°28′2″ v. d.
521 PP Prameny Úpy &0000000000004278.0000004 278 Nejcennější partie Krkonoš v pramenné oblasti Úpy. Zrušena k 1. dubnu 2008. 50°44′30″ s. š., 15°39′22″ v. d.
379   PP Rýchory &0000000000000303.100000303,10 Zrušena v r. 2008, vrcholová partie Rýchorského hřebene s přirozenými porosty a rašeliništi 50°38′49″ s. š., 15°52′8″ v. d.

Reference editovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.

Externí odkazy editovat