Seznam chráněných území v okrese Teplice

Seznam chráněných území v okrese Teplice

Toto je seznam chráněných území v okrese Teplice aktuální k roku 2010, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Teplice.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
643 Bořeň NPR Bořeň &0000000000000065.36790065,3679
Kategorie „Bořeň (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bořeň (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana přirozených teplomilných společenstev sutí a skal na znělcovém lakolitu v Českém středohoří 50°31′40″ s. š., 13°45′50″ v. d.
2432 Rašeliniště PR Březina &0000000000000011.90000011,90
Kategorie „Březina (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Březina (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Živé rašeliniště ojedinělé v Českém středohoří, smíšené porosty a zbytek staré bučiny 50°32′52″ s. š., 13°54′9″ v. d.
663 PP Buky na Bouřňáku PP Buky na Bouřňáku &0000000000000003.2600003,26
Kategorie „Buky na Bouřňáku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Buky na Bouřňáku“ na Wikimedia Commons
Zbytek staré bučiny s vlajkovými formami korun 50°41′8″ s. š., 13°42′17″ v. d.
6178 PP Cínovecký hřbet &0000000000000029.70300029,703
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Komplex zčásti člověkem ovlivněných přechodových rašelinišť, rašelinných a podmáčených smrčin v hřebenové partii východní části Krušných hor s charakteristickou květenou a vzácnými druhy živočichů 50°43′53″ s. š., 13°47′41″ v. d.
2012 Popis obrazku PR Černá louka &0000000000000130.000000130,00
Kategorie „Černá louka (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Černá louka (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana zbytků vlhkých až rašelinných horských luk v nadmořské výšce 690–760 m v povodí Černého potoka 50°44′4″ s. š., 13°53′20″ v. d.
51 Milešovka CHKO České středohoří &0000000000106317.000000106 317
Kategorie „CHKO České středohoří“ na Wikimedia Commons
Kategorie „CHKO České středohoří“ na Wikimedia Commons
50°39′5″ s. š., 14°13′33″ v. d.
1702 Domaslavické údolí PP Domaslavické údolí &0000000000000060.00000060,00
Kategorie „Domaslavické údolí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Domaslavické údolí“ na Wikimedia Commons
Ochrana krušnohorských podmáčených suťových lesů a pramenišť s přirozeným porostem buku a charakteristickou květenou 50°40′6″ s. š., 13°40′29″ v. d.
5755 PP Doubravka PP Doubravka &0000000000000043.27430043,2743
Kategorie „Doubravka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Doubravka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana evropsky významné lokality Doubravka s evropsky významným druhem - páchník hnědý, s dalšími vzácnými druhy saproxylického (na staré dřevo a dutiny stromů vázaného) hmyzu, z nichž k nejvzácnějším patří kovařík, potemník a dále s výskytem vzácných druhů hub - lanýž letní, hřib Markův a šťavnatka dvoubarvá 50°38′19″ s. š., 13°51′38″ v. d.
2187 PR Dřínek PR Dřínek &0000000000000001.8000001,80
Kategorie „Dřínek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dřínek“ na Wikimedia Commons
Xerotermní travinné společenstva, teplomilné druhy rostlin vzácně se vyskytující v severní části českého termofytika 50°31′54″ s. š., 13°48′50″ v. d.
1178 Grünwaldské vřesoviště PR Grünwaldské vřesoviště &0000000000000093.20000093,2
Kategorie „Grünwaldské vřesoviště“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Grünwaldské vřesoviště“ na Wikimedia Commons
Ochrana rašeliniště vrchovištního typu s porostem více forem borovice blatky 50°41′48″ s. š., 13°39′29″ v. d.
5754 Háj u Oseka PP Háj u Oseka &0000000000000009.8535009,8535
Kategorie „Háj u Oseka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Háj u Oseka“ na Wikimedia Commons
Ochrana evropsky významné lokality Háj u Oseka s evropsky významným druhem kuňkou obecnou 50°38′16″ s. š., 13°43′24″ v. d.
120 Hradišťanská louka PR Hradišťanská louka &0000000000000003.9300003,93
Kategorie „Hradišťanská louka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hradišťanská louka“ na Wikimedia Commons
Ochrana květeny a ochrana valů keltského hradiště 50°30′29″ s. š., 13°52′15″ v. d.
1177 PP Husův vrch v červnu 2023 PP Husův vrch &0000000000000004.7000004,70
Kategorie „Husův vrch (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Husův vrch (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Lokalita teplomilných druhů, hlavně hlaváček jarní 50°35′22″ s. š., 13°48′51″ v. d.
5756 PP Kateřina – mokřad PP Kateřina – mokřad &0000000000000009.8500009,85
Kategorie „Kateřina - mokřad“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kateřina - mokřad“ na Wikimedia Commons
EVL s evropsky významným druhem kuňka obecná 50°39′24″ s. š., 13°54′7″ v. d.
2151 PR Malhostický rybník PR Malhostický rybník &0000000000000023.57000023,57
Kategorie „Malhostický rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Malhostický rybník“ na Wikimedia Commons
Ojedinělá ornitologická lokalita s výskytem 128 druhu ptáků 50°36′31″ s. š., 13°55′10″ v. d.
6181 PP Pod Lysou horou &0000000000000002.4189002,4189
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Horská louka, přechodové rašeliniště a podmáčená smrčina s výskytem ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin 50°42′48″ s. š., 13°50′12″ v. d.
2128 Pohled na rezervaci od silnice PR Rašeliniště U jezera - Cínovecké rašeliniště &0000000000000060.13670060,1367
Kategorie „Rašeliniště U jezera - Cínovecké rašeliniště“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rašeliniště U jezera - Cínovecké rašeliniště“ na Wikimedia Commons
Aktivní vrchoviště; rašelinný les; acidofilní smrčiny, s celou řadou vzácných druhů rostlin - rosnatka okrouhlolistá, klikva bahenní, šicha černá a rojovník bahenní, bezobratlých živočichů - lesklice horská, lesklice severská, tesařík pižmový, krasec lesní, střevlíci, drabčíci a ptáků - tetřívek obecný, bekasina otavní 50°43′38″ s. š., 13°44′40″ v. d.
1005 Saleisova výšina PP Salesiova výšina &0000000000000002.0000002
Kategorie „Salesiova výšina“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Salesiova výšina“ na Wikimedia Commons
Křemencové skalní město 50°37′ s. š., 13°40′25″ v. d.
441 PP Štěpánovská hora PP Štěpánovská hora &0000000000000000.5000000,5
Kategorie „Štěpánovská hora (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Štěpánovská hora (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana květeny 50°32′4″ s. š., 13°52′17″ v. d.
2137 PR Trupelník PR Trupelník &0000000000000015.33000015,33
Kategorie „Trupelník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Trupelník“ na Wikimedia Commons
Významné paleontologické naleziště paleogenní diatomitové mikroflory a makroflory 50°32′4″ s. š., 13°48′7″ v. d.
1176 Oblast rezervace na podzim PR Vlčí důl &0000000000000032.59000032,59
Kategorie „Vlčí důl“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vlčí důl“ na Wikimedia Commons
Ochrana cca 180 let starého porostu buku lesního (Fagus sylvatica) s bohatým zastoupením doupných stromů 50°38′21″ s. š., 13°39′42″ v. d.
Přírodní park Východní Krušné hory PřP Východní Krušné hory
Kategorie „Východní Krušné hory“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Východní Krušné hory“ na Wikimedia Commons
50°44′7″ s. š., 13°53′9″ v. d.

Zrušená chráněná území

editovat
Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1006   PP Vrása &-1000000000000000.0600000,06
 
Kategorie „Vrása“ na Wikimedia Commons
Ochrana ležaté vrásy vytvořené v parabole komplexu krušnohorských šedých rul na východním svahu Vlčí hůry 50°38′10″ s. š., 13°39′47″ v. d.

Reference

editovat
  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.