Seznam chráněných území v okrese Tachov

Seznam chráněných území v okrese Tachov

Toto je seznam chráněných území v okrese Tachov aktuální k roku 2010, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Tachov.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
5698 PP Bonětice &0000000000000000.3119000,3119 Ochrana silně ohroženého druhu obojživelníka čolka velkého 49°40′31″ s. š., 12°49′12″ v. d.
1081 Broumovska bucina.jpg PR Broumovská bučina &0000000000000026.17000026,17
Kategorie „Broumovská bučina“ na Wikimedia Commons
Skalnatý svah s přirozeným smíšeným porostem a vzácnou květenou 49°53′22″ s. š., 12°34′49″ v. d.
2435 PR Bučina u Žďáru &0000000000000006.7700006,77 Podhorská bučina 49°52′10″ s. š., 12°31′52″ v. d.
1271 PP Černošínský bor &0000000000000002.2200002,22 Borový les s bohatým keřovým a bylinným patrem 49°48′39″ s. š., 12°52′19″ v. d.
44 Český les nedaleko Staré Knížecí CHKO Český les &0000000000047000.00000047 000
Kategorie „Český les“ na Wikimedia Commons
49°48′54″ s. š., 12°29′48″ v. d.
1769 Přírodní památka Čiperka PP Čiperka &-1000000000000000.0100000,01
Kategorie „Čiperka“ na Wikimedia Commons
Vývěr přírodní uhličité vody 49°54′44″ s. š., 12°47′8″ v. d.
2476 Diana prales.jpg PR Diana &0000000000000020.41000020,41
Kategorie „Diana (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Starý bukový prales 49°37′57″ s. š., 12°34′48″ v. d.
582 Farske baziny.jpg PR Farské bažiny &0000000000000066.07000066,07
Kategorie „Farské bažiny“ na Wikimedia Commons
Rašeliniště s kompaktním porostem blatky 49°44′38″ s. š., 12°29′47″ v. d.
Ovčí vrch v PřP Hadovka PřP Hadovka
Kategorie „Nature park Hadovka“ na Wikimedia Commons
49°52′59″ s. š., 12°55′13″ v. d.
1272 PR Hradištský vrch (010).jpg PR Hradištský vrch &0000000000000008.4700008,47
Kategorie „Hradištský vrch (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Zbytek přirozených lesních společenstev xerothermního charakteru 49°52′15″ s. š., 12°59′20″ v. d.
457 Jezírka u Rozvadova PR Jezírka u Rozvadova &0000000000000006.2300006,23
Kategorie „Jezírka u Rozvadova“ na Wikimedia Commons
Lesní vrchoviště, mimořádně bohatá lokalita rosnatky okrouhlolisté 49°37′24″ s. š., 12°32′32″ v. d.
5659 PP Kolowratův rybník &0000000000000000.8021000,8021 Litorál západního břehu rybníka s bohatou populací kriticky ohrožené rosnatky prostřední 49°40′25″ s. š., 12°38′54″ v. d.
1845 PP Krasíkov PP Krasíkov &0000000000000004.2400004,24
Kategorie „Krasíkov (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Zbytek teplomilných společenstev na čedičovém podkladu 49°52′37″ s. š., 12°55′57″ v. d.
589 Krizovy kamen.jpg PR Křížový kámen &0000000000000019.23000019,23
Kategorie „Křížový kámen“ na Wikimedia Commons
Hluboké lesní vrchoviště s rašelinnými jezírky s typickými společenstvy a výskytem zvlášť chráněných druhů rostlin 49°44′59″ s. š., 12°24′33″ v. d.
1851 Lazurový vrch (2).jpg PR Lazurový vrch &0000000000000023.15000023,15
Kategorie „Lazurový vrch“ na Wikimedia Commons
Suťové porosty na skalnatých svazích, významné zimoviště netopýrů 49°54′57″ s. š., 12°46′31″ v. d.
5774 PP Louky u Prostředního Žďáru &0000000000000004.3580004,358
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
vodou ovlivněná luční společenstva 49°51′42″ s. š., 12°34′36″ v. d.
1047 PP Maršovy Chody PP Maršovy Chody &0000000000000001.1400001,14
Kategorie „Maršovy Chody (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Rašelinná loučka s význačnou květenou, velmi bohatá lokalita kruštíku bahenního 49°45′1″ s. š., 12°38′55″ v. d.
856 PR Mělký rybník &0000000000000027.94000027,94 Lokalita vodního ptactva 49°44′29″ s. š., 12°42′49″ v. d.
1274 PP Milov &0000000000000000.7400000,74 Svahové prameništní rašeliniště s bohatou fytocenózou 49°40′20″ s. š., 12°39′45″ v. d.
5693 PP Na Kolmu PP Na Kolmu &0000000000000014.23000014,23
Kategorie „Na Kolmu (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Vodní ekosystém soustavy malých vodních nádrží s výskytem zvláště chráněných živočichů, zejména vzácných druhů obojživelníků a bobra evropského 49°43′35″ s. š., 12°32′37″ v. d.
1363 Na požárech NPP Na požárech &0000000000000078.88000078,88
Kategorie „Na požárech“ na Wikimedia Commons
Nížinné rašeliniště téměř bez lesního porostu, velká populace tetřívka obecného 49°42′ s. š., 12°28′26″ v. d.
6166 PP Niva Bílého potoka &0000000000000012.97680012,9768 Mozaika olšových luhů, mokřadních a rašelinných luk s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin 49°50′21″ s. š., 12°34′43″ v. d.
575 PR Ostrůvek &0000000000000005.5100005,51 Podhorský smíšený prales 49°45′53″ s. š., 12°27′26″ v. d.
1269 Pavlova Huť PR Pavlova Huť &0000000000000032.82000032,82
Kategorie „Pavlova Huť (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Podmáčená smrčina ojedinělá v bukových porostech 49°46′55″ s. š., 12°27′38″ v. d.
1082 PR Pavlovická stráň PR Pavlovická stráň &0000000000000006.4400006,44
Kategorie „Pavlovická stráň“ na Wikimedia Commons
Skalnatá stráň s teplomilnými společenstvy 49°49′26″ s. š., 12°46′56″ v. d.
555 Petrské údolí PP Petrské údolí &0000000000000004.5900004,59
Kategorie „Petrské údolí“ na Wikimedia Commons
Teplomilný lesní porost s typickou květenou 49°46′26″ s. š., 13°0′56″ v. d.
2224 PP Pístovská louka &0000000000000002.2500002,25 Květnaté louky s výskytem ohrožených rostlinných společenstev 49°55′44″ s. š., 12°45′12″ v. d.
324 PP Pod Šipínem &0000000000000000.1700000,17 Bohatá lokalita pérovníku pštrosího 49°51′31″ s. š., 13°1′54″ v. d.
857 PR Pod Volfštejnem &0000000000000016.48000016,48 Lokalita vstavačů 49°48′17″ s. š., 12°51′54″ v. d.
588 Podkovák PR Podkovák &0000000000000005.6300005,63
Kategorie „Podkovák“ na Wikimedia Commons
Rašeliniště vrchovištního typu charakteristického pro oblast Českého lesa s typickými společenstvy rostlin a živočichů 49°44′11″ s. š., 12°31′20″ v. d.
1275 PP Prameniště Kateřinského potoka &0000000000000003.1300003,13 Mokřady s pramennými vývěry a bohatými společenstvy 49°44′45″ s. š., 12°33′24″ v. d.
343 Pralesovitý porost v PR Přimda PR Přimda &0000000000000033.52000033,52
Kategorie „Přimda (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Pralesový porost kolem zříceniny hradu 49°40′58″ s. š., 12°40′5″ v. d.
458 PP Racovské rybníčky &0000000000000004.3600004,36 Vzácná květena rašelinných a bažinných biotopů 49°37′40″ s. š., 12°51′14″ v. d.
Tabule na hranici přírodního parku Sedmihoří PřP Sedmihoří &0000000000002762.1000002 762,1
Kategorie „Nature park Sedmihoří“ na Wikimedia Commons
49°37′30″ s. š., 12°52′27″ v. d.
41 Slavkovský les CHKO Slavkovský les &0000000000061000.00000061 000
Kategorie „Slavkovský les“ na Wikimedia Commons
50°4′16″ s. š., 12°41′45″ v. d.
5680 PP Šelmberk PP Šelmberk &0000000000000001.0030001,003
Kategorie „Šelmberk (nature monument)“ na Wikimedia Commons
Vrcholové skalní výchozy rozvadovského žulového masivu a ochrana populace submediteránního mechu Metaneckera menziesii 49°45′19″ s. š., 12°27′22″ v. d.
1268 PR Tisovské rybníky &0000000000000083.15000083,15 Šest rybníků s mokřadními loukami a bohatou avifaunou 49°45′25″ s. š., 12°43′16″ v. d.
1046 PR Tišina &0000000000000010.35000010,35 Podhorská smrková bučina 49°52′36″ s. š., 12°31′33″ v. d.
1276 PR U rybníčků &0000000000000007.9600007,96 Ostřicové louky s významnou květenou 49°51′59″ s. š., 12°52′50″ v. d.
Úterský potok PřP Úterský potok &0000000000001800.0000001 800
Kategorie „Nature park Úterský potok“ na Wikimedia Commons
49°51′2″ s. š., 13°0′49″ v. d.
1270 Pohled na lokalitu PP Valcha &0000000000000000.8200000,82
Kategorie „Valcha (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Reliktní bor na granitovém podkladu 49°38′55″ s. š., 12°46′58″ v. d.
Okolí Stráže s přírodním parkem Valcha z rozhledny Vysoká u Tachova PřP Valcha
Kategorie „Nature park Valcha“ na Wikimedia Commons
49°38′43″ s. š., 12°48′7″ v. d.
2011 PP Žďár u Chodského Újezda PP Žďár u Chodského Újezda &0000000000000000.4400000,44
Kategorie „Žďár u Chodského Újezda“ na Wikimedia Commons
Lesní přirozený mokřad s ostřicovým společenstvem, bohatý výskyt ohroženého prstnatce májového 49°51′47″ s. š., 12°37′5″ v. d.

ReferenceEditovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.