Seznam chráněných území v okrese Třebíč

seznam chráněných území v okrese Třebíč

Toto je seznam chráněných území v okrese Třebíč aktuální k roku 2019, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Třebíč.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
2201 Popis obrazku PR Blatná hráz &0000000000000004.4600004,46
Kategorie „Blatná hráz“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Blatná hráz“ na Wikimedia Commons
Údolní niva kolem přirozeně meandrujícího Šebkovického potoka 49°7′40″ s. š., 15°44′7″ v. d.
1413 Bukový les a bylinné patro PP Černá blata &0000000000000005.7600005,76
Kategorie „Černá blata“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Černá blata“ na Wikimedia Commons
Přirozený bukový porost 48°58′13″ s. š., 15°44′15″ v. d.
6198 Pohled z vyhlídky nad skalou Jinošovnice NPR Divoká Oslava &0000000000000340.480000340,48
Kategorie „Divoká Oslava“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Divoká Oslava“ na Wikimedia Commons
Přirozené lesní ekosystémy a kaňon řeky Oslavy 49°9′37″ s. š., 16°10′6″ v. d.
869 Dukovanský mlýn PR Dukovanský mlýn &0000000000000017.70000017,70
Kategorie „Dukovanský mlýn (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dukovanský mlýn (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Hadcové skalky s charakteristickými společenstvy 49°4′52″ s. š., 16°11′33″ v. d.
1304 Habry obecné a buky lesní v přírodní rezervaci Habrová seč PR Habrová seč &0000000000000013.15000013,15
Kategorie „Habrová seč“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Habrová seč“ na Wikimedia Commons
Přestárlý smíšený porost buku a habru s bohatým bylinným patrem 49°1′5″ s. š., 15°46′28″ v. d.
102 Habří, celkový pohled na prostory PP PP Habří &0000000000000000.4000000,40
Kategorie „Habří (Horní Smrčné)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Habří (Horní Smrčné)“ na Wikimedia Commons
Velmi zachovalý, nejvýše položený habrový les 49°19′51″ s. š., 15°45′4″ v. d.
870 Vstupní část přírodní památky Hájky PP Hájky &0000000000000012.74000012,74
Kategorie „Hájky (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hájky (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Souvislý lipový háj s bohatým podrostem 49°6′46″ s. š., 15°48′36″ v. d.
6031 Stromy v přírodní rezervaci Havran PR Havran &0000000000000008.6000008,6
Kategorie „Havran (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Havran (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Komplex prudkých svahů nad řekou Jihlavou s biotopy skalní vegetace[1][2] 49°6′31″ s. š., 16°14′11″ v. d.
871 PP Hluboček &0000000000000001.2700001,27
Kategorie „Hluboček“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hluboček“ na Wikimedia Commons
Lokalita ladoňky dvoulisté 49°12′45″ s. š., 15°57′1″ v. d.
1820 porosty v přírodní rezervaci Hošťanka PR Hošťanka &0000000000000054.10000054,10
Kategorie „Hošťanka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hošťanka“ na Wikimedia Commons
Smíšený porost s převahou autochtonní jedle, naleziště bramboříku evropského 49°9′56″ s. š., 15°52′19″ v. d.
1420 Přírodní památka Jalovec PP Jalovec &0000000000000005.0800005,08
Kategorie „Jalovec (Číchov)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jalovec (Číchov)“ na Wikimedia Commons
Podhorská pastvina s jalovcem a výskytem několika druhů hořečku 49°16′48″ s. š., 15°45′43″ v. d.
1418 Dolní část přírodní rezervace PR Jedlový les a údolí Rokytné &0000000000000047.61510047,6151
Kategorie „Jedlový les a údolí Rokytné (Nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jedlový les a údolí Rokytné (Nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Lesy se společenstvy hercynských dubohabřin, suťových lesů, lesních okrajů, světlin a lesních lemů s výskytem významných druhů rostlin a živočichů; typy přírodních stanovišť (dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum a extenzivní sečené louky nížin až podhůří) a druhy, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena evropsky významná lokalita Jedlový les a údolí Rokytné a které se nacházejí na území přírodní rezervace 49°3′40″ s. š., 15°57′46″ v. d.
958 Přírodní památka Kamenný Vrch PP Kamenný vrch &0000000000000003.2000003,20
Kategorie „Kamenný vrch (Třebíč District)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kamenný vrch (Třebíč District)“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita hořečku českého 49°13′48″ s. š., 15°43′50″ v. d.
872 PP Klučovský kopec &0000000000000000.7200000,72
Kategorie „Klučovský kopec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Klučovský kopec“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita koniklece lučního 49°9′55″ s. š., 15°55′36″ v. d.
6189 PR Knížecí seč V PR se nachází společenstva teplomilných doubrav sv. Quercion petraeae, bazifilní teplomilné doubravy blízké sv. Quercion pubescenti-petraeae a stepní trávníky blízké Festucion valesiaceae s prvky Koelerio-Phleion pleoidis, na území se nachází např. bělolist nejmenší, dub pýřitý, hvězdice chlumní, chruplavník větší, růže galská a řebříček panonský, vstavač nachový, zvonek boloňský, krasec, okáč medyňkový, přástevník kostivalový, ještěrka zelená a dudek chocholatý.[3][4][5] 49°2′28″ s. š., 16°6′13″ v. d.
873 Přírodní památka Kobylinec PP Kobylinec &0000000000000000.4400000,44
Kategorie „Kobylinec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kobylinec“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita koniklece velkokvětého 49°14′59″ s. š., 15°56′13″ v. d.
1419 Kozének PP Kozének &0000000000000010.18000010,18
Kategorie „Kozének“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kozének“ na Wikimedia Commons
Pastviny s přirozenými rostlinnými společenstvy 49°6′35″ s. š., 16°13′11″ v. d.
6092 Maršovec a Čepička PP Maršovec a Čepička &0000000000000012.40180012,4018
Kategorie „Maršovec a Čepička“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Maršovec a Čepička“ na Wikimedia Commons
Biotop dvou rybníků a na něj navazující mokřadní biotopy a podmáčené olšiny s výskytem významných druhů rostlin a živočichů, populace kuňky ohnivé, blatnice skvrnité, skokana ostronosého, čolka velkého[6][7] 49°14′2″ s. š., 16°3′44″ v. d.
249 Mohelenská hadcová step NPR Mohelenská hadcová step &0000000000000059.23000059,23
Kategorie „Mohelenská hadcová step“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mohelenská hadcová step“ na Wikimedia Commons
Skalnatý amfiteátr s významnou květenou a zvířenou vázanou na hadcový podklad 49°6′27″ s. š., 16°10′42″ v. d.
1817 Horní pohled na Mohelničku PR Mohelnička &0000000000000021.16000021,16
Kategorie „Mohelnička (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mohelnička (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kaňonovité údolí s inverzními podmínkami, významná flóra (brambořík nachový) 49°6′35″ s. š., 16°13′11″ v. d.
957 Na Kopaninách PP Na Kopaninách &0000000000000001.2700001,27
Kategorie „Na Kopaninách“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Kopaninách“ na Wikimedia Commons
Lokalita hořečku českého 49°16′48″ s. š., 15°43′26″ v. d.
1414 Svah, na kterém se nachází PP PP Na skaličce &0000000000000001.3900001,39
Kategorie „Na skaličce“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na skaličce“ na Wikimedia Commons
Lokalita hořečku nahořklého 49°16′48″ s. š., 15°45′43″ v. d.
875 Náměšťská obora PP Náměšťská obora &0000000000000285.516500285,5165
Kategorie „Náměšťská obora“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Náměšťská obora“ na Wikimedia Commons
Obora při náměšťském zámku s pestrou mozaikou lesů přirozené skladby 49°12′27″ s. š., 16°11′14″ v. d.
1415 Opatovské zákopy PR Opatovské zákopy &0000000000000015.42000015,42
Kategorie „Opatovské zákopy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Opatovské zákopy“ na Wikimedia Commons
Rašelinné louky a prameniště s významnou květenou 49°13′26″ s. š., 15°39′37″ v. d.
956 Pazderna PP Pazderna &0000000000000002.0200002,02
Kategorie „Pazderna (natural monument, Třebíč District)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pazderna (natural monument, Třebíč District)“ na Wikimedia Commons
Mokrá louka s bohatým výskytem prstnatce májového 49°16′34″ s. š., 15°54′59″ v. d.
5972 PP PP Ptáčovské rybníky &0000000000000029.52000029,52
Kategorie „Ptáčovské rybníky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ptáčovské rybníky“ na Wikimedia Commons
Rybníky s bohatými litorálními společenstvy a navazujícími mokřadními biotopy, které představují významné hnízdiště, zimoviště a tahovou zastávku pro ptáky. Suchomilné trávníky a křoviny na výslunných remízcích. Vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů smil písečný, třešeň křovitá, kuňka ohnivá, blatnice skvrnitá, čolek velký, chřástal vodní, husa velká, rákosník velký 49°13′52″ s. š., 15°55′ v. d.
347 Ptáčovský kopeček PP Ptáčovský kopeček &0000000000000000.1900000,19
Kategorie „Ptáčovský kopeček“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ptáčovský kopeček“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita koniklece velkokvětého 49°12′57″ s. š., 15°52′48″ v. d.
Přírodní park Rokytná PřP Rokytná &0000000000004894.0000004 894
Kategorie „Nature park Rokytná“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Rokytná“ na Wikimedia Commons
49°2′42″ s. š., 16°8′11″ v. d.
6146 Přírodní rezervace Staré duby PR Staré duby &0000000000000055.20000055,2 Společenstva hercynských dubohabřin 49°10′25″ s. š., 16°2′32″ v. d.
PřP Střední Pojihlaví &0000000000002485.0000002 485
Kategorie „Střední Pojihlaví“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Střední Pojihlaví“ na Wikimedia Commons
Hluboké údolí Jihlavy vytváří jedinečné přírodní prostředí, které vytváří životní prostor vzácným druhům rostlin a živočichů. 49°5′36″ s. š., 16°15′24″ v. d.
1819 Dubové stromy v rezervaci PR Suchá hora &0000000000000016.61000016,61
Kategorie „Suchá hora“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Suchá hora“ na Wikimedia Commons
Dubová bučina s velmi bohatým podrostem 48°59′7″ s. š., 15°42′5″ v. d.
1818 Celkový pohled na Suché skály PR Suché skály &0000000000000004.5000004,50 Skalnaté rulové svahy s reliktním borem a vzácnou květenou (hvozdík moravský) 48°58′33″ s. š., 15°38′10″ v. d.
431 Syenitové skály u Pocoucova PP Syenitové skály u Pocoucova &0000000000000000.9500000,95
Kategorie „Syenitové skály u Pocoucova“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Syenitové skály u Pocoucova“ na Wikimedia Commons
Ukázka rozpadu syenitu 49°14′44″ s. š., 15°53′24″ v. d.
876 Celkový pohled na PP Špilberk PP Špilberk &0000000000000000.2600000,26
Kategorie „Špilberk (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Špilberk (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Lokalita koniklece velkokvětého 49°14′ s. š., 16°7′28″ v. d.
PřP Třebíčsko &0000000000009800.0000009 800
Kategorie „Nature park Třebíčsko“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Třebíčsko“ na Wikimedia Commons
49°15′49″ s. š., 15°53′1″ v. d.
1416 PR U hájenky PR U hájenky &0000000000000005.8700005,87
Kategorie „U hájenky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U hájenky“ na Wikimedia Commons
Vlhká louka s přirozeným bylinným pokryvem 49°9′6″ s. š., 15°46′25″ v. d.
6024 U Jezera PR U Jezera &0000000000000026.82900026,829
Kategorie „U Jezera“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Jezera“ na Wikimedia Commons
Komplex prudkých svahů nad řekou Jihlavou s biotopy skalní vegetace 49°6′15″ s. š., 16°9′15″ v. d.
1417 Pohled do přírodní památky s kopřivou dvoudomou PP U lusthausu &0000000000000000.9400000,94
Kategorie „U lusthausu“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U lusthausu“ na Wikimedia Commons
Lokalita bledule jarní 49°1′5″ s. š., 15°46′28″ v. d.
2007 Přírodní rezervace U Trojáku PR U Trojáku &0000000000000023.36000023,36
Kategorie „U Trojáku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Trojáku“ na Wikimedia Commons
Starý bukový porost na stanovišti svěžích jedlových bučin 49°16′14″ s. š., 15°40′21″ v. d.
624 Údolí Oslavy a Chvojnice PR Údolí Oslavy a Chvojnice &0000000000002310.0000002 310
Kategorie „Údolí Oslavy a Chvojnice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Údolí Oslavy a Chvojnice“ na Wikimedia Commons
Kaňonovitá údolí dvou toků se skalnatými svahy a teplomilnými porosty 49°8′12″ s. š., 16°14′ v. d.
2134 PR Velká skála PR Velká skála &0000000000000060.43000060,43
Kategorie „Velká skála (Střední Pojihlaví)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velká skála (Střední Pojihlaví)“ na Wikimedia Commons
Zachování a ochrana reliktních borů, teplomilných doubrav a doprovodných xerotermních společenstev 49°5′51″ s. š., 16°16′52″ v. d.
6188 PR Výrova skála Společenstva teplomilných doubrav Quercion petreaea, stepní trávníky Festucion valesiaceae a Koelerio-Phleion phleiodis, na místě se nachází bělolist nejmenší, česnek žlutý, kosatec různobarvý, kozlíček kýlnatý, křivatec žlutý, ostřice tlapkatá, stepník rudý, ploskoroh pestrý a tesařík obrovský; výr velký a strakapoud prostřední (Dendrocopos medius).[3][8][5] 49°2′48″ s. š., 16°7′33″ v. d.

Reference Editovat

  1. Kraj Vysočina. NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 27. října 2015 č. 11/2015 o zřízení přírodní rezervace Havran a jejího ochranného pásma [online]. Kraj Vysočina [cit. 2015-12-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-01-07. 
  2. ČTK. Na Vysočině přibyla přírodní rezervace Havran a památka Mrzatec [online]. Třebíčský deník, 2015-10-28 [cit. 2015-12-28]. Dostupné online. 
  3. a b MAHEL, Luděk. Třebíčsko má dvě nové přírodní rezervace. Knížecí seč a Výrovu skálu. trebicsky.denik.cz. 2019-04-05. Dostupné online [cit. 2019-04-28]. 
  4. http://m.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4094984
  5. a b STEJSKALOVÁ, Věra. Radní Vysočiny schválili vyhlášení dvou rezervací na Třebíčsku. Ekolist.cz [online]. 2019-04-04 [cit. 2019-10-08]. Dostupné online. 
  6. Ekolist.cz. Vysočina má nově přírodní památku Maršovec a Čepička na Třebíčsku [online]. Ekolist.cz, 2016-05-18 [cit. 2016-05-20]. Dostupné online. 
  7. BĚHOUNEK, Jiří. Nařízení Kraje Vysočina ze dne 17. května 2016 č. 8/2016 o zřízení přírodní památky Maršovec a Čepička [online]. Jihlava: Kraj Vysočina, 2016-05-17 [cit. 2016-05-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-06-09. 
  8. http://m.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4094986
  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.