Seznam chráněných území v okrese Praha-východ

Seznam chráněných území v okrese Praha-východ

Toto je seznam chráněných území v okrese Praha-východ aktuální k roku 2016, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Praha-východ.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1066 Božkovské jezírko PP Božkovské jezírko &0000000000000001.2900001,29
Kategorie „Božkovské jezírko“ na Wikimedia Commons
Tůňky s mokřadními společenstvy, útočiště obojživelníků 49°55′22″ s. š., 14°42′33″ v. d.
736 část PR Cyrilov na jihozápadním okraji katastru Nových Jiren PR Cyrilov &0000000000000172.820000172,82
Kategorie „Cyrilov (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Bezkolencové a bikové doubravy, výskyt variabilních populací bříz, lužního ekotypu habru, starých dubů a borovic 50°5′35″ s. š., 14°42′0″ v. d.
2459 Černý orel PP Černý orel &0000000000000220.420000220,42
Kategorie „Černý orel“ na Wikimedia Commons
Část nivy Jizery a modrásek bahenní včetně biotopu 50°11′31″ s. š., 14°43′6″ v. d.
Dolní Povltaví - Klecánky PřP Dolní Povltaví
Kategorie „Nature park Dolní Povltaví“ na Wikimedia Commons
50°10′45″ s. š., 14°22′24″ v. d.
2006 Hluchov PP Hluchov &0000000000000007.1200007,12
Kategorie „Hluchov (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Zbytek lužního lesa s typickými zástupci fauny a flóry 50°11′32″ s. š., 14°40′12″ v. d.
Hornopozarsky les 04.jpg PřP Hornopožárský les &0000000000002500.0000002 500
Kategorie „Hornopožárský les“ na Wikimedia Commons
49°52′17″ s. š., 14°32′47″ v. d.
6111 Bývalý kamenolom v severní části PP PP Kaňon Vltavy u Sedlce &0000000000000003.4400003,44
Kategorie „Kaňon Vltavy u Sedlce“ na Wikimedia Commons
Kontinentální opadavé křoviny, panonské skalní trávníky, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, pionýrská vegetace silikátových skal 50°8′54″ s. š., 14°24′6″ v. d.
6029 Součástí rozsáhlé rezervace je také bývalá PP Lipovka - Grado PR Káraný – Hrbáčkovy tůně &0000000000000337.030000337,03
Kategorie „Káraný - Hrbáčkovy tůně“ na Wikimedia Commons
Stanoviště přirozených eutrofních vodních nádrží, nivních luk, extenzivních sečených luk nížin až podhůří, otevřených trávníků kontinentálních dun s paličkovcem a psinečkem, zásaditých slatinišť, dubohabřin a smíšených lužních lesů, jakož i výskyt ohrožených druhů – čolka velkého a roháče obecného 50°10′51″ s. š., 14°46′24″ v. d.
5818 Západní část PP Králičina a Povýmolí PP Králičina a Povýmolí &0000000000000013.29000013,29
Kategorie „Králičina a Povýmolí“ na Wikimedia Commons
Ekosystémy mokřadních psárkových a ostřicových luk podél toku Výmoly, zaplavované rákosiny a drobné mokřady 50°3′59″ s. š., 14°42′29″ v. d.
2005 Přírodní památka Kuchyňka PP Kuchyňka &0000000000000003.8700003,87
Kategorie „PP Kuchyňka“ na Wikimedia Commons
Významné geologické, paleontologické a archeologické naleziště 50°10′53″ s. š., 14°35′42″ v. d.
1408 Lom Chlum PP Lom Chlum &0000000000000007.5000007,50
Kategorie „Lom Chlum“ na Wikimedia Commons
Zatopený lom s výskytem obojživelníků a plazů 49°54′43″ s. š., 14°41′35″ v. d.
1173 Lom na plachtě PP Lom Na plachtě &0000000000000000.7900000,79
Kategorie „Lom Na plachtě“ na Wikimedia Commons
Zatopený lom, útočiště obojživelníků 50°1′51″ s. š., 14°43′40″ v. d.
2064 Pohled na Máslovickou stráň od Libčic PR Máslovická stráň &0000000000000027.25000027,25
Kategorie „Máslovická stráň“ na Wikimedia Commons
Série skalních výchozů a fragmentů skalní stepi. Luční a stepní biotopy 50°12′30″ s. š., 14°22′10″ v. d.
6016 PP Polabí u Kostelce PP Polabí u Kostelce &0000000000000084.61690084,6169
Kategorie „Polabí u Kostelce“ na Wikimedia Commons
Nadprůměrně zachovalá říční niva velkého toku s charakteristickou mozaikou lužních lesů, luk, vodních ploch a mokřadů s výskytem řady vzácných druhů rostlin a živočichů 50°13′59″ s. š., 14°36′31″ v. d.
565 Přírodní památka Prutník PP Prutník &0000000000000012.62000012,62
Kategorie „Prutník“ na Wikimedia Commons
Lokalita vstavačovitých – vstavač vojenský, bradáček vejčitý 50°16′14″ s. š., 14°38′9″ v. d.
3407 Louky v PP Skalsko na počátku května PP Skalsko &0000000000000003.6000003,60
Kategorie „Skalsko (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Mokřadní společenstva s výskytem významných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, typický fragment krajiny Říčanské plošiny 49°54′ s. š., 14°32′ v. d.
6112 Rybník Šáchovec na Říčansku PP Šáchovec &0000000000000002.5767002,5767
Kategorie „Šáchovec“ na Wikimedia Commons
Populace kuňky ohnivé (Bombina bombina) 49°57′6″ s. š., 14°49′44″ v. d.
Lesní porosty jižně od Mariánského dubu PřP Škvorecká obora – Králičina
Kategorie „Nature park Škvorecká obora-Králičina“ na Wikimedia Commons
Přírodovědně a krajinářsky cenná údolní niva potoka Výmoly a související komplex Škvorecké obory v jihovýchodním sousedství rozsáhlého Klánovického lesa. 50°4′6″ s. š., 14°41′56″ v. d.
1070 Přírodní památka U skal PP U skal &0000000000000006.1800006,18
Kategorie „U skal“ na Wikimedia Commons
Pískovcové lůmky, lokalita fosilní svrchnokřídové flóry 50°6′56″ s. š., 14°46′9″ v. d.
Okolní krajina v Dubinách PřP Velkopopovicko &0000000000002200.0000002 200
Kategorie „Nature park Velkopopovicko“ na Wikimedia Commons
49°54′ s. š., 14°38′42″ v. d.
506 Národní přírodní rezervace Větrušické rokle NPR Větrušické rokle &0000000000000024.72000024,72
Kategorie „Větrušické rokle“ na Wikimedia Commons
Spilitové skály s travnatými společenstvy 50°11′47″ s. š., 14°22′40″ v. d.
512 Voděradské bučiny na jaře NPR Voděradské bučiny &0000000000000658.000000658,00
Kategorie „Voděradské bučiny“ na Wikimedia Commons
Rozlehlý bukový porost 49°58′9″ s. š., 14°46′58″ v. d.
5682 Vršky pod Špičákem počátkem května PR Vršky pod Špičákem &0000000000000003.8400003,84
Kategorie „Vršky pod Špičákem“ na Wikimedia Commons
Společenstva teplomilných trávníků a skalních výchozů s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů 50°14′35″ s. š., 14°25′2″ v. d.

Zrušená chráněná územíEditovat

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1083   PR Hrbáčkovy tůně &0000000000000020.00000020,00 Odstavené labské meandry s bohatou květenou, ptačí hnízdiště 50°10′34″ s. š., 14°46′25″ v. d.
213   PR Lipovka – Grado &0000000000000032.78000032,78 Typický krajinný ráz polabského luhu (lužní les, vlhké louky, mokřady, vodní plocha Grado) 50°10′36″ s. š., 14°45′35″ v. d.

ReferenceEditovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.