Seznam chráněných území v okrese Přerov

Seznam chráněných území v okrese Přerov

Toto je seznam chráněných území v okrese Přerov aktuální k roku 2017, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Přerov.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
2440 Bukoveček PR Bukoveček &0000000000000034.61000034,61
Kategorie „Bukoveček“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bukoveček“ na Wikimedia Commons
Zbytek přirozené bučiny s lípou a habrem 49°31′32″ s. š., 17°41′22″ v. d.
5715 Dolní a Prostřední Svrčov PP Dolní a Prostřední Svrčov &0000000000000003.4989003,4989
Kategorie „Dolní a Prostřední Svrčov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dolní a Prostřední Svrčov“ na Wikimedia Commons
biotop kuňky ohnivé (Bombina bombina) 49°32′14″ s. š., 17°29′14″ v. d.
1133 Přírodní rezervace Doubek PR Doubek &0000000000000026.32000026,32
Kategorie „Doubek (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Doubek (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Smíšený listnatý les s výskytem vzácných druhů rostlin 49°31′2″ s. š., 17°50′7″ v. d.
2491 PR Dvorčák &0000000000000016.74000016,74 Přirozený smíšený les s bohatou květenou 49°30′54″ s. š., 17°41′39″ v. d.
125 NPR Hůrka u Hranic &0000000000000037.45000037,45
Kategorie „Hůrka u Hranic“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hůrka u Hranic“ na Wikimedia Commons
Ochrana květeny, zvířeny a krasových jevů 49°32′26″ s. š., 17°44′52″ v. d.
5845 PP Hustopeče – Štěrkáč &0000000000000045.23490045,2349 Biotop evropsky významného druhu lesáka rumělkového v lesních porostech v nivě řeky Bečvy 49°31′32″ s. š., 17°50′35″ v. d.
156 PP Kamenice &0000000000000002.9300002,93 Ochrana rostlinstva. Chráněné území zrušeno v roce 2013 bez náhrady. 49°24′40″ s. š., 17°34′42″ v. d.
5732 Lesy u Bezuchova PP Lesy u Bezuchova &0000000000000249.707700249,7077
Kategorie „Lesy u Bezuchova“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lesy u Bezuchova“ na Wikimedia Commons
Společenstva významná z hlediska evropského společenství 49°28′32″ s. š., 17°35′29″ v. d.
210 PP Lhotka u Přerova PP Lhotka u Přerova &0000000000000005.0700005,07
Kategorie „Lhotka u Přerova“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lhotka u Přerova“ na Wikimedia Commons
Ochrana květeny a drobného živočišstva 49°29′55″ s. š., 17°24′43″ v. d.
232 Malá Kobylanka PR Malá Kobylanka &0000000000000000.8600000,86
Kategorie „Malá Kobylanka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Malá Kobylanka“ na Wikimedia Commons
Ochrana původního porostu a krajinného rázu 49°32′35″ s. š., 17°45′37″ v. d.
3419 Malé laguny PP Malé laguny &0000000000000002.9100002,91
Kategorie „Malé laguny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Malé laguny“ na Wikimedia Commons
Vodní a mokřadní biotop v příměstské krajině, refugium vzácných a zvláště chráněných druhů živočichů 49°27′37″ s. š., 17°28′13″ v. d.
266 Na Popovickém kopci PP Na Popovickém kopci &0000000000000002.9000002,90
Kategorie „Na Popovickém kopci“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Popovickém kopci“ na Wikimedia Commons
Ostrůvek stepní květeny 49°29′5″ s. š., 17°26′1″ v. d.
270 Nad kostelíčkem PP Nad kostelíčkem &0000000000000010.00000010,00
Kategorie „Nad kostelíčkem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nad kostelíčkem“ na Wikimedia Commons
Ochrana květeny, zvířeny a krasových jevů 49°33′3″ s. š., 17°45′35″ v. d.
5731 PP Přestavlcký les &0000000000000208.193900208,1939 Dubohabřiny a extenzivní sečené louky nížin až podhůří (evropsky významná společenstva) 49°23′46″ s. š., 17°29′39″ v. d.
5655 PP Soudkova štola PP Soudkova štola &0000000000000000.7176000,7176
Kategorie „Soudkova štola“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Soudkova štola“ na Wikimedia Commons
Biotop letounů, zejména vrápence malého 49°36′13″ s. š., 17°41′23″ v. d.
436 Popis obrazku PR Škrabalka &0000000000000007.5100007,51
Kategorie „Škrabalka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Škrabalka“ na Wikimedia Commons
Soustava vodních tůní a slepých ramen v Pobečví, bohaté ptačí hnízdiště 49°31′21″ s. š., 17°35′53″ v. d.
445 Rozkvetlé dymnivky PP Těšice &0000000000000015.54000015,54
Kategorie „Těšice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Těšice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Bažinatá louka s vlhkomilnou květenou 49°29′46″ s. š., 17°47′42″ v. d.
5719 jedna z tůní v PP Týn nad Bečvou PP Týn nad Bečvou &0000000000000002.5100002,51
Kategorie „Týn nad Bečvou (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Týn nad Bečvou (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana původního porostu, rostlin a zvířeny 49°31′34″ s. š., 17°38′34″ v. d.
484 V oboře PP V oboře &0000000000000002.0000002,00
Kategorie „V oboře“ na Wikimedia Commons
Kategorie „V oboře“ na Wikimedia Commons
Ochrana původního porostu, rostlin a zvířeny 49°33′22″ s. š., 17°46′10″ v. d.
6011 PP Včelínské louky, část severně od silnice Kojetín-Chropyně PP Včelínské louky &0000000000000031.08000031,08
Kategorie „Včelínské louky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Včelínské louky“ na Wikimedia Commons
Luční společenstva, mokřadní a vodní plochy a na ně navázané ohrožené druhy rostlin a živočichů, především modrásek bahenní (Maculinea nausithous) 49°21′11″ s. š., 17°20′26″ v. d.
493 Přírodní rezervace Velká Kobylanka, okres Přerov PR Velká Kobylanka &0000000000000004.1900004,19
Kategorie „Velká Kobylanka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velká Kobylanka“ na Wikimedia Commons
Ochrana původního porostu a krajinného rázu 49°32′37″ s. š., 17°45′23″ v. d.
5851 Zámek Veselíčko - významný netopýří biotop PP Veselíčko &0000000000000000.0900000,09
Kategorie „Veselíčko Castle“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Veselíčko Castle“ na Wikimedia Commons
Biotop evropsky významného druhu netopýra velkého v objektu místního zámku 17°20′26″ s. š., 17°30′16″ v. d.
5852 Informační tabule o netopýrech brvitých na chráněném statku čp. 25 v Kanovsku u Vlkoše PP Vlkoš – statek &-1000000000000000.0200000,02
Kategorie „Vlkoš - statek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vlkoš - statek“ na Wikimedia Commons
Biotop evropsky významného druhu netopýra brvitého pod střechou stodoly 49°23′36″ s. š., 17°25′20″ v. d.
530 NPR Zástudánčí NPR Zástudánčí &0000000000000100.630000100,63
Kategorie „Zástudánčí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zástudánčí“ na Wikimedia Commons
Zachovalý lužní les u neregulovaného toku Bečvy, bohaté ptačí hnízdiště 49°24′2″ s. š., 17°18′39″ v. d.
2231 Popis obrazku NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně &0000000000000007.7400007,74
Kategorie „Zbrašovské aragonitové jeskyně“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zbrašovské aragonitové jeskyně“ na Wikimedia Commons
Krasové území s komplexem Zbrašovských aragonitových jeskyní se všemi podzemními a povrchovými krasovými jevy 49°31′54″ s. š., 17°44′45″ v. d.
539 NPR Žebračka &0000000000000227.600000227,60
Kategorie „Žebračka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Žebračka“ na Wikimedia Commons
Komplex přirozených lesních a mokřadních ekosystémů vázaných na přirozený reliéf říční terasy řeky Bečvy 49°28′12″ s. š., 17°28′11″ v. d.

Reference Editovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.