Seznam chráněných území v okrese Mělník

Seznam chráněných území v okrese Mělník

Toto je seznam chráněných území v okrese Mělník aktuální k roku 2016, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Mělník.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
6106 Tok říčky Pšovky západně od Velkého Borku PP Dolní Pšovka &0000000000000024.90000024,9
Kategorie „Dolní Pšovka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dolní Pšovka“ na Wikimedia Commons
Soubor drobných vodních toků, vodních ploch a souvisejících mokřadů s výskytem řady zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, k nimž patří mj. piskoř pruhovaný, sekavec (Cobitis taenia), vrkoč bažinný a vrkoč útlý 50°20′25″ s. š., 14°32′11″ v. d.
1706 PR Dřínovská stráň &0000000000000005.6600005,66
Kategorie „Dřínovská stráň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dřínovská stráň“ na Wikimedia Commons
Opukové bílé stráně s bohatou teplomilnou květenou a entomofaunou 50°15′57″ s. š., 14°23′6″ v. d.
2178 Pohled z horní hrany přírodní památky po svahu dolů do údolí Vltavy PP Hlaváčková stráň &0000000000000000.6500000,65
Kategorie „Hlaváčková stráň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hlaváčková stráň“ na Wikimedia Commons
Suché louky a skalní stepi 50°12′46″ s. š., 14°21′27″ v. d.
112 Holý vrch NPP Holý vrch &0000000000000001.1700001,17
Kategorie „Holý vrch (národní přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Holý vrch (národní přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Naleziště lýkovce vonného 50°22′38″ s. š., 14°33′17″ v. d.
2212 Pískovcové skály na vrchu Hostibejk PP Hostibejk &0000000000000001.2400001,24
Kategorie „Hostibejk“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hostibejk“ na Wikimedia Commons
Referenční profil (stratotyp) karbonskými arkózami nýřanských vrstev kladenského souvrství 50°14′33″ s. š., 14°18′20″ v. d.
150 Jiřina PP Jiřina &0000000000000001.7200001,72
Kategorie „Jiřina (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jiřina (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Zbytek lužního porostu 50°14′11″ s. š., 14°33′46″ v. d.
23 Kokořínsko CHKO Kokořínsko - Máchův kraj &0000000000041037.14000041 037,14
Kategorie „CHKO Kokořínsko“ na Wikimedia Commons
Kategorie „CHKO Kokořínsko“ na Wikimedia Commons
50°29′41″ s. š., 14°32′3″ v. d.
179 Kokořínský důl PR Kokořínský důl &0000000000002097.0000002 097
Kategorie „Kokořínský důl (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kokořínský důl (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Hluboký kaňon v pískovcích, skalní pokličky 50°27′5″ s. š., 14°35′46″ v. d.
184 PR Kopeč &0000000000000002.0000002,00
Kategorie „Kopeč (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kopeč (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Stepní porosty, lokalita vzácné lipnice badenské 50°15′2″ s. š., 14°25′42″ v. d.
1029 Minická skála PP Minická skála &0000000000000000.3600000,36
Kategorie „Minická skála“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Minická skála“ na Wikimedia Commons
Zbytek stepních společenstev 50°13′7″ s. š., 14°17′14″ v. d.
2110 Označení rezervace PR Mokřady dolní Liběchovky &0000000000000036.46000036,46
Kategorie „Mokřady dolní Liběchovky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mokřady dolní Liběchovky“ na Wikimedia Commons
Ochrana rozsáhlé soustavy mokřadů v nivě potoka Liběchovka 50°26′ s. š., 14°28′29″ v. d.
1803 PR Mokřady horní Liběchovky &0000000000000074.04000074,04
Kategorie „Mokřady horní Liběchovky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mokřady horní Liběchovky“ na Wikimedia Commons
Komplex mokřadů s přirozenými společenstvy a hojným výskytem bezobratlých 50°31′31″ s. š., 14°32′17″ v. d.
2090 PP Mrzínov &0000000000000000.8700000,87
Kategorie „Mrzínov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mrzínov“ na Wikimedia Commons
Stráně lesostepního charakteru 50°23′52″ s. š., 14°32′49″ v. d.
2114 PP Na oboře &0000000000000003.4600003,46
Kategorie „Na oboře“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na oboře“ na Wikimedia Commons
Ochrana zachovalých strání se společenstvy svazu Bromion erecti 50°25′40″ s. š., 14°31′10″ v. d.
1024 Netřebská slaniska PP Netřebská slaniska &0000000000000001.0100001,01
Kategorie „Category:Netřebská slaniska“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Category:Netřebská slaniska“ na Wikimedia Commons
Přirozená slanomilná společenstva s výskytem solenky Valerandovy 50°15′43″ s. š., 14°26′23″ v. d.
teplomilné vřesoviště v chráněném území PP Pahorek u Ledčic &0000000000000001.3074001,3074
Kategorie „Pahorek u Ledčic“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pahorek u Ledčic“ na Wikimedia Commons
Trávníky kontinentálních dun, suchá vřesoviště a na ně vázané teplomilné druhy flóry a fauny 50°21′1″ s. š., 14°19′6″ v. d.
1026 PP Písčina u Tišic &0000000000000000.6000000,60
Kategorie „Písčina u Tišic“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Písčina u Tišic“ na Wikimedia Commons
Lokalita kriticky ohrožených druhů 50°15′55″ s. š., 14°33′4″ v. d.
3380 Písčina u Tuhaně PP Písčina u Tuhaně &0000000000000000.4300000,43
Kategorie „Písčina u Tuhaně“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Písčina u Tuhaně“ na Wikimedia Commons
Společenstva písčin s výskytem pískomilných druhů rostlin a živočichů 50°17′46″ s. š., 14°31′19″ v. d.
6016 Kozelská tůň v PP Polabí u Kostelce PP Polabí u Kostelce &0000000000000084.61690084,6169
Kategorie „Polabí u Kostelce“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Polabí u Kostelce“ na Wikimedia Commons
Nadprůměrně zachovalá říční niva velkého toku s charakteristickou mozaikou lužních lesů, luk, vodních ploch a mokřadů s výskytem řady vzácných druhů rostlin a živočichů 50°15′12″ s. š., 14°34′18″ v. d.
329 Polabská červnava NPP Polabská černava &0000000000000007.7000007,70
Kategorie „Polabská černava“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Polabská černava“ na Wikimedia Commons
Zbytek černav s typickou květenou 50°20′51″ s. š., 14°33′13″ v. d.
5780 PP Slaná louka u Újezdce &0000000000000001.3800001,38
Kategorie „Slaná louka u Újezdce“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Slaná louka u Újezdce“ na Wikimedia Commons
vnitrozemské slané louky, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích 50°16′55″ s. š., 14°25′23″ v. d.
1027 PR Slatinná louka u Liblic chrání louku uvnitř PP Zámecký park Liblice PR Slatinná louka u Liblic &0000000000000002.2700002,27
Kategorie „Slatinná louka u Liblic“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Slatinná louka u Liblic“ na Wikimedia Commons
Vynikající orchidejová louka 50°18′29″ s. š., 14°34′55″ v. d.
1028 Sprašová rokle PP Sprašová rokle u Zeměch &0000000000000001.4900001,49
Kategorie „Sprašová rokle u Zeměch“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Sprašová rokle u Zeměch“ na Wikimedia Commons
Hluboký kaňon ve spraši 50°13′36″ s. š., 14°16′1″ v. d.
2112 PP Stráně Hlubokého dolu &0000000000000004.6400004,64
Kategorie „Stráně Hlubockého dolu“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stráně Hlubockého dolu“ na Wikimedia Commons
Ochrana xerotermní lokality na hranách skal s výskytem vzácných a ohrožených společenstev organismů 50°26′45″ s. š., 14°29′7″ v. d.
2113 Stráně Truskavenského dolu PP Stráně Truskavenského dolu &0000000000000000.5300000,53
Kategorie „Stráně Truskavenského dolu“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stráně Truskavenského dolu“ na Wikimedia Commons
Ochrana xerotermní lokality na hranách skal 50°26′9″ s. š., 14°32′2″ v. d.
664 Špičák u Střezijovic PP Špičák u Střezivojic &0000000000000000.5000000,50
Kategorie „Špičák u Střezivojic“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Špičák u Střezivojic“ na Wikimedia Commons
Pískovcová skalní jehla s „železnými růžemi“ 50°29′23″ s. š., 14°34′2″ v. d.
5940 Úpor focený z druhé strany Labe PR Úpor–Černínovsko &0000000000000877.455000877,4550
Kategorie „Úpor–Černínovsko“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Úpor–Černínovsko“ na Wikimedia Commons
Zachovalý lužní les se sněženkou podsněžníkem, slepé labské rameno s lužním lesem a vlhké nivní louky s mokřadními depresemi 50°19′55″ s. š., 14°29′ v. d.
2252 Uvnitř dolu PP Vehlovické opuky &0000000000000000.9446000,9446
Kategorie „Vehlovické opuky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vehlovické opuky“ na Wikimedia Commons
Naleziště svrchnokřídových zkamenělin v uloženinách jizerského souvrství, populace letounů, využívající jako zimoviště podzemní prostory vzniklé při historické těžbě hornin 50°23′32″ s. š., 14°28′10″ v. d.
6004 PP Veltrusy &0000000000000255.490000255,49
Kategorie „Veltrusy (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Veltrusy (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Páchník hnědý a roháč obecný včetně jejich biotopů 50°16′57″ s. š., 14°20′8″ v. d.
1025 PR Všetatská černava &0000000000000008.8200008,82
Kategorie „Všetatská černava“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Všetatská černava“ na Wikimedia Commons
Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou a druhy svazu Caricion davallianae 50°16′28″ s. š., 14°34′23″ v. d.
5685 V někdejší liblické zámecké oboře (anglického parku) jsou ponechána torza starých stromů PP Zámecký park Liblice &0000000000000033.48000033,48
Kategorie „Zámecký park Liblice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zámecký park Liblice (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, zásaditá a přechodová slatiniště, smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem, jilmem habrolistým, jasanem ztepilým a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů vázané na jmenovaná stanoviště 50°18′31″ s. š., 14°34′58″ v. d.
2111 Želízky PP Želízky &0000000000000001.0500001,05
Kategorie „Želízky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Želízky“ na Wikimedia Commons
Ochrana xerotermní lokality na hranách skal s výskytem vzácných a ohrožených společenstev organismů 50°26′5″ s. š., 14°30′55″ v. d.
6131 porost kvetoucí hvězdnice zlatovlásek v chráněném území PP Žerka &0000000000000019.00370019,0037
Kategorie „Žerka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Žerka“ na Wikimedia Commons
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích a na ně vázané charakteristické teplomilné druhy flóry a fauny 50°25′11″ s. š., 14°30′44″ v. d.

Zrušená chráněná území Editovat

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
2454   PR Černínovsko &0000000000000010.14000010,14
 
Kategorie „Černínovsko“ na Wikimedia Commons
Slepé labské rameno s lužním lesem 50°17′1″ s. š., 14°30′38″ v. d.
2177   PR Kelské louky &0000000000000087.05000087,05
 
Kategorie „Kelské louky“ na Wikimedia Commons
Vlhké nivní louky s mokřadními depresemi na pravém břehu Labe 50°19′26″ s. š., 14°29′47″ v. d.
474   PR Úpor &0000000000000225.420000225,42
 
Kategorie „Úpor“ na Wikimedia Commons
Zachovalý lužní les se sněženkou podsněžníkem 50°19′55″ s. š., 14°29′ v. d.

Reference Editovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.