Seznam chráněných území v okrese Jablonec nad Nisou

Seznam chráněných území v okrese Jablonec nad Nisou

Toto je seznam chráněných území v okrese Jablonec nad Nisou aktuální k roku 2015, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Jablonec nad Nisou.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
922 Anenské údolí PP Anenské údolí &0000000000000001.0500001,05
Kategorie „Anenské údolí (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Anenské údolí (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita šafránu bělokvětého 50°46′22″ s. š., 15°25′27″ v. d.
1760 PR Bučiny u Rakous &0000000000000024.64000024,64
Kategorie „Bučiny u Rakous“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bučiny u Rakous“ na Wikimedia Commons
Bučina přirozeného charakteru na opukových srázech Jizery, četné skalní útvary a výchozy 50°37′10″ s. š., 15°11′42″ v. d.
2439 PR Bukovec &0000000000000056.87000056,87
Kategorie „Bukovec (nature reserve, Jablonec nad Nisou District)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bukovec (nature reserve, Jablonec nad Nisou District)“ na Wikimedia Commons
Ojedinělá čedičová kupa v Jizerských horách s bohatou květenou 50°48′52″ s. š., 15°21′29″ v. d.
5782 Jeden z vodopádů v PP Černá Desná PP Černá Desná &0000000000000002.2230002,223
Kategorie „Černá Desná (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Černá Desná (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Údolí horského potoka se soustavou vodopádů, peřejí, skalních ploten a evorzních útvarů - obřích hrnců až kotlů a na tok navazující svahový les charakteru acidofilní bučiny s ohroženými bylinnými druhy 50°46′37″ s. š., 15°19′9″ v. d.
2446 PR Černá hora &0000000000000070.73000070,73
Kategorie „Černá hora (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Černá hora (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Horská smrčina a rašeliniště, tokaniště tetřevů 50°49′50″ s. š., 15°12′56″ v. d.
2447 PR Černá jezírka &0000000000000057.76000057,76
Kategorie „Černá jezírka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Černá jezírka“ na Wikimedia Commons
Komplex rašelinišť 50°50′57″ s. š., 15°18′12″ v. d.
63 CHKO Český ráj CHKO Český ráj &0000000000018152.30000018 152,3
Kategorie „Český ráj“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Český ráj“ na Wikimedia Commons
50°37′5″ s. š., 15°12′24″ v. d.
1564 Nad vodopádem v závěru PR Jedlový důl PR Jedlový důl &0000000000000012.59000012,59
Kategorie „Jedlový důl“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jedlový důl“ na Wikimedia Commons
Smíšený porost s jedlí 50°47′36″ s. š., 15°14′35″ v. d.
2211 Jindřichovský mokřad PP Jindřichovský mokřad &0000000000000003.9500003,95
Kategorie „Jindřichovský mokřad“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jindřichovský mokřad“ na Wikimedia Commons
Kvalitní mokřad s poměrně zachovalým ekosystémem mokrých luk a s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin - prstnatce májového, upolínu evropského a vachty trojlisté 50°44′48″ s. š., 15°11′55″ v. d.
52 CHKO Jizerské hory CHKO Jizerské hory &0000000000035000.00000035 000
Kategorie „Jizera Mountains“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jizera Mountains“ na Wikimedia Commons
50°49′45″ s. š., 15°11′17″ v. d.
1565 Jihozápadní část vrchoviště PR Klikvová louka &0000000000000013.39000013,39
Kategorie „Klikvová louka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Klikvová louka“ na Wikimedia Commons
Část rozlehlého vrchoviště s fragmentem podmáčených smrčin 50°48′16″ s. š., 15°8′26″ v. d.
66 Sněžka v Krkonošském národním parku NP Krkonošský národní park &0000000000036300.00000036 300
Kategorie „Karkonosze National Park“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Karkonosze National Park“ na Wikimedia Commons
50°44′10″ s. š., 15°44′25″ v. d.
229 Šafrány Heuffelovy v PP Lukášov PP Lukášov &0000000000000002.6200002,62
Kategorie „Lukášov (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lukášov (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana stanoviště s výskytem chráněného šafránu Heuffelova (Crocus feuffelianus). Jedná se o jedno z nejzápadnějších míst výskytu chráněné rostliny v Evropě. 50°45′6″ s. š., 15°7′43″ v. d.
1691 PR Malá Strana &0000000000000028.45000028,45
Kategorie „Malá Strana (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Malá Strana (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Přechodové rašeliniště s velmi cennou květenou, útočiště obojživelníků a ptactva 50°45′54″ s. š., 15°12′20″ v. d.
5315 Výhled z vápencového ostrohu v PP Na Vápenici PP Na Vápenici &0000000000000007.8800007,88
Kategorie „Na Vápenici“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Vápenici“ na Wikimedia Commons
Regionálně významné porosty vápnomilných a květnatých bučin na vápenatém podkladu s výskytem kriticky ohrožené kapradiny hrálovité a stratigraficky významné paleontologické naleziště 50°37′24″ s. š., 15°13′39″ v. d.
276 PR Nová louka &0000000000000031.69000031,69
Kategorie „Nová louka (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nová louka (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana porostů, květeny a krajinných útvarů. 50°48′57″ s. š., 15°9′41″ v. d.
2406 PP Ondříkovický pseudokrasový systém &0000000000000000.8600000,86
Kategorie „Ondříkovický pseudokrasový systém“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ondříkovický pseudokrasový systém“ na Wikimedia Commons
Systém pseudokrasové jeskyně, ponoru a vývěračky v Ondříkovickém propadání - boční ponor, ukončeno mohutným závrtem s dnovým ponorem 50°37′27″ s. š., 15°9′24″ v. d.
5624 Lesnatá rokle v PP Podloučky PP Podloučky &0000000000000116.740000116,74
Kategorie „Podloučky (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Podloučky (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Luční společenstva xerotermních trávníků a lesní společenstva zachovalých květnatých a vápnomilných bučin s výskytem zvláště chráněných druhů vyvinutá na geologickém podloží slinitých pískovců. 50°36′46″ s. š., 15°12′41″ v. d.
1179 Přírodní památka Rádlo PP Rádlo &0000000000000003.2400003,24
Kategorie „Rádlo (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rádlo (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Mokřadní společenstva 50°42′25″ s. š., 15°7′18″ v. d.
365 Rašeliniště Jizerky NPR Rašeliniště Jizerky &0000000000000112.210000112,21
Kategorie „Rašeliniště Jizerky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rašeliniště Jizerky“ na Wikimedia Commons
Ochrana porostů, květeny, rašelinišť a krajinných útvarů. 50°49′46″ s. š., 15°19′39″ v. d.
366 Řeka Jizera nedaleko Kobyłé Łąky, východně od Hojerovy jámy NPR Rašeliniště Jizery &0000000000000202.000000202,00
Kategorie „Rašeliniště Jizery“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rašeliniště Jizery“ na Wikimedia Commons
Ochrana porostů, květeny, rašelinišť a krajinných útvarů. 50°51′53″ s. š., 15°17′54″ v. d.
378 Rybí loučky PR Rybí loučky &0000000000000021.51000021,51
Kategorie „Rybí loučky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rybí loučky“ na Wikimedia Commons
Ochrana porostů, květeny a rašelinišť. 50°50′45″ s. š., 15°20′31″ v. d.
427 Suché skály NPP Suché skály &0000000000000023.00000023,00
Kategorie „Suché skály“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Suché skály“ na Wikimedia Commons
Pískovcový hřeben se smíšenými lesními porosty. 50°38′7″ s. š., 15°12′49″ v. d.
6083 Kvetoucí prstnatce májové v PP Tesařov PP Tesařov &0000000000000002.4700002,47
Kategorie „Tesařov (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tesařov (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Podmáčené pcháčové a rašelinné louky, jedna z nejbohatších populací ohroženého prstnatce májového na území CHKO Jizerské hory 50°45′30″ s. š., 15°21′34″ v. d.
3388 Pohled na přírodní památku v zimě 2013/2014 PP Tichá říčka &0000000000000003.9700003,97
Kategorie „Tichá říčka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tichá říčka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Mokré až rašelinné louky, vlhké pcháčové louky, tužebníková lada, smilkové trávníky, lesní rašeliniště; výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 50°47′2″ s. š., 15°11′25″ v. d.
1180 Zásada pod školou PP Zásada pod školou &0000000000000002.3300002,33
Kategorie „Zásada pod školou“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zásada pod školou“ na Wikimedia Commons
Prameniště s vlhkomilnými společenstvy (vachta trojlistá) 50°41′33″ s. š., 15°16′38″ v. d.

Reference

editovat
  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.