Seznam biskupů a arcibiskupů sarajevských

seznam
Podrobnější informace naleznete v článku Arcidiecéze Horní Bosna.

Apoštolští vikáři bosenští (1735-1881) editovat


Arcibiskupové Horní Bosny (sarajevští) - od roku 1881 editovat