Seznam aztéckých panovníků

seznam na projektech Wikimedia

Titul aztéckeho panovníka byl Huey tlatoani, v doslovném překladu „nejvyšší mluvčí“, obvyklý titul mezoamerických vládců. Evropané, kteří s nim přišli do styku, jej obvykle titulovali jako krále, v historické literatuře se často, vzhledem k významu říše Aztéků, objevuje i císař. Vládcové byli vybíráni v rámci královského rodu, obyčejně po zemřelém králi následoval jeho bratr či synovec.

Pod španělskou vládou editovat

I po dobytí Tenochtitlánu Španěly byl úřad vládce Tenochtitlánu, samozřejmě jako vazala španělského krále, nominálně stále obsazován. Nároky původní dynastie byly ovšem zrušeny (její potomci odešli do Španělska a dodnes tam žijí jako vévodové de Moctezuma), a tlatoanim se mohl stát i pokřtěný Indián prostého původu.