Seznam židovských památek v Plzeňském kraji

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam židovských památek v Plzeňském kraji aktuální k roku 2012, ve kterém jsou uvedeny židovské památky v oblasti Plzeňského kraje.

Dostupné mapy ke článku
Název Obrázek Místo Okres Druh Galerie
Commons
Popis památky a přístup
Synagoga v Bernarticích Bernartice
(49°37′40″ s. š., 12°48′4″ v. d. ?)
Tachov Synagoga Synagoga v Bernarticích byla součástí židovské čtvrtě, z níž se také zbytek dochoval.
Synagoga v Bezdružicích Synagoga Bezdružice Bezdružice
(49°54′22″ s. š., 12°58′23″ v. d.)
Tachov Synagoga Synagoga v Bezdružicích stála východně od centra města vedle domu čp. 117 v dnešní Plzeňské ulici.
Židovský hřbitov v Bezdružicích ŽH Bezdružice Bezdružice
(49°54′33″ s. š., 12°57′26″ v. d.)
Tachov Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Bezdružice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Bezdružice“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov v Bezdružicích leží v lese mezi městem Bezdružice a Řešínem a je přístupný je po žlutě značené turistické stezce.
Synagoga v Blovicích Synagoga Blovice Blovice
(49°34′57″ s. š., 13°32′27″ v. d.)
Plzeň-jih Synagoga
Kategorie „Former synagogue in Blovice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Former synagogue in Blovice“ na Wikimedia Commons
Synagoga v Blovicích se nachází cca 50 m na východ od městského úřadu v Malé ulici čp. 205.
Židovský hřbitov v Blovicích ŽH Blovice Blovice
(49°35′ s. š., 13°32′53″ v. d.)
Plzeň-jih Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Blovice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Blovice“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov v Blovicích se nachází ve východní části města na jižním kraji remízku při potoce Cecina. Je volně přístupný.
Synagoga v Cebivi Cebiv
(49°49′45″ s. š., 12°58′44″ v. d. ?)
Tachov Synagoga Synagoga v Cebivi byla přestavěna na obytný dům.
Synagoga v Dešenici Dešenice
(49°16′27″ s. š., 13°10′17″ v. d. ?)
Klatovy Synagoga Synagoga v Dešenici, založená v druhé polovině 19. století, je situována na hlavní ulici městysu na západ od náměstí.
Synagoga v Dlažově Dlažov
(49°21′55″ s. š., 13°9′59″ v. d.)
Klatovy Synagoga Synagoga v Dlažově stojí na návsi v centru obce jako čp. 27, byla přestavěna na obecní úřad.
Židovský hřbitov v Dlouhé Vsi ŽH Dlouhá Ves
(49°11′36″ s. š., 13°31′2″ v. d.)
Klatovy Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Dlouhá Ves“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Dlouhá Ves“ na Wikimedia Commons
K židovskému hřbitovu u Dlouhé Vsi lze dojít po polní cestě pokračující od ulice na jihovýchod od katolického kostela za posledním domkem v obci mezi louky.
Židovský hřbitov v Dlouhém Újezdě ŽH Dlouhý Újezd Dlouhý Újezd
(49°45′51″ s. š., 12°36′49″ v. d.)
Tachov Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Dlouhý Újezd“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Dlouhý Újezd“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov v Dlouhém Újezdě leží na kraji lesa západně od obce. Přístupný vede po polní cestě vedoucí na jihovýchod od posledních domů na kraji vsi na jih přes les.
Synagoga v Dolní Bělé Dolní Bělá
(49°53′45″ s. š., 13°16′24″ v. d. ?)
Plzeň-sever Synagoga Synagoga v Dolní Bělé, situovaná v bývalé obecní židovské čtvrti, je přestavěna k obytným účelům.
Synagoga v Dolní Lukavici Synagoga Dolní Lukavice Dolní Lukavice
(49°36′6″ s. š., 13°20′35″ v. d.)
Plzeň-jih Synagoga
Kategorie „Former Synagogue in Dolní Lukavice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Former Synagogue in Dolní Lukavice“ na Wikimedia Commons
Bývalá synagoga v Dolní Lukavici, v současnosti čp. 93, je situována asi 100 m západně od kostela a byla přestavěna k obytným účelům.
Židovský hřbitov v Dolní Lukavici ŽH Dolní Lukavice Dolní Lukavice
(49°36′26″ s. š., 13°20′52″ v. d.)
Plzeň-jih Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Dolní Lukavice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Dolní Lukavice“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov v Dolní Lukavici leží severně od obce v kopci za křesťanským hřbitovem a je volně přístupný.
Židovský hřbitov v Domažlicích Židovský hřbitov v Domažlicích Domažlice
(49°26′54″ s. š., 12°55′56″ v. d.)
Domažlice Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Domažlice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Domažlice“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov v Domažlicích leží v severní části města v ulici Prokopa Velikého u rybníka zvaného U Cihelny.
Synagoga v Hartmanicích Synagoga Hartmanice Hartmanice
(49°10′15″ s. š., 13°27′15″ v. d.)
Klatovy Synagoga
Kategorie „Synagogue in Hartmanice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Synagogue in Hartmanice“ na Wikimedia Commons
Synagoga v Hartmanicích stojí při silnici na Chlum, necelých 100m severozápadně od městského úřadu. Uvnitř je umístěna expozice Památníku spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě, info o vstupu na webu MÚ.
Židovský hřbitov v Hartmanicích ŽH Hartmanice Hartmanice
(49°10′13″ s. š., 13°28′13″ v. d.)
Klatovy Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Hartmanice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Hartmanice“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov v Hartmanicích leží na katastru obce Kundratice na kraji lesa po pravé straně silnice z Hartmanic na Nové Městečko před odbočkou do Palvinova.
Synagoga v Horažďovicích Památník synagogy v Horažďovicích Horažďovice
(49°19′15″ s. š., 13°42′10″ v. d.)
Klatovy Židovský hřbitov
Kategorie „Synagogue in Horažďovice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Synagogue in Horažďovice“ na Wikimedia Commons
Zaniklá synagoga v Horažďovicích stála v místech za současným domem čp. 885 v Prácheňské ulici.
Židovský hřbitov v Horažďovicích ŽH Horažďovice Horažďovice
(49°19′43″ s. š., 13°42′14″ v. d.)
Klatovy Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Horažďovice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Horažďovice“ na Wikimedia Commons
Nový židovský hřbitov v Horažďovicích leží na severním okraji města mezi silnicemi na Velký Bor a Svéradice v ulici Odbojářů. Starý židovský hřbitov ve městě byl přeměněn na zahrady.
Židovský hřbitov v Hřešihlavech ŽH Hřešihlavy Hřešihlavy
(49°55′43″ s. š., 13°37′44″ v. d.)
Rokycany Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Hřešihlavy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Hřešihlavy“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov leží u Hřešihlav v lese za potokem při silnici vedoucí z obce na západ k potoku Radubici a řece Berounce. Přístup k němu je po červeně značené turistické stezce vedoucí z Hřešihlav.
Židovský hřbitov v Chlistově ŽH Chlistov Chlistov
(49°19′38″ s. š., 13°21′55″ v. d.)
Klatovy Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Chlistov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Chlistov“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov v Chlistově je přístupný po polní cestě pokračující ze silnice, jež odbočuje doprava ze silnice vedoucí na sever k Srbici. Vstup má od západní zdi.
Synagoga v Chodové Plané Chodová Planá
(49°53′33″ s. š., 12°43′50″ v. d.)
Tachov Synagoga Zaniklá synagoga v Chodové Plané stála na východní straně Židovské ulice na dnešní pozemkové parcele číslo 59/1 na katastrálním území městysu Chodová Planá, do jehož majetku spadá.
Nový židovský hřbitov v Chodové Plané ŽH Chodová Planá Chodová Planá
(49°53′11″ s. š., 12°43′34″ v. d.)
Tachov Židovský hřbitov
Kategorie „New Jewish cemetery in Chodová Planá“ na Wikimedia Commons
Kategorie „New Jewish cemetery in Chodová Planá“ na Wikimedia Commons
Nový židovský hřbitov v Chodové Plané se nachází v ulici vedoucí na jih od zámku a starého židovského hřbitova, necelých 200 m jižně od komunálního hřbitova.
Starý židovský hřbitov v Chodové Plané ŽH Chodová Planá Chodová Planá
(49°53′33″ s. š., 12°43′30″ v. d.)
Tachov Židovský hřbitov
Kategorie „Old Jewish cemetery in Chodová Planá“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Old Jewish cemetery in Chodová Planá“ na Wikimedia Commons
Starý židovský hřbitov v Chodové Plané leží v bývalém zámeckém parku u cesty vedoucí z parkoviště od restaurace ve skále pod pivovarem asi 700 m severně od nového židovského hřbitova.
Synagoga v Janovicích nad Úhlavou Synagoga Janovice nad Úhlavou Janovice nad Úhlavou
(49°20′39″ s. š., 13°13′7″ v. d.)
Klatovy Synagoga
Kategorie „Former synagogue in Janovice nad Úhlavou“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Former synagogue in Janovice nad Úhlavou“ na Wikimedia Commons
Bývalá synagoga v Janovicích nad Úhlavou stojí na levé straně tzv. židovské ulice (dnes Klenovské), vedoucí od Náměstí na jihovýchod, jako čp. 190.
Židovský hřbitov v Janovicích nad Úhlavou ŽH Janovice nad Úhlavou Janovice nad Úhlavou
(49°19′59″ s. š., 13°11′59″ v. d.)
Klatovy Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Janovice nad Úhlavou“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Janovice nad Úhlavou“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov leží jihozápadně od města Janovice nad Úhlavou a je přístupný po polní cestě odbočující doleva ze silnice na Petrovice nad Úhlavou za bývalý armádní areál.
Synagoga v Kasejovicích Synagoga Kasejovice Kasejovice
(49°27′46″ s. š., 13°44′18″ v. d.)
Plzeň-jih Synagoga
Kategorie „Synagogue in Kasejovice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Synagogue in Kasejovice“ na Wikimedia Commons
Bývalá synagoga v Kasejovicích, nyní místní muzeum, stojí v centru obce jako čp. 308. O prohlídku je možné požádat v protějším domě.
Židovský hřbitov v Kasejovicích ŽH Kasejovice Kasejovice
(49°28′8″ s. š., 13°44′16″ v. d.)
Plzeň-jih Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Kasejovice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Kasejovice“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov v Kasejovicích leží severně od obce. Přístupný je po polní cestě odbočující na sever mezi pole ze silnice vedoucí na Chloumek a Budislavice. Je volně přístupný.
Synagoga ve Kdyni Synagoga Kdyně Kdyně
(49°23′25″ s. š., 13°2′13″ v. d.)
Domažlice Synagoga
Kategorie „Synagogue in Kdyně“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Synagogue in Kdyně“ na Wikimedia Commons
Synagoga ve Kdyni stojí v Masarykově ulici jako čp. 12 naproti sokolovně. Vstupenky do objektu se prodávají v městském infocentru.
Synagoga v Klatovech Klatovy
(49°23′48″ s. š., 13°17′29″ v. d.)
Klatovy Synagoga Synagoga ve městě Klatovy stojí mezi ulicemi Plzeňskou, Denisovou a Vančurovou.
Židovský hřbitov v Klatovech ŽH Klatovy Klatovy
(49°24′7″ s. š., 13°17′54″ v. d.)
Klatovy Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Klatovy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Klatovy“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov v Klatovech je situován na Pražském předměstí za katolickým hřbitovem u parkoviště v Čejkově ulici.
Synagoga v Kolinci <Synagoga Kolinec Kolinec
(49°17′57″ s. š., 13°26′25″ v. d.)
Klatovy Synagoga
Kategorie „Synagogue in Kolinec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Synagogue in Kolinec“ na Wikimedia Commons
Zaniklá synagoga v Kolinci stála naproti budově zámku. Na jejím místě stojí v současné době prodejna (čp. 288).
Židovský hřbitov v Kolinci ŽH Kolinec Kolinec
(49°17′53″ s. š., 13°26′35″ v. d.)
Klatovy Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Kolinec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Kolinec“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov v Kolinci leží v jihovýchodní části obce, ve svahu nedaleko silnice směrem na Hrádek za zámkem a základní školou.
Synagoga v Kořeni Kořen
(49°51′10″ s. š., 12°50′24″ v. d.)
Tachov Synagoga Synagoga v Kořeni stojí jako poslední budova ve vsi nalevo při silnci na vesnici Stan. Má dnešní čp. 8.
Židovský hřbitov v Kořeni ŽH Kořen Kořen
(49°51′9″ s. š., 12°50′46″ v. d.)
Tachov Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Kořen“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Kořen“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov v Kořeni leží východně od vsi v remízku na stráni nad Kořenským potokem. Vede k němu polní cesta odbočující doprava z ohybu ulice v severovýchodní části vesnice.
Židovský hřbitov v Kožlanech ŽH Kožlany Kožlany
(50°0′8″ s. š., 13°31′44″ v. d.)
Plzeň-sever Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Kožlany“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Kožlany“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov v Kožlanech leží v remízku mezi poli severozápadně od vsi Kožlany při modře značené turistické stezce do Nové Vsi a na naučné stezce Kožlany. Z ulice V Ouvoze pokračující dále na Hradecko k němu lze dojít po odbočení doprava ke kamenolomu před železničním přejezdem.
Synagoga v Lesné Lesná
(49°45′15″ s. š., 12°32′27″ v. d.)
Tachov Synagoga Synagoga v Lesné stojí ve východní části obce v současné době jako čp. 77.
Židovský hřbitov v Loučimi ŽH Loučim Loučim
(49°22′21″ s. š., 13°7′37″ v. d.)
Domažlice Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Loučim“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Loučim“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov v Loučimi leží na žlutě značené polní cestě odbočující nalevo do lesa od silnice na Libkov.
Synagoga v Malinci Synagoga Malinec Malinec
(49°29′10″ s. š., 13°22′39″ v. d.)
Plzeň-jih Synagoga
Kategorie „Former synagogue in Malinec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Former synagogue in Malinec“ na Wikimedia Commons
Bývalá synagoga v Malinci stojí na východním okraji vsi. Byla přestavěna na obytný dům.
Synagoga v Meclově Synagoga Meclov Meclov
(49°30′21″ s. š., 12°52′49″ v. d.)
Domažlice Synagoga
Kategorie „Former synagogue in Meclov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Former synagogue in Meclov“ na Wikimedia Commons
Bývalá synagoga v Meclově stojí jako čp. 51 v centru obce nedaleko obecního úřadu.
Synagoga v Merklíně Synagoga Merklín Merklín
(49°33′35″ s. š., 13°11′49″ v. d.)
Plzeň-jih Synagoga
Kategorie „Former synagogue in Merklín“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Former synagogue in Merklín“ na Wikimedia Commons
Bývalá synagoga stojí v Sokolské ulici jako č. p. 126.
Židovský hřbitov v Merklíně ŽH Merklín Merklín
(49°32′27″ s. š., 13°11′18″ v. d.)
Plzeň-jih Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Merklín“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Merklín“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov se nachází v lese asi 2 km jižně od Merklína, po pravé straně silnice do Ptenína, z níž k nedalekému hřbitovu odbočuje cesta. Je volně přístupný.
Synagoga v Městě Touškově Město Touškov
(49°46′32″ s. š., 13°15′5″ v. d. ?)
Plzeň-sever Synagoga Synagoga v Městě Touškově stojí na rohu ulic Čeminské a Květné.
Židovský hřbitov v Městě Touškově ŽH Město Touškov Město Touškov
(49°46′49″ s. š., 13°14′20″ v. d.)
Plzeň-sever Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Město Touškov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Město Touškov“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov v Městě Touškově leží na severozápad od centra naproti fotbalovému hřišti při silnici na Újezd nade Mží pokračující z Partyzánské ulice.
Židovský hřbitov v Mutěníně ŽH Mutěnín Mutěnín
(49°32′27″ s. š., 12°45′9″ v. d.)
Domažlice Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Mutěnín“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Mutěnín“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov v Mutěníně leží na kraji remízku mezi poli jihovýchodně od obce.
Židovský hřbitov v Nečtinách ŽH Nečtiny Nečtiny
(49°58′27″ s. š., 13°10′5″ v. d.)
Plzeň-sever Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Nečtiny“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Nečtiny“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov v Nečtinách je situován v lesní stráni za křesťanským hřbitovem při silnici vedoucí na jihovýchod od obce do lesa. Je volně přístupný ale ve špatném stavu.
Židovský hřbitov v Novém Sedlišti ŽH Nové Sedliště Nové Sedliště
(49°43′49″ s. š., 12°40′8″ v. d.)
Tachov Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Nové Sedliště“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Nové Sedliště“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov v Novém Sedlišti leží v remízku cca 300 m západně od středu obce při potoce tekoucím do vsi.
Židovský hřbitov v Nýrsku ŽH Nýrsko Nýrsko
(49°17′6″ s. š., 13°9′5″ v. d.)
Klatovy Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Nýrsko“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Nýrsko“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov v Nýrsku leží na východ od města v remízku v poli po levé straně silnice na Milence a Dešenici. Hřbitov se zamyká, klíč však lze zapůjčit v blízkém penzionu Zemanka.
Židovský hřbitov v Ošelíně ŽH Ošelín Ošelín
(49°45′54″ s. š., 12°52′35″ v. d.)
Tachov Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Ošelín“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Ošelín“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov v Ošelíně leží severozápadně od vsi na zalesněné stráni nad údolím potoka Šárka mezi vesmi Ošelín a Řebří, uváděn je také pod názvy Židovský hřbitov Řebří či Svojšín, jehož je Řebří součástí.
Synagoga v Oseku u Rokycan Osek
(49°46′44″ s. š., 13°35′43″ v. d.)
Rokycany Synagoga Synagoga v Oseku stojí v severovýchodní části obce naproti budově místního zámku jako čp. 112.
Židovský hřbitov v Oseku u Rokycan ŽH Osek Osek
(49°46′18″ s. š., 13°35′30″ v. d.)
Rokycany Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Osek (Rokycany)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Osek (Rokycany)“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov v Oseku leží v zalesněné ploše u zříceniny letohrádku Kamýk. Je volně přístupný.
Stará synagoga v Plzni Stará synagoga Plzeň Plzeň
(49°44′39″ s. š., 13°22′28″ v. d.)
Plzeň-město Synagoga
Kategorie „Old Synagogue in Plzeň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Old Synagogue in Plzeň“ na Wikimedia Commons
Stará synagoga v Plzni stojí ve Smetanových sadech ve dvoře domu čp. 80 od roku 1859.
Velká synagoga v Plzni Velká synagoga Plzeň Plzeň
(49°44′48″ s. š., 13°22′22″ v. d.)
Plzeň-město Synagoga
Kategorie „Great Synagogue in Plzeň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Great Synagogue in Plzeň“ na Wikimedia Commons
Velká synagoga v Plzni stojí v Sadech Pětatřicátníků jako čp. 11.
Pomocná synagoga v Plzni Výpomocná synagoga Plzeň Plzeň
(49°44′39″ s. š., 13°22′27″ v. d.)
Plzeň-město Synagoga
Kategorie „Auxiliary Synagogue in Plzeň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Auxiliary Synagogue in Plzeň“ na Wikimedia Commons
Pomocná synagoga v Plzni stála ve Smetanových sadech ve dvoře domu čp. 80/5 od roku 1875.
Starý židovský hřbitov v Plzni ŽH Plzeň Plzeň
(49°45′43″ s. š., 13°22′19″ v. d.)
Plzeň-město Židovský hřbitov
Kategorie „Old Jewish cemetery in Plzeň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Old Jewish cemetery in Plzeň“ na Wikimedia Commons
Starý židovský hřbitov v Plzni je situován na Lochotíně na východ od Lidické ulice, na severním konci ulice Bolevecká.
Nový židovský hřbitov v Plzni ŽH Plzeň Plzeň
(49°44′47″ s. š., 13°25′55″ v. d.)
Plzeň-město Židovský hřbitov
Kategorie „New Jewish cemetery in Plzeň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „New Jewish cemetery in Plzeň“ na Wikimedia Commons
Nový židovský hřbitov v Plzni je nejnovějším židovským hřbitovem v Plzni, situovaným v Rokycanské ulici naproti ústřednímu hřbitovu.
Synagoga v Pňovanech Pňovany
(49°46′43″ s. š., 13°7′15″ v. d.)
Plzeň-sever Synagoga Synagoga v Pňovanech stojí na severním okraji rybníka severně od zámku jako čp. 88.
Židovský hřbitov v Pňovanech ŽH Pňovany Pňovany
(49°46′22″ s. š., 13°7′27″ v. d.)
Plzeň-sever Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Pňovany“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Pňovany“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov v Pňovanech leží v lese jižně od obce za Hracholuským potokem. Původním vchod je z východní části areálu.
Židovský hřbitov v Poběžovicích ŽH Poběžovice Poběžovice
(49°30′58″ s. š., 12°47′32″ v. d.)
Domažlice Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Poběžovice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Poběžovice“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov leží severozápadně od obce Poběžovice v remízku v polích po pravé straně silnice na Drahotín. Nově k němu byla vybudována zpevněná cesta z Poběžovic. V obci se také nalézají pozůstatky mikve.
Synagoga v Podmoklech Synagoga Podmokly Podmokly
(49°13′52″ s. š., 13°34′42″ v. d.)
Klatovy Synagoga
Kategorie „Synagogue in Podmokly (Klatovy District)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Synagogue in Podmokly (Klatovy District)“ na Wikimedia Commons
Bývalá synagoga v Podmoklech stojí dodnes v severní části obce v současnosti jako čp. 55 po pravé straně silnice vedoucí směrem na Chmelnou a Sušici.
Židovský hřbitov v Podmoklech ŽH Podmokly Podmokly
(49°13′59″ s. š., 13°34′5″ v. d.)
Klatovy Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Podmokly (Klatovy District)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Podmokly (Klatovy District)“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov v Podmoklech leží severozápadně od obce Podmokly v remízku v polích za kravínem. Vstup je v jižní části areálu.
Židovský hřbitov v Pořejově ŽH Pořejov Žebráky
(49°43′27″ s. š., 12°35′31″ v. d.)
Tachov Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Pořejov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Pořejov“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov v Pořejově je situován je cca 500 m od vsi Žebráky ve směru na Dlouhý Újezd v lesním podrostu u silnice vedoucí ze Žebráků k severovýchodu.
Synagoga v Prostiboři Prostiboř
(49°39′12″ s. š., 12°53′53″ v. d.)
Tachov Synagoga Zbytek bývalé synagogy v Prostiboři je dochován ve dvoře bývalého židovského domu čp. 61 jihovýchodně od obecního úřadu na návsi.
Židovský hřbitov v Přešticích ŽH Přeštice Přeštice
(49°34′30″ s. š., 13°21′1″ v. d.)
Plzeň-jih Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Přeštice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Přeštice“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov u Přeštic leží u silnice směrem na Vodokrty.
Židovský hřbitov v Puclicích ŽH Puclice Puclice
(49°32′45″ s. š., 13°0′37″ v. d.)
Domažlice Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Puclice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Puclice“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov v Puclicích leží jihozápadně od obce Puclice s přístupem po polní cestě odbočující doprava v půli silnice na Křenovy. Areál je dobře udržován, ohrazen vysokou zdí a zamyká se, klíč lze zapůjčit v penzionu Koza v obci Vránov.
Synagoga v Rabí Synagoga Rabí Rabí
(49°16′48″ s. š., 13°37′4″ v. d.)
Klatovy Synagoga
Kategorie „Synagogue in Rabí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Synagogue in Rabí“ na Wikimedia Commons
Bývalá synagoga v Rabí je v současnosti dům čp. 102 nacházející sev podhradí jižně od náměstí, v ulici vedoucí ke hřbitovu podél hradeb.
Židovský hřbitov v Rabí ŽH Rabí Rabí
(49°16′47″ s. š., 13°36′59″ v. d.)
Klatovy Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Rabí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Rabí“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov v Rabí leží jihozápadně od návsi a jeho zeď se připojuje k vnější hradební zdi hradu.
Židovský hřbitov v Rabštejně nad Střelou ŽH Rabštejn nad Střelou Rabštejn nad Střelou
(50°2′24″ s. š., 13°17′13″ v. d.)
Plzeň-sever Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Rabštejn nad Střelou“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Rabštejn nad Střelou“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov v Rabštejně nad Střelou je situován ve svahu na cestě vedoucí od pošty směrem k řece Střele. Kolem hřbitova vede několik různobarevně značených turistických stezek.
Synagoga v Radnicích Synagoga Radnice Radnice
(49°51′23″ s. š., 13°36′22″ v. d.)
Rokycany Synagoga
Kategorie „Synagogue in Radnice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Synagogue in Radnice“ na Wikimedia Commons
Synagoga v Radnicích stojí ve městě Radnice jižně od náměstí Kašpara Štěrnberka v ulici Na Potocích
Židovský hřbitov v Radnicích ŽH Radnice Radnice
(49°51′16″ s. š., 13°37′49″ v. d.)
Rokycany Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Radnice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Radnice“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov v Radnicích je situován na kraji lesa u pole s přístupem po polní cestě odbočující doprava k lesu ze silnice na Chomle po zeleně značené turistické stezce. Je volně přístupný.
Židovský hřbitov v Rokycanech Rokycany
(49°45′7″ s. š., 13°36′16″ v. d.)
Rokycany Židovský hřbitov Židovský hřbitov v Rokycanech leží na severu města Rokycany naproti hvězdárně přes Voldušskou ulici. Areál se zamyká.
Synagoga v Skupči Skupeč
(49°52′20″ s. š., 13°6′36″ v. d. ?)
Plzeň-sever Synagoga Bývalá synagoga stojí ve vsi Skupeč jako č. p. 27.
Synagoga ve Slatině Synagoga Slatina Slatina
(49°23′20″ s. š., 13°44′41″ v. d.)
Klatovy Synagoga
Kategorie „Synagogue in Slatina (Klatovy District)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Synagogue in Slatina (Klatovy District)“ na Wikimedia Commons
Synagoga ve Slatině stojí dnes jako čp. 58 asi 50 m severně od obecního úřadu.
Židovský hřbitov ve Slatině ŽH Slatina Slatina
(49°23′51″ s. š., 13°44′38″ v. d.)
Klatovy Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Slatina (Klatovy District)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Slatina (Klatovy District)“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov ve Slatině je situován na místě zvaném Hradce asi 1 km severně od obce Slatina. Areál je volně přístupný.
Židovský hřbitov ve Spáleném Poříčí ŽH Spálené Poříčí Spálené Poříčí
(49°36′54″ s. š., 13°36′4″ v. d.)
Plzeň-jih Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Spálené Poříčí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Spálené Poříčí“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov se nachází ve Spáleném Poříčí nedaleko náměstí v Pražské ulici.
Židovský hřbitov ve Stodě Stod
(49°37′55″ s. š., 13°9′40″ v. d.)
Plzeň-jih Židovský hřbitov Židovský hřbitov se nachází v jižní části města Stod za křesťanským hřbitovem v Domažlické ulici a parkovištěm u něj.
Židovský hřbitov ve Stráži ŽH Stráž Stráž
(49°40′36″ s. š., 12°46′ v. d.)
Tachov Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Stráž“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Stráž“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov ve Stráži leží v lese severně od městysu Stráž. Přístupný je z polní cesty k Souměři v blízkosti zeleně značené turistické stezky vedoucí k severu směrem na Bor. Další možností je sledovat modrobílé značky naučné stezky, jež kolem hřbitova vede na Souměř.
Židovský hřbitov ve Strážově ŽH Strážov Strážov
(49°18′16″ s. š., 13°16′ v. d.)
Klatovy Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Strážov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Strážov“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov Strážov leží východně od města Strážov při cestě odbočující cca v polovině silnice na Lukavici u křížku doprava do lesa.
Synagoga ve Stříbře Stříbro
(49°45′13″ s. š., 13°0′22″ v. d.)
Tachov Synagoga Bývalá synagoga ve Stříbře na severovýchodě od Masarykova náměstí byla postavena ve dvoře tzv. Rabínského domu čp. 16 v Mánesově ulici, dnes toto číslo nese sama budova synagogy.
Židovský hřbitov ve Stříbře ŽH Stříbro Stříbro
(49°45′56″ s. š., 13° v. d.)
Tachov Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Stříbro“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Stříbro“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov ve Stříbře leží severně od města po pravé straně silnice pokračující ze Soběslavovy ulice na Kšice. Vstup do areálu je z jižní strany.
Nový židovský hřbitov v Sušici ŽH Sušice Sušice
(49°13′27″ s. š., 13°30′29″ v. d.)
Klatovy Židovský hřbitov
Kategorie „New Jewish cemetery in Sušice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „New Jewish cemetery in Sušice“ na Wikimedia Commons
Nový židovský hřbitov v Sušici se nalézá v Sušici na severu Křičkovy ulice.
Starý židovský hřbitov v Sušici ŽH Sušice Sušice
(49°13′46″ s. š., 13°31′4″ v. d.)
Klatovy Židovský hřbitov
Kategorie „Old Jewish cemetery in Sušice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Old Jewish cemetery in Sušice“ na Wikimedia Commons
Starý židovský hřbitov v Sušici přiléhá k městským hradbám mezi říčkou Volšovkou a ulicí Příkopy jihozápadně od náměstí. Areál se zamyká.
Synagoga ve Svojšíně Svojšín
(49°45′56″ s. š., 12°54′36″ v. d.)
Tachov Synagoga Bývalá synagoga ve Svojšíně se dnes nachází jako čp. 49 při západní straně návsi.
Židovský hřbitov ve Štěnovicích ŽH Štěnovice Štěnovice
(49°40′26″ s. š., 13°24′25″ v. d.)
Plzeň-jih Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Štěnovice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Štěnovice“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov ve Štěnovicích leží v severovýchodní části obce v ulici K Pile. Areál ve svahu je obklopený kamennou ohradní zdí je volně přístupný.
Nový židovský hřbitov ve Švihově Nový ŽH Švihov Švihov
(49°28′42″ s. š., 13°17′44″ v. d.)
Klatovy Židovský hřbitov
Kategorie „New Jewish cemetery in Švihov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „New Jewish cemetery in Švihov“ na Wikimedia Commons
Nový židovský hřbitov ve Švihově se nachází nedaleko hřbitova Starého za železničním viaduktem po levé straně silnice vedoucí na Kamýk. Vstup se nalézá na západě areálu.
Starý židovský hřbitov ve Švihově Starý ŽH Švihov Švihov
(49°28′44″ s. š., 13°17′38″ v. d.)
Klatovy Židovský hřbitov
Kategorie „Old Jewish cemetery in Švihov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Old Jewish cemetery in Švihov“ na Wikimedia Commons
Starý židovský hřbitov ve Švihově leží ve východní části města v ulici Za Vodou před železničním viaduktem.
Nový židovský hřbitov v Tachově Tachov
(49°47′22″ s. š., 12°39′0″ v. d.)
Tachov Židovský hřbitov Nový židovský hřbitov v Tachově se nachází při silnici odbočující doprava ze silnice na Tisovou těsně před čerpací stanicí.
Starý židovský hřbitov v Tachově Starý ŽH Tachov Tachov
(49°47′38″ s. š., 12°38′23″ v. d.)
Tachov Židovský hřbitov
Kategorie „Old Jewish cemetery in Tachov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Old Jewish cemetery in Tachov“ na Wikimedia Commons
Starý židovský hřbitov v Tachově je situován v Chodské ulici napravo před křižovatkou s ulicí Plzeňskou.
Židovský hřbitov v Telicích ŽH Telice Telice
(49°39′15″ s. š., 12°55′29″ v. d.)
Tachov Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Telice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Telice“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov severně od Telic je přístupný po polní cestě odbočující doleva ze silnice na Milevo. Jméno hřbitova je také někdy uváděno jako ŽH v Prostiboři, která se nachází nedaleko. Hřbitov leží na úpatí kopce Valuška s pěkným výhledem na okolí bez přístupové cesty.
Židovský hřbitov v Terešově ŽH Terešov Terešov
(49°53′12″ s. š., 13°41′6″ v. d.)
Rokycany Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Terešov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Terešov“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov u Terešova je situován při silnici odbočující jižně od vsi na Bílou Skálu, a to vlevo po přejezdu Terešovského potoka. Vstup do areálu je od severu.
Synagoga ve Velharticích Synagoga Velhartice Velhartice
(49°15′53″ s. š., 13°23′26″ v. d.)
Klatovy Synagoga
Kategorie „Synagogue in Velhartice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Synagogue in Velhartice“ na Wikimedia Commons
Synagoga ve Velharticích stojí asi 100 m jihozápadně od návsi.
Židovský hřbitov ve Velharticích ŽH Velhartice Velhartice
(49°15′31″ s. š., 13°22′40″ v. d.)
Klatovy Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Velhartice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Velhartice“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov ve Velharticích leží jihozápadně od obce u chatové osady na okraji lesa po odbočení za řekou Ostružnou po zkratce ke Kouklovně na Chotěšov při modře značené turistické stezce a cyklotrase číslo 2095. Areál se zamyká a klíč lze vypůjčit na místním hradě.
Synagoga ve Vlčí Vlčí
(49°30′42″ s. š., 13°21′36″ v. d. ?)
Plzeň-jih Synagoga Synagoga ve středu obce Vlčí byla postavena v bývalém poplužním dvoře.
Židovský hřbitov ve Všerubech ŽH Všeruby Všeruby
(49°50′57″ s. š., 13°14′13″ v. d.)
Plzeň-sever Židovský hřbitov
Kategorie „Jewish cemetery in Všeruby“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jewish cemetery in Všeruby“ na Wikimedia Commons
Židovský hřbitov ve Všerubech se nachází na hranici katastru obce v úzkém pruhu lesa vedoucí od vsi mezi poli na sever.


Vysvětlivky k tabulce

  • Název – název článku na Wikipedii, abecedně dle místa, poklikem na nadpis lze třídit
  • Obrázek – existující obrázek nahraný na Commons
  • Místo – nejbližší město, obec nebo vesnice, v závorce GPS – poloha památky dle Global Positioning System, lze třídit
  • Okresokres, ve kterém se místo nachází, lze třídit
  • Druh – druh památky, např. židovský hřbitov nebo synagoga, lze třídit
  • Galerie Commons – odkaz na Commons na existující kategorii s fotografiemi
  • Popis památky a přístup – název s podrobnostmi polohy, přístupnost pro návštěvu nebo informace, kde je možné si vypůjčit klíč, je-li památka zamknutá

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat