Otevřít hlavní menu

Během historie Českých zemí došlo k několika událostem, které bývají označovány jako selská povstání, ve starší literatuře také jako selské rebelie:

Události podobného charakteru jsou známé i ze zahraničí: