Tento článek je o nouzovém zastavení jaderného reaktoru. Další významy jsou uvedeny na stránce Scram (rozcestník).
Tlačítko SCRAM z výzkumného reaktoru EBR-I.
Schéma bezpečnostních prvků reaktoru CP-1.

Scram nebo SCRAM je výraz používaný pro nouzové vypnutí jaderného reaktoru. Většinou se jedná o rychlé zavedení regulačních tyčí do aktivní zóny, po kterém dojde k odstavení reaktoru.[1] Výraz je akronymem anglického „Safety Control Rod Axe Man“. I když tento výraz byl poprvé použit u jaderného reaktoru Chicago Pile-1 (CP-1), nyní jej naleznete např. u serverových farem a dokonce i u modelů železnic.

MechanismusEditovat

V každém reaktoru je pomocí SCRAM dosaženo záporné reaktivity uvnitř reaktoru. U lehkovodních reaktorů se používají absorpční regulační tyče. Samotný mechanismus závisí na typu reaktoru. U tlakovodních reaktorů (PWR) jsou regulační tyče spouštěny vrchem pomocí pohonů regulačních tyčí. Při selhání pohonů je SCRAM navržen tak, aby se tyče uvolnily a vlastní vahou spadly do aktivní zóny. U varných reaktorů (BWR) jsou regulační a řídící tyče zaváděny do aktivní zóny zespoda. Systém je opět navržen tak, aby při selhání pohonů dokázal tyto tyče dostatečně rychle do aktivní zóny zavést. Využívá se předepjatých pružin či předtlakovaného hydraulického systému, který tyče vstřelí do aktivní zóny. U obou typů reaktorů je sekundární systém, často i terciární, který dokáže tyče do aktivní zóny reaktoru zavést, pokud primární systém selže.

Odezva reaktoruEditovat

Neutrony jsou produkovány přímo ze štěpné reakce v palivu. Tyto neutrony mají vysokou rychlost, nazýváme je tedy rychlými neutrony. Pro další štěpení se musí nejprve zpomalit, aby byly schopny vyvolat další štěpení jader. Nejčastěji se zpomalí až v moderátoru, který je mezi palivovými články. Zasunutím regulačních tyčí, které slouží jako absorbátor, dojde k pohlcení významné části těchto neutronů, které se tak dále nepodílejí na štěpení. Tím současně dojde k rychlému snížení výkonu reaktoru.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat