Sachsova–Hornbostelova klasifikace hudebních nástrojů

klasifikace hudebních násrojů

Sachsova–Hornbostelova klasifikace hudebních nástrojů je nejpoužívanějším systémem pro třídění hudebních nástrojů. Zakládá se na způsobu tvoření zvuku, nikoli na způsobu hry, nebo konstrukčních vlastnostech nástrojů jako klasifikace předešlé (např. rozdělení na dechové, smyčcové, klávesové nástroje atd.). Její uveřejnění roku 1914 znamenalo zásadní změnu ve způsobu klasifikace hudebních nástrojů. Především v etnomuzikologii a organologii se tato klasifikace používá téměř výhradně.

Tento systém vytvořili muzikologové Erich Moritz von Hornbostel (1877–1935) a Curt Sachs (1881–1959) původně pro potřeby systematického třídění hudebních nástrojů z celého světa, uložených v muzejních sbírkách. Označování nástrojů vychází z Deweyova desetinného systému – každý typ hudebního nástroje je charakterizován číselným kódem. První číslo označuje hlavní skupinu nástrojů podle fyzikální podstaty tvoření tónu, následující čísla označují podskupinu podle způsobu hry na nástroj a základních principů stavby. Další čísla, oddělená tečkou, nástroje blíže specifikují. Navržený systém autoři publikovali v německém časopise Zeitschrift für Ethnologie v roce 1914.

Jsou vymezeny čtyři základní skupiny:

  • Idiofony – samozvučné nástroje, u nichž zvuk vzniká kmitáním tělesa nástroje.
  • Membranofony – blanozvučné nástroje, u nichž zvuk vzniká kmitáním membrány.
  • Chordofony – strunozvučné nástroje, u nichž zvuk vzniká kmitáním struny.
  • Aerofony – vzduchozvučné nástroje, u nichž zvuk vzniká kmitáním vzduchu.

Později byly přidány:

  • Elektrofony – elektrické nástroje, u nichž je zvuk vytvářen elektricky.

Spíše teoretickou skupinu tvoří:

  • Hydrofony – vodozvučné nástroje, u nichž zvuk vzniká kmitáním vody.


První dvě úrovně třídění ukazuje následující tabulka:

Název Číselná klasifikace Popis
Idiofony 1 Materiál nástroje vydává tón díky své pružnosti
Úderové 11 Nástroj je rozechvíván úderem
Trsací 12 Nástroj je rozechvíván vychýlením kmitající části z klidové polohy
Třecí 13 Kmity jsou vybuzovány třením
Vzduchové 14 Nástroj je rozezvučen proudem vzduchu
Membranofony 2 Zvuk je vyluzován membránou
Úderové 21 Membrána nástroje je rozechvívána úderem
Trsací 22 Kmity jsou vybuzovány trsáním
Třecí 23 Kmity jsou vybuzovány třením
Chordofony 3 Zvuk vzniká kmitáním struny
Jednoduché 31 Základem nástroje je struna a její upevnění
Složené 32 Nedílnou součástí nástroje je rezonátor
Aerofony 4 Zvuk vzniká kmitáním vzduchu nebo jiného plynu
Volné 41 Kmitající vzduch není ohraničen nástrojem
Uzavřené 42 Kmitající vzduch je ohraničen nástrojem
Elektrofony 5 Zvuk je vytvářen elektricky
Elektroakustické 51 Zvuk vzniká mechanicky a elektricky je zesilován a upravován
Elektronické 52 Zvuk je vytvářen čistě elektronicky
Hydrofony 6 Zvuk vzniká kmitáním vody nebo jiné kapaliny

Externí odkazy editovat