Sabatův oběh

ideální oběh vznětového motoru se smíšeným způsobem hoření

Sabatův oběh je ideální oběh vznětového motoru se smíšeným způsobem hoření. V konstrukcích spalovacích motorů nahradil Dieselův rovnotlaký cyklus.[1]

PrůběhEditovat

Jako čtyřdobý ho lze popsat následujícími fázemi:

začátek děje vlastní děj konec děje
1 adiabatická komprese 2
2 izochorické hoření paliva 3
3 izobarické hoření paliva 4
4 adiabatická expanze 5
5 izochorický odvod tepla 1

CharakteristikyEditovat

Kompresní poměrEditovat

Primární charakteristikou je kompresní poměr, jenž popisuje stlačení, vypočítá se z poměru celkového a kompresního objemu.

 ,

kde  je celkový objem a  je kompresní objem.

Stupeň zvýšení tlakuEditovat

Další příznačnou charakteristikou je stupeň zvýšení tlaku, který je definovaný přivedeným teplem při izochorickém hoření. Značí se  .s

Stupeň plněníEditovat

Teplo, které je přivedené při izobarickém hoření, charakterizuje stupeň plnění, jenž je dán množstvím vstřikovaného paliva. Značí se  .

Přivedené teploEditovat

Celkové přivedené teplo do oběhu hořením vstřikovaného paliva je dáno jako součet izochorického a izobarického přívodu tepla.

 

Pro výsledný vztah tedy platí:

 .

Odvedené teploEditovat

Odvedené teplo výfukem je dáno izochorickým odvodem tepla.

 

Výsledný vztah lze tedy zapsat:

 

Práce oběhuEditovat

Práci oběhu lze určit z rozdílu přivedeného a odvedeného tepla.

 

Platí tedy:

 

Tepelná účinnostEditovat

Tepelná účinnost smíšeného oběhu je dána vztahem[2]

 ,

kde vystupují následující veličiny:

veličina popis
  stupeň zvýšení tlaku
  stupeň plnění
  kompresní poměr
  adiabatický index

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. HRUBÝ, Jakub. Ideální oběhy přeplňovaných spalovacích motorů. Brno, 2010 [cit. 2019-02-12]. 38 s. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Vedoucí práce Josef Štětina. s. 16. Dostupné online.
  2. HOZNEDL, Michal. Termomechanika [online]. Plzeň: Fakulta strojní západočeské univerzity v Plzni [cit. 2019-02-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-02-13.