SS-Ehrenring

prsten, ocenění v SS
SS-Totenkopfring, 2. verze
SS-Totenkopfring 1933, 1. verze

SS-Ehrenring (SS prsten cti), známý také jako SS-Totenkopfring (SS prsten se smrtihlavem) byl z počátku osobní dar Heinricha Himmlera nejbližším příslušníkům SS. Později jím byli odměňováni ostatní důstojníci SS. Aby prsten cti obdrželi, bylo nutné splnit určité podmínky, které se během let měnily (např. počet odsloužených let v SS, dosažení určité hodnosti atd.) Nebylo však podmínkou, že přes splnění všech podmínek, důstojník SS tento SS-Totenkopfring skutečně obdržel. Vždy měl poslední slovo Himmler. Celkem bylo do roku 1944, kdy byla výroba zastavena, vyrobeno 20 000 prstenů. Prsteny se však udělovaly i v roce 1945, nesly však datum 21.12.1944.

Každý prsten měl vyryto datum propůjčení, jméno nositele a podpis H. Himmlera.

Prsten nesměl být ke koupi, nebyla povolena výroba kopií a po smrti nebo odchodu nositele se stával opět vlastnictvím Heinricha Himmlera, což však bylo v praxi těžko vymahatelné. K 1. lednu 1945 jich tak bylo na hrad Wewelsburg navráceno pouze 1.650. Osud takto vrácených prstenů zůstává záhadou, po válce totiž nikdy nebyly nalezeny.

Z celkového počtu cca. 20.000 kusů bylo do dnešního dne objeveno přibližně 1.000 kusů. Mnoho prstenů bylo nalezeno také na území České republiky, na místech původních zajateckých táborů a podél tzv. ústupových cest. Můžeme odhadovat cca. 100 nalezených prstenů v České republice.

První SS-Totenkopfringy věnoval Himmler svým nejbližším rytířům jako vánoční dárek, a to 24. prosince 1933. Neexistuje ovšem žádný oficiální seznam důstojníků SS, kteří prsten 24. 12. 1933 obdrželi, ale v současné době existují důkazy, že jej obdrželi tito Himmlerovi muži:

Externí odkazyEditovat