Otevřít hlavní menu

SMART / SMARTER je mnemotechnická pomůcka používaná v projektovém řízení a koučinku ve fázích stanovení cílů. Jedná se o způsob jak hodnotit kvalitu projektových cílů nebo cílů osobního rozvoje[1]. Stejný termín se také často používá při řízení výkonnosti, kdy cíle jsou požadované parametry, které by měl naplnit hodnocený zaměstnanec.

První zaznamenané použití tohoto pojmu bylo v listopadovém vydání Management Review v roce 1981 v textu publikovaném George T. Doranen[2]. Podle Doranova článku ale neměly být všechny zmiňované faktory vyžadovány po vedoucích pracovnících na všech úrovních podnikového řízení. Hlavně z pohledu středního managementu není dost dobře možné pokaždé jasně nadefinovat konkrétní požadované cíle[3].

Alternativními pojmy jsou: 'DUMB' (doable, understandable, manageable & beneficial – proveditelný, pochopitelný, uříditelný a prospěšný)[4][5]. 'KARAT[6]' (konkrétní, ambiciózní, reálný, akceptovatelný a termínovaný) – domácí alternativa ke SMART.

Pojmy za jednotlivými písmenyEditovat

Neexistuje jednoznačná shoda ohledně toho, co přesně pět + dvě písmena ve zkratce znamenají nebo jak se používají v určité situaci. Typicky používaná slova jsou:

Písmeno Hlavní pojem Ostatní pojmy
S Specific – konkrétní Significant – významný,[7] Stretching – posouvající, Simple – jednoduchý
M Measurable – měřitelný Meaningful – smysluplný,[7] Motivational – motivující,[7] Manageable – uříditelný
A Achievable – dosažitelný Appropriate – odpovídající, Attainable – dosažitelný[8], Agreed – odsouhlasený,[9][10] Assignable – zadatelný,[11] Actionable – zprocesnitelný, Action-oriented – orientovaný na akci,[7] Ambitious – ambiciózní[12], Aligned – sladěný
R Realistic – realistický[11] Relevant – odpovídající, Results/Results-focused/Results-oriented,[8] Resourced – pokrytý zdroji,[13] Rewarding[7]
T Time-bound – ohraničený v čase Time-oriented – časově orientovaný, Time framed – zasazený do časového rámce, Timed – termínovaný, Time-based – založený na čase, Timeboxed – uzavřený v čase, Timely – časovaný,[8][10] Time-Specific – konkrétní v čase, Timetabled – načasovaný, Time limited – časově omezený, Trackable – dohledatelný, Tangible – hmatatelný
E Evaluate – hodnotitelný Ethical – etický, Excitable – fascinující, Enjoyable – zábavný, Engaging – strhující, Ecological – s pozitivním vlivem na okolí
R Reevaluate – opakovaně hodnotitelný Rewarded – odměněný, Reassess – znovu hodnotitelný, Revisit – znovu hodnocený, Recordable – zaznamenatelný, Rewarding – hodnotný, Reaching – dosažitelný

Volba určitých kombinací vede k duplicitám a překryvům – jako například kombinace Attainable a Realistic.

ReferenceEditovat

 1. 5 Steps To Personal Smart Goal Setting [1]
 2. Doran, George T. "There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives." Management Review, Nov 1981, Volume 70 Issue 11.
 3. BRYCHTA, Jan. Stanovujte si cíle chytře, využívejte metodu SMART. eWay-Blog [online]. 2019-11-5 [cit. 2019-11-11]. Dostupné online. 
 4. Thomas R. Guskey, Jane M. Bailey "Developing Standards-Based Report Cards", Corwin, 2010 (google books)
 5. [Bauer]. SMART Goals are out DUMB Goals are in [online]. Evan Carol Michael [cit. 2009-09-17]. (/www.evancarmichael.com). Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-08-19. 
 6. Irena Wagnerová, "Hodnocení a řízení výkonnosti", strana 51-52 [2]
 7. a b c d e Project Smart SMART Goals
 8. a b c ACRL - Writing Measurable Objectives. www.ala.org [online]. [cit. 2010-09-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-02-09. 
 9. Ten Steps to SMART objectives.cdr. www.natpact.nhs.uk [online]. [cit. 2010-09-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-09-20. 
 10. a b SMART Objectives
 11. a b IT Project Management 4th Edition – Thompson Course Tech. – Kathy Schwalbe
 12. Wiktionary
 13. Favell, I. (2004) – The Competency Toolkit. Fenman, Ely, Cambs.

Související článkyEditovat