Sňatečnost je demografický proces, který sleduje sňatky jako hromadný jev.

Mezi hlavní ukazatele sňatečnosti patří:

  • Hrubá míra sňatečnosti – jedná se o aktuální počet sňatků na 1000 obyvatel.
  • Úhrnná sňatečnost – jedná se o pravděpodobnost, že běžný obyvatel v průběhu života vstoupí do manželství.
  • Průměrný věk při prvním sňatku – je to zajímavá hodnota z hlediska hodnocení reprodukčního chování populace.

Výpočet

editovat

Seznam demografických ukazatelů sňatečnosti a postup pro jejich výpočet:

  • Hrubá míra sňatečnosti (vyjadřuje se v promile, je vztažena vždy na 1000 obyvatel; S = počet sňatků uzavřených v daném roce; P = velikost zkoumané populace):
 
  • Míra sňatečnosti podle věku (× = lidský věk, pro který je ukazatel vypočítán; pohl = pohlaví osob, pro které je ukazatel vypočítán):
 
  • Míra sňatečnosti svobodných (resp. rozvedených nebo ovdovělých; stav = rodinný stav osoby, tedy svobodný(á), rozvedený(á) nebo ovdovělý(á)):
 
  • Redukovaná míra sňatečnosti svobodných (resp. rozvedených nebo ovdovělých osob):
 
  • Úhrná sňatečnost je obvykle vypočítávána jen do věku 50 let:
 
  • Průměrný věk při sňatku:
 
  • Průměrný věk při prvním sňatku:
 

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Sobášnosť na slovenské Wikipedii.

Externí odkazy

editovat