Otevřít hlavní menu

Sítková buňka (cellula cribrosa) je označení pro složku primitivních vodivých pletiv u kapraďorostů a nahosemenných rostlin. Poprvé se objevily v lýku permokarbonských přesliček a až u krytosemenných rostlin z nich vznikly pravé sítkovice.[1]

Sítkové buňky jsou živé a protáhlé se zešikmenými koncovými stěnami a tvoří tak typickou ukázku pletiva prozenchymu. V buněčné stěně mají perforace podobné plazmodezmatům (mají stejnou velikost[2] a také jimi vedou plazmatické provazce). Tyto perforace se shlukují do tzv. sítkových políček. Od sítkovic se liší rozměry perforací – ty jsou mnohem menší u sítkových buněk – a dále tím, že se kolem sítkových buněk nenachází buňky průvodní.[1]

ReferenceEditovat

  1. a b VINTER, Vladimír. Rostliny pod mikroskopem; základy anatomie cévnatých rostlin. 2. vyd. Olomouc: [s.n.], 2009. 
  2. ČERNOHORSKÝ, Zdeněk. Základy rostlinné morfologie. Praha: SPN, 1967.