Rychlerostoucí dřeviny

Rychle rostoucí dřeviny jsou dřeviny s krátkou dobou obmýtí a s hmotovým přírůstkem významně převyšujícím průměrný hmotový přírůstek ostatních dřevin.[1] Z tohoto důvodu se pěstují a sklízejí jako energetické plodiny pro výrobu obnovitelné energie.

Alej rychlerostoucích topolů

Rozdělení dřevinEditovat

Rychle rostoucí dřeviny, perspektivní pro produkční plantáže[2] v ČR, se dělí následovně:[3]

Pěstování v ČeskuEditovat

Pěstování rychlerostoucích dřevin je způsob, jak využít volnou zemědělskou půdu zejména na svazích (nad 7%), na zaplavovaných půdách, půdách problémových (kontaminace půdy, antropogenní půdy) a v chráněných oblastech. Založení plantáže je ale z ekonomických důvodů nemyslitelné bez dotace. Ta je však spojena s využitím klonů topolů a vrb povolených Ministerstvem životního prostředí.[4]

K 31.12. 2013 podle LPIS bylo 1591 ha zemědělské půdy evidováno jako RRD. V roce 2008 to bylo pouze 250 ha. Nárůst je tedy v celé České republice okolo 0,7 ha za den. Pro srovnání: plocha RRD v ČR v roce 2013 měla velikost 31,6 % plochy chmelnic, 11,1 % ploch všech vinic a 0,0635 % orné půdy podle LPIS. (Zde je nutné připomenout, že existují rozdíly mezi evidenci ČÚZK a LPIS.)

K 1.9. 2015 je v ČR podle LPIS 2811 ha RRD.[5]

ReferenceEditovat

  1. DOSKOČILOVÁ, Alena; DOSTÁLOVÁ, Hana; CHLÁDEK, Marek; SVITAVSKÝ, Michal; ŠIMÍČEK, Vladimír. Biomasa pro energii [online]. Tábor: Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, 2013 [cit. 2019-05-14]. Kapitola Rychle rostoucí dřeviny (RRD), s. 23. Dostupné online. 
  2. STUPAVSKÝ, Vladimír: Výběr vhodného stanoviště pro založení plantáže rychle rostoucích dřevin. Biom.cz, 2009-04-27
  3. Jan Weger, Kamila Havlíčková: Zásady a pravidla pěstování rychle rostoucích dřevin (r.r.d.) ve velmi krátkém obmýtí. Biom.cz, 18.1.2002
  4. VÁŇA, Jaroslav. Biomasa pro energii a technické využití [online]. Dostupné online. 
  5. Výměra evidovaných RRD dle LPIS k 1.9.2015 [online]. Praha: Mze, 4.9.2015 [cit. 2016-06-11]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]

Externí odkazyEditovat