Rybniční soustava

Bezdrev - největší rybník Hlubocké rybniční soustavy
Prostřední rybník - jeden ze soustavy Lednických rybníků

Rybniční soustava je seskupení více rybníků v určité oblasti nebo povodí. Jednotlivé rybníky rybničních soustav bývají navzájem propojeny umělými kanály nebo přírodními vodními toky, nebo jsou odděleny pouze menšími hrázemi. To umožňuje přepouštění vody mezi rybníky.

Rybniční soustavy byly na území Čech a Moravy zakládány už od středověku. Jsou ukázkou měřičské a stavitelské dovednosti té doby i zdařilého využití místních podmínek k přeměně původně bažinatého území na kulturní hospodářskou krajinu. Kromě svého hlavního účelu – umělého chovu ryb – mají význam i pro hospodaření s vodou, zejména jako protipovodňová opatření nebo zdroje závlah.[1]

Některé známé rybniční soustavy v ČeskuEditovat

jižní Čechy

Plzeňský kraj

východní Čechy

severní Čechy

Českomoravská vrchovina

střední Morava

jižní Morava

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. GORYCZKOVÁ, Naděžda, et al. Třeboňská rybniční krajina. Návrh krajinné památkové zóny. 1. vyd. Praha: Národní památkový ústav, říjen 2011. 14 s. Dostupné online. 
  2. 2. Rybniční soustavy regionu (2.část) | Soutěže města Strakonice. www.souteze.strakonice.eu [online]. [cit. 2019-12-29]. Dostupné online. 
  3. Rybníky | Infocentrum Blatná. www.icblatna.cz [online]. [cit. 2019-12-29]. Dostupné online. 

LiteraturaEditovat

  • GRYČOVÁ, Denisa. Archeologie zaniklých vodních děl v jižních Čechách. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická, 2017. 102 s. Dostupné online. Diplomová práce. 

Externí odkazyEditovat