Otevřít hlavní menu
Bezdrev - největší rybník Hlubocké rybniční soustavy
Prostřední rybník - jeden ze soustavy Lednických rybníků

Rybniční soustava je seskupení více rybníků v určité oblasti nebo povodí. Často bývají navzájem propojeny umělými kanály nebo přírodními vodními toky. Od středověku byly tyto oblasti na území Čech a Moravy zakládány za účelem umělého chovu ryb a hospodaření s vodou, zejména jako protipovodňová opatření nebo zdroje závlah.

Nejznámější rybniční oblasti v ČeskuEditovat