Rumiště

Rumiště je v původním významu skládka stavebního odpadu (tzv. rumu), postupně se však začalo toto označení užívat i jako označení pro umělé ekosystémy, obvykle jde o člověkem výrazně pozměněná a samovolnému osídlení rostlinami ponechaná místa v krajině. Může se jednat například o nepoužívané skládky, zbořeniště, opuštěné nepoužívané továrny i jiné stavby, nepoužívané železniční vlečky apod.

Půda zde může být velmi bohatá na živiny, někdy může být i částečně obnažená. Rostou zde ruderální (nikoli plevelné) rostliny resp. ruderální rostlinná společenstva.

Příklady rumištních rostlin v ČeskuEditovat

Ruderální a rumištní květenu a ruderální rostlinná společenstva se obvykle nalézají také podél různých dopravních cest a dalších dopravních zařízení (například chodníky, silnice, železniční trať, dopravní překladiště, nádraží) atd.

Související článkyEditovat