Rugiové

(přesměrováno z Rugové)
Sídla Rugiů: Rogaland, Pomořansko (od 1. století), Rugiland (5. století); Rujána (nejisté datum)

Rugiové byli východogermánský kmen, pocházející z Rogalandu v Norsku. Postupem času se usadili v ústí řek Odra a Visla, odkud byli později vytlačeni Góty. Rugiové, kteří zůstali v Pomořansku, pojmenovali ostrov Rügen. V průběhu 4. století se přesunuli na území dnešního Maďarska podél řeky Tisy. Později byli podřízeni Hunům, po Atilově smrti se vzbouřili a založili vlastní království v tzv. Rugilandu (území v dnešním Rakousku). V roce 487 dobyl Rugiland Odoaker. Později se Rugiové připojili k Ostrogótům, když král Theodorich Veliký vtrhl do Itálie.

Externí odkazyEditovat