Rozvojové cíle tisíciletí

Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals, MDG) je program, který má vést k odstranění největších problémů rozvojového světa definovaných v osmi základních cílech. Podpisem Deklarace tisíciletí v září 2000 slíbilo spolupracovat na jejich dosažení do roku 2015 všech 189 členů Organizace spojených národů a také Švýcarsko a Vatikán.

CíleEditovat

Všechny členské státy se na summitu ukončeném dne 23. prosince 2000 dohodly ve svém usnesení na osmi prioritách rozpracovaných do konkrétních úkolů, jichž hodlají dosáhnout do roku 2015 nebo dříve:

 1. Odstranit extrémní chudobu a hlad.
  • Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří mají příjem nižší než 1 americký dolar na den.
  • Odstranit nezaměstnanost a zajistit důstojnou práci pro všechny včetně žen a mladých lidí.
  • Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří trpí hladem.
 2. Dosáhnout základního vzdělání pro všechny.
  • Do roku 2015 zajistit, aby mohly děti kdekoli na světě, dívky i chlapci, dokončit základní školu.
 3. Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti.
  • Do roku 2005 odstranit nepoměr pohlaví v základním a středním školství a do roku 2015 na všech úrovních vzdělávacího systému.
 4. Snížit dětskou úmrtnost.
  • Do roku 2015 snížit o dvě třetiny úmrtnost dětí do pěti let.
 5. Zlepšit zdraví matek.
 6. Bojovat s HIV/AIDS, malárií, COVID-19 a dalšími nemocemi.
  • Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření HIV/AIDS.
  • Do roku 2015 zastavit a zvrátit výskyt malárie a dalších závažných onemocnění.
 7. Zajistit udržitelný rozvoj životního prostředí.
  • Integrovat principy udržitelného rozvoje do státních politik a programů a zvrátit úbytek přírodních zdrojů
  • Zbrzdit ztrátu biodiverzity – do roku 2010 dosáhnout významného pokroku v tomto směru.
  • Snížit na polovinu počet lidí, kteří nemají přístup k pitné vodě a základnímu sanitárnímu zařízení.
  • Zlepšít životy nejméně sta milionů obyvatel chudinských předměstí (slumů) světových velkoměst.
 8. Vytvořit světové partnerství pro rozvoj.
  • Obrátit pozornost na speciální potřeby nejméně rozvinutých, vnitrozemských a malých ostrovních rozvojových států.
  • Dále rozvíjet otevřený, předvídatelný a nediskriminační obchodní a finanční systém.
  • Komplexně vyřešit problém zadlužení rozvojových zemí.
  • Ve spolupráci s farmaceutickými firmami zajistit dostupné základní léky pro obyvatele rozvojových zemí.
  • Ve spolupráci se soukromým sektorem umožnit rozvojovým zemím užívat výhody nových technologií, zejména v oblasti informatiky a komunikace.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat