Otevřít hlavní menu

Trafostanice

elektrické zařízení pro transformaci napětí
(přesměrováno z Rozvodna)
Historická trafostanice v Babicích

Trafostanice je elektrické zařízení, které je součásti elektrické přenosové a distribuční soustavy.

PrincipEditovat

RevizeEditovat

Trafostanice patří do kategorie vyhrazených technických zařízení, na kterých je, podle energetického zákona (zákon č. 458/2000 Sb.), povinnost provádět pravidelné revize a úkony údržby.

Druhy revizí
  • výchozí revize - provádí se vždy u nových elektrických zařízení, před jejich uvedením do provozu,
  • pravidelná revize - vykonává se v pravidelných periodách dle druhu prostředí podle ČSN 33 1500.
Lhůty revizí
  • 1x za 5 let - platí pro trafostanice nacházející se ve vnitřním prostoru (normální, základní prostředí),
  • 1x za 4 roky - pokud je trafostanice umístěna ve venkovním prostředí (nebo pod přístřeškem).

Revize smí provádět autorizovaná osoba, tzv. revizní technik, která získala oprávnění na základě přezkoušení Technickou inspekcí České republiky (TIČR).

Předpis ČSN 33 1500 popisuje řád preventivní údržby. Obsahem dokumentu jsou činnosti údržby, které je nutno provádět v předepsaných periodách. Pokud je řád preventivní údržby dodržován, s prokazatelnými záznamy o údržbě, je možno upustit od provádění pravidelných revizí. Za dodržování úkonů údržby je zodpovědný provozovatel elektrického zařízení.

Externí odkazyEditovat