Rozlišovací schopnost

Rozlišovací schopnost je dána minimální vzdáleností dvou ještě rozlišitelných bodů.

Mikroskop

editovat

V případě optického mikroskopu ji lze teoreticky odvodit spojením Rayleighova kritéria s teorií difrakce na kruhovém otvoru

 

kde   je vlnová délka světla ve vakuu,   index lomu prostředí před objektivem a   je polovina vrcholového úhlu kužele paprsků vstupujících do objektivu z předmětové strany (jeho poloviční úhlová apertura).

Dalekohled

editovat

V případě dalekohledu (nebo i lidského oka) je rozlišovací schopnost daná minimálním úhlem ( ), který musejí svírat dva body, abychom je od sebe rozlišili. Spočítá se takto:

 

kde   je průměr apertury (předpokládá se kruhový vstupní otvor) a   je vlnová délka, na které pozorujeme. V tomto případě vyjde   v radiánech.

Např.: Rozlišovací schopnost lidského oka s rozevřením zornice   (tj. za tmy) je   (takže asi půl úhlové minuty). Přičemž předpokládáme, že lidské oko je nejcitlivější na vlnové délce  .

Související články

editovat