Round-robin scheduling

Round-Robin scheduling (zkratka RR) je v informatice jeden z nejzákladnějších, nejstarších a velmi často implementovaných plánovacích algoritmů, který v operačním systému rozhoduje o tom, kterému spuštěnému procesu bude přidělen procesor.

Základní vlastnostiEditovat

Tento algoritmus přiřazuje běžícímu procesu kvantum času, po který může být proces zpracováván na procesoru. Po uběhnutí tohoto času je proces odstaven a na místo něj je spuštěn jiný. Algoritmus předpokládá konstantní prioritu všech procesů, které plánuje.

KvantumEditovat

Důležitou části tohoto algoritmu je kvantum času, který je přidělen danému procesu. Přepnutí procesu je totiž operace, která zabere jistý čas a příliš časté přepínání vede k velké režii operačního systému (např. přepnutí po 1ms je značně neefektivní). Ve Windows je kvantum 20ms, ve Windows CE asi 25ms.[zdroj?]