Ropný produkt je produkt zpracování surové nafty v rafinerii.

Schéma ropné destilační kolony

Hlavní ropné produkty editovat

Mezi hlavní produkty patří:

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Petroleum product na anglické Wikipedii.