Rohovkový reflex neboli korneální reflex je samovolné sevření víček při podráždění rohovky mechanickým nebo jiným podnětem.

Při neurologickém vyšetření se testuje tento reflex tak, že se chomáčkem vaty podráždí rohovka a při správné funkci nervové soustavy dojde k sevření víček obou očí. Ověřuje se tím senzitivní funkce první větve trojklaného nervu, motorická funkce lícního nervu a protože se jedná o kmenový reflex, také stav Varolova mostu, zejména u pacientů s poškozením mozku, kdy je potřeba určit výši poškození. Tento reflex nelze oboustranně vybavit v hlubokém bezvědomí, pokud je výbavný pouze na jednom oku, jedná se zpravidla o důsledek poškození trojklaného nervu.

Signál o dotyku rohovky je veden přes nervi cilliares a nervus ophthalmicus (1. větev trojklaného nervu) do mozkového kmene. Signál k sevření víček jde cestou lícního nervu, který inervuje kruhový oční sval (m. orbicularis oculi) zodpovědný za pohyb očními víčky.


Externí odkazy editovat