Rodina Straussových

Rodina Straussových byla rodina, jejíž tři zástupci měli velikou zásluhu na rozvoji vážné hudby. Konkrétně máme na mysli:

Historie a významEditovat

Je nevyhnutelné hovořit o nejrůznějších Straussech jako o rodině nejen proto, že jejich působení bylo úzce spojeno, ale všichni psali stylem nemálo podobným jeden druhému. Malý věkový rozdíl mezi Johannem starším a mladším, čítající jednadvacet let, rovněž znamená, že byli otec a syn bližšími spolupracovníky, než by se dalo předpokládat. Dominantní postavou byl Johann mladší jehož kariéra brzy zastínila kariéru svého otce. Josef, ač byl poměrně stejně nadaný, byl méně průbojný a nedokázal sklidit takový úspěch.

Rodina jako celek ovládala společenských dnů Vídně od dob vlády Metternicha, slavného rakouského státníka napoleonské éry, až do první světové války a jejich hudba vyjadřuje ducha města té doby. Rodina Straussových, jež byla stejně populární jako další skladatelé, včetně Chopina, Wagnera, Brahmse a Schönberga, ale bez jakýchkoliv politických podtextů, představovala obraz, který rakouskouherská říše vyžadovala.

Externí odkazyEditovat