Revizní komise

Revizní komise je kontrolní orgán nějaké právnické osoby, který má na starosti např. finanční, hospodářskou nebo jinou její činnost. Je orgánem vícečlenným a bývá často zřizován v organizacích samosprávných, právě jako výraz toho, že si daná organizace spravuje své záležitosti sama. Kromě toho jsou zřizovány komise kárné, zkušební apod.

Příklady některých revizních komisíEditovat

  • revizní komise Notářské komory – pětičlenná, kontroluje plnění usnesení sněmu komory a činnost prezidia komory
  • revizní komise Exekutorské komory – pětičlenná, přezkoumává hospodaření komory, vyjadřuje se k návrhu rozpočtu a schvaluje roční závěrečný účet
  • revizní komise České lékařské komory – může mít sedm až devět členů, kontroluje činnost komory a může pozastavit výkon rozhodnutí představenstva, prezidenta, viceprezidenta i okresního shromáždění (podobně u komory stomatologické, lékárnické a veterinárních lékařů)