Retroflexní verberanta

Znělá retroflexní frikativa je souhláska, která se vyskytuje v některých jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem ɽ, číselné označení IPA je 125, ekvivalentním symbolem v SAMPA je r`.

Obrázek znaku IPA
Číslo IPA125
Znak IPAɽ
Znak SAMPAr`
zvuk Zvuková ukázka

Obvykle se řadí mezi tzv. rhotické (erové) souhlásky.

CharakteristikaEditovat

  • Způsob artikulace: verberanta, tzv. švih. Vytváří se rychlým pohybem a krátkým dotykem artikulačních orgánů.
  • Místo artikulace: retroflexní souhláska. Dochází k dotyku mezi jazykem a dásňovým obloukem (zadní částí). Špička jazyka je obrácena směrem dozadu (dochází k prohnutí jazyka).
  • Znělost: znělá souhláska – při artikulaci hlasivky kmitají.
  • Ústní souhláska – vzduch prochází při artikulaci ústní dutinou.
  • Středová souhláska – vzduch proudí převážně přes střed jazyka spíše než přes jeho boky.
  • Pulmonická egresivní hláska – vzduch je při artikulaci vytlačován z plic.

V češtiněEditovat

V češtině se tato hláska nevyskytuje.

V jiných jazycíchEditovat

AngličtinaEditovat

V americké angličtině jde poziční variantu (alofon) /t/ a /d/ (mezi samohláskami po /ɝ/).

NorštinaEditovat

Ve východonorských nářečích způsob výslovnosti /l/ – poziční varianta vzniklá z původního /rð/. Označuje se jako tzv. „tlusté l“.