Retail design (návrh obchodních prostor) je obor, jehož cílem je co nejúčelněji a nejestetičtěji navrhnout interiér obchodu a jeho zařízení. Vyžaduje proto jak technické, tak výtvarné schopnosti, znalosti chování a rozhodování zákazníka při koupi a strategický marketing  Spadá do architektury interiéru a snoubí tedy ergonomické navrhování prostoru, konstrukční řešení prostor a jeho specialitou je vysoká míra přidružených elementů, které slouží k propagaci značky s cílem prodat co nejvíc a zákazníkovi dopřát příjemný zážitek z nakupování.

V obchodních prostorách je kladen důraz na využití prodejní plochy, ale také na dostupnost  zboží zákazníkům a zvýrazněné umístění např. akčního zboží či to, aby vizuály vyzývaly k okamžitému nákupu produktů. Rozvržení komerční plochy se výrazně liší dle předmětu podnikání prodejce. Jiné regály a manipulační plochy bude mít knihkupec, obchodník s kosmetikou či prodejce nábytku. Pro všechny obchodníky platí ale stejné pravidlo v tom, že je-li komerční plocha příliš přeplněna a zákazník se nemůže volně pohybovat, cítí se stísněně. V případě, kdy se dokonce nemůže ani dostat ke zboží, ztratí chuť k nákupu a svůj příště možná nakoupí u konkurence.  Obchodník tak ztrácí nejen image výjimečné obchodní značky,  ale i zákazníka.

Zážitek zákazníka

editovat

V moderním retailové a marketingové strategii je kladen extrémní důraz na zážitek a spokojenost zákazníka při nakupování. Zážitkem se rozumí  interakce s prodejní asistentkou/asistentem, možnost snadného a pohodlného vyzkoušení produktů – jeho testování, moderní technologie komunikující se zákazníkem např. chytré obrazovky a jejich digitální komunikace se zákazníkem a také výjimečné  prostředí, kde je zákazníkovi příjemné trávit čas. Další prioritou je  samotné nalákání zákazníka do obchodu, k čemuž slouží především výlohy, které by měly zákazníka zaujmout, pozastavit ho a nakonec do prodejny dostat. Na prodejně už je zákazník součástí marketingovo - obchodní strategie a i když si nic v daný okamžik nekoupí, ale je správně realizovaný retail design, odchází s příjemným zážitkem a image prodejny a loyalita ke značce u něj stoupá.  

Fáze retail design projektu

editovat
 1. Analýza – značky a jejich produktů, zákazníků, chování a toku zákazníků, komerční plochy
 2. Koncept – souhrnná analýza prostoru, vytyčení obchodních potřeb klienta i zákazníků a nastavení výchozích bodů pro návrh
 3. Návrh - zónování půdorysu, výběr materiálů, skici vzhledu a řešení obchodní jednotky
 4. Propojení retailu s marketingovými koncepty – použití marketingových kampaní v interiéru
 5. Vypracování vizualizace a architektonických plánů – ruční skici, nebo 3D model vyrendrovaný a upravený do fotorealistické formy
 6. Jednání s obchodními centry a zástupci státní správy –  dobré agentury vyřizují veškerá nutná povolení k realizaci
 7. Výrobní dokumentace – příprava výkresů nábytku pro výrobu, příprava výkresů pro stavbu
 8. Koordinace výroby – kontrola dodávek od nábytkářů a koordinace v průběhu projektu
 9. Instalace obchodní jednotky – stavební úpravy – podlahy, stěny, svítidla a také instalace nábytku na míru
 10. Dekorace prodejny a výloh – dekorační práce
 11. Kategorizace a POP materiály – slouží k podpoře kampaní a jednodušší orientaci zákazníka v prodejně.

Oblasti retail designu

editovat
 • In Store design: soubor reklamních prostředků používaných uvnitř prodejny, které jsou určeny k ovlivnění nákupního rozhodnutí nakupujících.
 • Outdoor design: soubor venkovních reklamních prvků.
 • Digital signage: soubor veškerých digitálních zobrazovacích zařízení , které komunikují potřebné sdělení zákazníkovi. Mezi ně patří video stěny, interaktivní displeje, LED monitory...

Historie

editovat

Počátek rozmachu této disciplíny datujeme do 19. století. U zrodu byly firmy jako Le Bon Marché a Printemps v Paříži, dále pak Selfridges v Londýně, Macy's v New Yorku a Marshall Field's v Chicagu.

Literatura

editovat
 • Basics Interior Design 01: Retail Design Paperback – August 26, 2010 by Lynne Mesher
 • "Retail design" by Otto Riewoldt, te Neues, 2000
 • "Luxury retail design and atmosphere", Luxury fashion branding: trends, tactics, techniques by Uché Okonkwo, Palgrave Macmillan, 2007, Pg. 78
 • "Retail Design", Design: the key concepts by Catherine McDermott, Psychology Press, 2007, Pg. 195
 • "Retail Design Identity", Possessed: The Rise and Fall of Prince by Alex Hahn, Billboard Books, 2004, Pg. 157
 • Barr, V. and Broudy, C.E., 1990. "Designing to Sell". 2nd ed. New York: McGraw-Hill, INC.p.6-8
 • Lopez, M. J., 2003. "Retail Store Planning And Design Manual". 2nd ed. Cincinnati, Ohio: ST Publications.p.563-566

Externí odkazy

editovat