Renegát (vzniklo přes španělské renegado ze středověkého latinského termínu renegatus, „popírač“) je středověký pojem pro křesťana odpadlého od víry nebo pro rytíře bez lenního pána. Ve druhém významu tedy šlo o evropskou obdobu japonského rónina. Především ve Středomoří a v době křížových výprav byli jako renegáti nazýváni rytíři, kteří konvertovali k islámu a bojovali proti dřívějším spojencům.

V moderní době se používá jako synonymum odpadlíka, přeběhlíka, zrádce. Známým příkladem je Leninova kniha Proletářská revoluce a renegát Kautsky. V USA je symbolem přeběhlictví a zrady Benedict Arnold.