Otevřít hlavní menu

Renegát (vzniklo přes španělské renegado ze středověkého latinského termínu renegatus, „popírač“) je středověký pojem pro křesťana odpadlého od víry nebo pro rytíře bez lenního pána. Ve druhém významu tedy šlo o evropskou obdobu japonského ronina.

V moderní době se používá jako synonymum odpadlíka, zrádce. Známým příkladem je Leninova kniha Proletářská revoluce a renegát Kautsky.