Otevřít hlavní menu

Označením Reléová brána se rozumí soustava Relé, která umožňuje na základě konkrétních vstupních (ovládacích) signálů vytvářet požadovaný výstupní signál(y). Brána se dá přirovnat k logickým členům tvořených hradly logických integrovaných obvodů.

Její nespornou výhodou je, že umožňuje vytvářet výstupní signály, které jsou mezi sebou a vstupem galvanicky odděleny. Naopak mezi nevýhody patří nízká rychlost přenosu informace mezi vstupní a výstupní stranou. Reléová brána se nejčastěji používá právě pro galvanické oddělení ovládacích a silových signálů.

Samotná přenosová funkce brány se dá nejlépe vyjádřit formou tabulky, jelikož mohou být definované různé diskrétní vstupní stavy a k nim přiřazeny libovolné výstupní stavy několika výstupních funkcí.

Vstupní kombinace Výstupní fce1 Výstupní fce2
1 xx yy
2 12 45
12 ab cc