Rekurzivní funkce

rozcestník na projektech Wikimedia

Výraz rekurzivní funkce má více významů: