Regolit je označení vrstvy nezpevněného, různorodého horninového materiálu, který pokrývá celistvé podloží. Regolit se vyskytuje jak na Zemi, Měsíci, některých planetkách, tak i na jiných planetách. Termín byl prvně definován G. P. Merrillem v roce 1897. Označení vzniklo spojením dvou řeckých slov rhegos (pokrývka) a lithos (kámen).[1]

Otisk lidské boty v měsíčním regolitu

Regolit vzniká během dopadů meteoroidů různé velikosti, které neustále převracejí vrstvu a míchají její obsah s vyvrženým materiálem během impaktu.[1] Chemické složení je závislé na místním zdroji, který se v okolí nachází a ze kterého byla látka na regolit uvolněna.

Na ZemiEditovat

Regolitem se občas označuje všechno, co se na Zemi nachází mezi původní horninou a okolní atmosférou, tato definice je tak velmi široká a zahrnuje jak půdu, tak nánosy, náplavy atd. V zemských podmínkách vzniká jako výsledek zvětrávání. Na zemském povrchu je regolit velmi důležitý, jelikož vytváří obytnou zónu pro živé organismy.

Na MěsíciEditovat

Měsíc je téměř celý pokryt regolitem, podložní horniny vystupují na povrch jen na některých místech poblíž příkrých kráterů a nebo lávových kanálů. Měsíční regolit začal vznikat před 4,6 miliardami let dopadem malých a velkých meteoritů, mikrometeoritů, působením slunečního a kosmického záření, které rozrušilo povrch. Extrémní teplotní přechody mezi osvětlenou a neosvětlenou stranou povrch zapekly a ztvrdily. Přibližně 90 % hornin tvořící regolit na Měsíci pochází z lokálního zdroje, zbylých 10 % připadá na horniny pocházející z jiné oblasti Měsíce (8 %) či z meteoritů (2 %).[2]

Jeho současné složení je na světlých částech obohaceno o vápník a hliník a v tmavých mořích o titan, železo a hořčík.[3] Regolit na Měsíci dosahuje hloubky 4,5 metrů v oblasti měsíčních moří a 10-15 metrů (jiný zdroj uvádí až 20 metrů[2]) v nejstarších horstvech.[4] Pod touto vrstvou se nachází přechodná vrstva, která je tvořená rozpukaným podložím, což mají za následek dopady cizích těles na povrch. Tato část se často nazývá megaregolit. Průměrná hustota regolitu dosahuje na povrchu Měsíce okolo 1400 kg/m³, nicméně rychle narůstá směrem do hloubky. V jednom metru pod povrchem je hustota regolitu již 2000 kg/m³.[2]

Před přistáním člověka na Měsíci panovaly velké obavy, že by vrstva regolitu nemusela udržet váhu přistávacího modulu a ten se zabořil, případně byl zcela pohlcen.[2] Nicméně se později ukázalo, že regolit má vysoký koeficient vnitřního tření, který způsobuje, že regolit má dostatečnou únosnost.[2] Na motivy tohoto problému napsal Arthur C. Clarke sci-fi knihu Měsíční prach. Po přistání se ale ukázalo, že regolit je tvrdá vrstva, u které se někdy potřebovalo kladivo při zarážení sond na pořizování geologických vzorků.

Předpokládá se, že regolit je velmi bohatý na helium-3, které se zde po miliardy let ukládá ze slunečního větru. Některé studie se již zabývají jeho těžbou, zpracováním a použitím při výrobě energie.[5] Měsíční regolit je nejlépe prozkoumaným regolitem, díky jeho vzorkům, které zpět na Zemi dopravily automatické sondy a astronauti během programu Apollo.[1]

Na planetkáchEditovat

 
Fotografie byla pořízena jen 250 metrů nad povrchem planetky Eros. Obrázek má pouze 12 metrů napříč.

Planetky na svém povrchu mají také regolit, který vznikl dopadem meteoritů, jak dokázala sonda NEAR Shoemaker fotografií povrchu planetky Eros. Podobné překvapivé záběry přinesla i japonská sonda Hayabusa od asteroidů, u kterých se předpokládalo, že má příliš malou gravitaci, aby si mohl udržet vyvržené částice.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Regolith na anglické Wikipedii.

  1. a b c MELOSH, H. Jay. Planetary Surface Processes. [s.l.]: Cambridge Planetary Science, 2011. ISBN 978-0-521-51418-7. Kapitola Regoliths, weathering, and surface texture, s. 276. 
  2. a b c d e Melosh, str. 277.
  3. KLEZCEK, Josip. Velká encyklopedie vesmíru. 1. vyd. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0906-X. S. 412. 
  4. Coping with a lunar dust-up [online]. [cit. 2007-08-23]. Dostupné online. 
  5. Congressional Testimony of Timothy D. Swindle: Lunar Science & Resources: Future Options [online]. [cit. 2007-08-23]. Dostupné online. 

LiteraturaEditovat

  • MELOSH, H. Jay. Planetary Surface Processes. [s.l.]: Cambridge Planetary Science, 2011. ISBN 978-0-521-51418-7. Kapitola Regoliths, weathering, and surface texture, s. 276-318.