Registr sčítacích obvodů

Registr sčítacích obvodů a budov (RSO) představuje hierarchicky uspořádanou soustavu evidovaných objektů (např. budov), která podchycuje jejich vzájemné vazby a změny v obsahu, čase a prostoru. RSO je veřejný seznam, který je veden dle §20a) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a jeho správcem je Český statistický úřad. Uživatel může v registru vyhledávat budovu na základě zadané adresy. Výsledkem vyhledávání je informace o příslušnosti budovy k územním celkům, ke správním úřadům, převažující využití budovy, nepřímá lokalizace budovy pomocí názvu mapového podkladu. Registr rovněž nabízí vyhledávání podle územních celků (kraje, okresy, obce, městské obvody nebo městské části, katastrální území, části obcí, základní sídelní jednotky, sčítací obvody a další prvky). Může napomoci při orientaci v územní struktuře státu. K prohlížení náleží i adresní číselníky ulic, poštovních směrovacích čísel a jiné doprovodné číselníky.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat