Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

český oficiální systém pro evidenci údajů o územních prvcích, údajů o územně evidenčních jednotkách, adresách, územní identifikaci a údajů o účelových územních prvcích
(přesměrováno z Registr územní identifikace)

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, též RÚIAN, je jedním ze čtyř základních registrů České republiky, jeho fungování je upraveno zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Plně funkční je od 1. 7. 2012. Správcem RÚIAN je Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Je součástí Informačního systému veřejné správy.

Hlavním přínosem systému základních registrů je vytvoření sady referenčních údajů, které jsou závazné pro výkon agend ve veřejné správě. V RÚIAN to prakticky znamená vedení popisných a lokalizačních údajů o územních prvcích, územně evidenčních jednotkách, účelových územních prvcích, jejich vazbách a o adresách. Z pohledu veřejné správy je nejdůležitějším referenčním prvkem RÚIAN adresa, na kterou se odkazují ostatní informační systémy veřejné správy.

V rámci projektu RÚIAN byl vybudován agendový Informační systém územní identifikace (ISÚI). Prostřednictvím ISÚI dochází k zápisu nových a aktualizaci či rušení existujících záznamů v RÚIAN. Editory územních prvků jsou, vedle správce registru, obce, stavební úřady a ČSÚ.

Součástí projektu RÚIAN bylo vybudování Veřejného dálkového přístupu, pomocí kterého jsou data RÚIAN a ISÚI volně k dispozici přes internet k nahlížení nebo stahování prostřednictvím tzv. Výměnného formátu RÚIAN[1] (VFR, XML soubory v jazyce GML).

Obsah RÚIAN

editovat

RÚIAN obsahuje údaje o základních územních prvcích:

A dále údaje o územně evidenčních jednotkách:

V RÚIAN mohou být dále vedeny účelové územní prvky (územní prvky stanovené jiným právním předpisem). V současné době jediným účelovým územním prvkem vedeným v RÚIAN jsou volební okrsky.

Úvodní naplnění RÚIAN

editovat

Prvotní naplnění RÚIAN proběhlo migrací dat z datových zdrojů:

Aktualizační procesy jsou prováděny přes editační agendové systémy (ISKN, ISÚI) a za data vedená v registru zodpovídají zákonem stanovení editoři.

Přístup k datům

editovat

Reference

editovat

Externí odkazy

editovat