Otevřít hlavní menu
Pomník kalvínských teologů v Ženevě

Reformovaná církev, nebo také kalvinisté jsou církev, která vzešla ze švýcarské reformace 16. století spojené se jmény Ulricha Zwingliho a Jana Kalvina. Spolu s druhou větví světové reformace – luterány vyznávají na základě Bible (sola scriptura) spasení z Boží milosti (sola gratia), které člověk přijímá vírou (sola fide). Svou víru reformovaní definují v helvetském vyznání víry. Zdůrazňují svrchovanou Boží vládu nad světem. Jejich bohoslužby jsou prosté, zbaveny ceremonií. Večeři Páně chápou jako symbolické připomínání Kristovy oběti a jeho přítomnosti v církvi. Obvyklé vnitřní uspořádání je presbyterně synodní (někde se nazývají presbyteriáni). Reformovaná církev se v Čechách a na Moravě koncem roku 1918 spojila s církví luterskou a sbory obou církví vytvořily ČCE – Českobratrskou církev evangelickou. K reformované tradici se hlásí také kongregacionalisté, například baptisté nebo Církev bratrská, dříve dokonce nazývaná „Svobodná reformovaná církev“. Jednotlivé národní reformované církve jsou sdruženy ve Světové alianci reformovaných církví.

OdkazyEditovat

Externí odkazyEditovat