Reformátor

Reformátor je člověk, který reformuje (opravuje) poměry mezi Biblí a tehdejší církevní praxí.

Reformace (lat. obnovení či oprava) byl proces v křesťanské církvi s těžištěm v 16. století s cílem nápravy poměrů a návratu ke křesťanství nezatíženému tradicí. V průběhu reformace se vytvořily protestantské církve.

PříčinaEditovat

Teologickou příčinou reformace byl rozpor mezi Biblí a tehdejší církevní praxí. Papežství ignorovalo nebo potlačovalo kritiky poměrů. Sporná byla otázka odpustků, kterou jejich kritici označovali za kupčení se spásou. Nákladná správa majetku církve měla svůj odraz v zavádění stále nových církevních poplatků, což se setkávalo s odporem. Někteří reformátoři šli tak daleko, že obviňovali preláty z prodeje církevních úřadů (simonie).