Rector major salesiánů

Rector major (též generál či generální představený) je hlavou salesiánského řádu. Jelikož funkce byla definitivně definována až po smrti Dona Bosca, dochází ke sporům o to, zda má být Bosco na seznamu uváděn a tím pádem i o číslování pořadí.