Rastr (kartografie)

Rastr je pojem, který se v kartografii používá pro způsob vyjádření kvality nebo kvantity plošných jevů v mapě. Jedná se o pravidelně uspořádanou síť bodových nebo liniových kartografických znaků.

Ukázka mapy s kvalitativním rastrem. (Austro-asijské jazyky)

KvalitativníEditovat

Kvalitativní rastr se používá pro rozlišení kvality daného jevu (např. náboženská vyznání, geologie, druhy půd). Jedná se o jednu z variant areálové metody. Používají se bodové či liniové znaky, které jsou rozmístěny pravidelně nebo nepravidelně.

KvantitativníEditovat

Kvantitativní rastr se používá pro vyjádření kvantity daného jevu (např. hustota zalidnění, sklon svahů). Tento rastr se používá při tvorbě kartogramů.

ParametryEditovat

Čtyřmi základními parametry rastru jsou: struktura, tloušťka, směr a hustota.