Ramus communicans

Ramus communicans je nerv propojující dva jiné nervy.

Míšní nervy. 1. somatický eferentní 2. somatický aferentní 3,4,5. sympatický eferentní 6,7. sympatický aferentní

Ramus communicans griseusEditovat

Šedý (Ramus communicans griseus) postupuje z paravertebrálního ganglia do míšního nervu a jeho větvení.[1] Je přítomen u každého míšního segmentu.

Ramus communicans albusEditovat

Bílý (Ramus communicans albus) poměrně silný myelinizovaný nerv, který obsahuje pregangliová vlákna z nuclei intermediomediales a parasympathici sacrales. Z kmene nervu běží k paravertebrálním autonomním gangliím, kde dochází k přepojení na postgangliový neuron. Tato vlákna jsou obsažena pouze v míšních nervech segmentů C7 – L2 (sympatická) a S2 – S4 (parasympatická).

ReferenceEditovat